20 C
Athens
Σάββατο, 13 Απριλίου, 2024

Οι θέσεις ΠΟΑΔ και ΠΣΣΑΣ για την επαναπιστοποίηση

Αρκετά είναι τα σημεία του σχεδίου Πράξης της ΤτΕ για την «Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών», που προβληματίζουν τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, όπως προκύπτει από τις επιστολές που απέστειλαν στη ΔΕΙΑ, στο πλαίσιο της διαβούλευσης, τόσο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών όσο και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων.

 

  • Η ΠΟΑΔ ζητά από τη ΔΕΙΑ την επανεξέταση του Σχεδίου, για τους παρακάτω λόγους:

«1. Όταν η ίδια η Πολιτεία έχει καταργήσει την υποχρεωτική εκπαίδευση για την απόκτηση του αρχικού πιστοποιητικού γνώσεων, ποια είναι η έννοια της επανεκπαίδευσης;

2.Συμφωνούμε με την επικαιροποίηση γνώσεων –και αυτή άπτεται συγκεκριμένων τομέων– και όχι με τον όρο επαναπιστοποίηση, διότι η άσκηση του επαγγέλματος του Διαμεσολαβητή είναι δεδομένη με την εγγραφή του στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο. Στο άρθρο 3 §3, αναφέρεται ότι «το σεμινάριο περατώνεται με τη διεξαγωγή δοκιμασίας (τεστ) κατανόησης». Θα πρέπει δηλαδή να επιτύχει στο τεστ ο Διαμεσολαβών για να συνεχίσει;

3. Ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής για να μπορέσει να προωθήσει ασφαλιστικά προϊόντα είναι εκ των πραγμάτων υποχρεωμένος να παρακολουθήσει την  παρουσίαση των προϊόντων από την Ασφαλιστική Εταιρεία που τα δημιούργησε, οπότε η προϊοντική του εκπαίδευση καλύπτεται πολλαπλώς (Τομέας Α).

4. Όσον αφορά την ανάπτυξη ατομικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων (Τομέας Γ) ο επαγγελματίας που θέλει να επιβιώσει θα το πράξει και χωρίς τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της Πράξης.

5. Για τις όποιες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο του τομέα της Ιδιωτικής Ασφάλισης και της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης θεωρούμε ότι είναι δυνατόν να υπάρχει επικαιροποίηση, για την οποία δεν απαιτείται χρόνος μεγαλύτερος των 10 ωρών.

6. Η εκπαίδευση από εκπαιδευτικό κέντρο Ασφαλιστικής Εταιρείας είναι δυνατόν να είναι αντικειμενική και ανεπηρέαστη από την εταιρική της φιλοσοφία, την εμπορική της πολιτική και τα προϊόντα της; Και μία τέτοια εκπαίδευση προσφέρει στην αγορά ανεξάρτητους επαγγελματίες, χρήσιμους στον καταναλωτή και στο επάγγελμα;».

 

  • Ο ΠΣΣΑΣ, στη δική του επιστολή προς τη ΔΕΙΑ, εστιάζει στα εξής:

1. Χρόνος επανεκπαίδευσηςΜε δεδομένο ότι για την απόκτηση του αρχικού πιστοποιητικού γνώσεων, κατά τα συνήθως συμβαίνοντα, απαιτούνται περί τις 25 ώρες εκπαίδευσης και λαμβανομένου υπόψη του βεβαρυμμένου ωραρίου ενός Διαμεσολαβητή, θεωρεί ότι ιδανικός χρόνος επανεκπαίδευσης είναι 60 ώρες, αντί 75 που προβλέπει το σχέδιο.

2. Τομείς επανεκπαίδευσης-ύλη. Ο ΠΣΣΑΣ, όπως δηλώνει σχετικά, δεν έχει αντίρρηση για τους τομείς και την ύλη, όμως, θεωρεί ότι «ορθόν θα ήταν να υπάρχει (και) ύλη εξειδικευμένη στην κάθε κατηγορία Διαμεσολαβητή (Συντονιστή, Μεσίτη, Πράκτορα), ώστε ο επανεκπαιδευόμενος να λαμβάνει πληροφορίες και  για την εξέλιξη του δικού του επαγγέλματος» και προτείνει «από το σύνολο των 60 ωρών –όπως προτείνουμε– οι 10 ώρες να αφορούν θέματα/ύλη εξειδικευμένα στο επάγγελμα κατά διαμεσολαβούντα».

3. Για την περίπτωση διαμεσολαβητών που κατέχουν περισσότερες της μιας αδείας (π.χ. Ασφαλιστικού Συμβούλου και Συντονιστή κ.λπ.) που έχουν ληφθεί σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, θεωρεί ότι «δεν θα πρέπει κατά την 5ετία κάθε αδείας ο Διαμεσολαβητής αυτός να είναι υποχρεωμένος να επανεκπαιδεύεται, αλλά να υπάρξει πρόβλεψη της επικάλυψης αυτής των χρονικών ορίων κάθε αδείας και η μία επανεκπαίδευση να αρκεί για όλες τις άδειες (π.χ. της πρώτης άδειας, με εξαίρεση βέβαια την εξειδικευμένη εκπαίδευση κατά κατηγορία διαμεσολαβούντα, κατά 10ώρες όπως ανωτέρω προτείνουμε)».

4. Ζητεί διευκρίνιση του ποιος αποτελεί «Εκπαιδευτικό Κέντρο», ενώ ως προς τη δυνατότητα των Εταιρειών να πραγματοποιούν τα σεμινάρια επανεκπαίδευσηςεκφράζει τον έντονο προβληματισμό του, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων: «Παρότι το Σχέδιό σας προβλέπει διαδικασίες ελέγχου της ποιότητας και γνώσης που θα παρέχουν τα σχετικά Εκπαιδευτικά Κέντρα, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να δίνεται η συγκεκριμένη δυνατότητα στις Ασφαλιστικές Εταιρείες, όχι μόνο για λόγους Αρχής, αλλά και γιατί θεωρούμε ανέφικτο τον έλεγχο σε επίπεδο τέτοιο που θα ήταν απαιτητό για την προστασία της αμερόληπτης γνώσης του Διαμεσολαβητή. Βέβαια, οι Εταιρείες θα πρέπει, έχοντας την κυρία ευθύνη της συνεργασίας με πιστοποιημένους συνεργάτες, να προβλέπουν στην εμπορική τους πολιτική την ανάληψη του κόστους της επανεκπαίδευσης».

5. Τέλος, όσον αφορά την επιτροπή αξιολόγησης των σεμιναρίων και τη σύνθεσή της, ο ΠΣΣΑΣ επισημαίνει το γεγονός ότι σε αυτή δεν προβλέπεται η παρουσία των Διαμεσολαβούντων ή εκπροσώπων των Συνδικαλιστικών τους Οργάνων. «Θεωρούμε θετική την παρουσία των προσώπων αυτών (είτε ως μελών, είτε ως παρατηρητών είτε τέλος ως τρίτων που θα έχουν το δικαίωμα παρακολούθησης των όσων γίνονται και θα έχουν δικαίωμα υποβολής παρατηρήσεων ή απόψεων κ.λπ.), τα οποία έχουν την πλήρη γνώση του αντικειμένου αλλά και των εξελίξεων στην αγορά και μόνον θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει, η με οποιοδήποτε τρόπο ανάμιξή τους στην Επιτροπή», σημειώνει σχετικά ο ΠΣΣΑΣ.

Να θυμίσουμε, τέλος, ότι για το Σχέδιο Πράξης που αφορά την επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση εκτενή σχόλια είχε υποβάλει στη ΔΕΙΑ και η ΕΑΕΕ (περισσότερα εδώ).

Για να δείτε το Σχέδιο Πράξης της ΤτΕ για την «Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών» πατήστε εδώ.

 

Σχετικά άρθρα

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας