Οι απόφοιτοι του ΕΙΑΣ, το Solvency II και οι Πράξεις 30 και 31

1851

Δύο θέματα που απασχολούν έντονα την αγορά, τις Πράξεις 30 & 31 και το Solvency II, επέλεξαν για θέματα των πτυχιακών τους εργασιών οι σπουδαστές των τριών προγραμμάτων του ΕΙΑΣ, Πρόγραμμα ΕΙΑΣ–DEREE 2013-2014: «Ασφαλιστική Αγορά: Οργάνωση & Διοίκηση», EDI 2014 και «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Στελεχών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013-14».

Όπως και άλλες αντίστοιχες πτυχιακές εργασίες στο παρελθόν και οι φετινές που εκπόνησαν οι σπουδαστές του ΕΙΑΣ εστιάζουν στην ελληνική αγορά και τα προβλήματά της. Τα συμπεράσματά τους είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μπορούν πολλαπλά να χρησιμεύσουν και να αξιοποιηθούν τόσο από τους σπουδαστές του ΕΙΑΣ (κάποιοι από τους οποίους εργάζονται ήδη σε ασφαλιστικές εταιρείες και γραφεία) όσο και από την αγορά ευρύτερα. Τα ευρήματα των ερευνών των σπουδαστών του Ινστιτούτου θα μπορούσαν να αποτελέσουν και έναν οδηγό λήψης συγκεκριμένων αποφάσεων στρατηγικής από την αγορά αλλά και να αξιοποιηθούν ενδεχομένως επικοινωνιακά από την ΕΑΕΕ, εφόσον η συνεργασία της με το ΕΙΑΣ το επιτρέπει.

Ας δούμε, όμως, τι ακριβώς αφορούσαν οι πτυχιακές.

Στο Πρόγραμμα ΕΙΑΣ–DEREE 2013-2014: «Ασφαλιστική Αγορά: Οργάνωση & Διοίκηση»το θέμα της πτυχιακής ήταν: «Οι πράξεις 30 & 31 της ΤτΕ δημιούργησαν το 2014 μια νέα εποχή για την ελληνική ασφαλιστική αγορά. Ποιες είναι οι συνέπειες (θετικές & αρνητικές), που απορρέουν από αυτές, για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, τις Ασφαλιστικές Εταιρίες και για τους Καταναλωτές;». Υπεύθυνη για την πτυχιακή εργασία καθώς και για την τελική αξιολόγησή της ήταν η κα Μ. Τσικογιαννοπούλου, Σύμβουλος Εκπαίδευσης και τακτική εισηγήτρια του ΕΙΑΣ.

Στόχος της πτυχιακής ήταν να αποτυπωθούν, μέσω έρευνας (η οποία διεξήχθη με ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο), οι απόψεις σχετικά με τις νέες υποχρεώσεις τόσο των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών όσο και των Καταναλωτών. Απαντήθηκαν συνολικά 208 ερωτηματολόγια, με μεγάλη διασπορά δείγματος, γεωγραφικά, ηλικιακά, εισοδηματικά κ.λπ. (50% Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές και 50% Καταναλωτές). Τα συμπεράσματα της έρευνας ήταν αποκαλυπτικά και πολλές φορές συνέκλιναν ανάμεσα σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και καταναλωτές. Τα δύο σημαντικότερα συμπεράσματα, μέχρι τις 23/6/2014 που ολοκληρώθηκε η έρευνα, ήταν: α) Οι Καταναλωτές κατά 78% δεν γνώριζαν και δεν τους είχε ενημερώσει κανείς για τις αλλαγές και τις νέες υποχρεώσεις τους και β) Οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές μόνο κατά 50% θεωρούν το «Έντυπο Αναγκών» ως εργαλείο για τη δουλειά τους.

Οι σπουδαστές στο Πρόγραμμα «Executive Development in Insurance (EDI) 2014» ασχολήθηκαν με τα «Ενδιάμεσα μέτρα εφαρμογής της Οδηγίας SolvencyII: Τι πρέπει να γίνει μέχρι την 1/1/2016;». Στόχος της πτυχιακής εργασίας ήταν ο προσδιορισμός των βασικών απαιτήσεων που προκύπτουν από τις Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΙΟΡΑ, για τη σταδιακή προσαρμογή στις απαιτήσεις της Οδηγίας για την διετία 2014 – 2015, μέχρι την πλήρη υιοθέτησή της την 1/1/2016, αλλά και η εξαγωγή συμπερασμάτων για το κατά πόσον η έγκαιρη ολοκλήρωσή τους είναι εφικτή και επωφελής για την ασφαλιστική αγορά.

Τα συμπεράσματα είχαν ως εξής: α) από την πλευρά των ασφαλιστικών εταιρειών: αύξηση λειτουργικού κόστους, ανάγκη αλλαγής κουλτούρας και λειτουργίας, ανάγκη για εξεύρεση επιπλέον κεφαλαίων (κίνδυνος επιβίωσης) β) από την πλευρά της αγοράς και του καταναλωτή: αύξηση τιμών ασφαλιστικών προϊόντων γ) από την πλευρά του επόπτη: προσαρμογή σε νέο τρόπο εποπτείας δ) από την πλευρά του νομοθέτη: αντικατάσταση υφιστάμενου Ν. 400/70 (Solvency I). Το ερώτημα αν θα μπορέσουν οι εταιρείες να ανταποκριθούν περιμένει απάντηση.

Οι σπουδαστές στο «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Στελεχών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013-14» ασχολήθηκαν με τις «πιθανές επιπτώσεις (θετικές και αρνητικές) λόγω της εφαρμογής της Οδηγίας Solvency II στην ελληνική ασφαλιστική αγορά». Στόχος της πτυχιακής ήταν ο προσδιορισμός των βασικών πλεονεκτημάτων αλλά και μειονεκτημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της Οδηγίας Solvency II. Στην παρούσα φάση λαμβάνει χώρα εκτεταμένος διάλογος για τις πιθανές επιπτώσεις της οδηγίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι σπουδαστές κλήθηκαν να εξετάσουν τις πιθανές επιπτώσεις ειδικά για την Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον και την ωριμότητα της εγχώριας αγοράς για την υποδοχή και ενσωμάτωση των νέων απαιτήσεων. Τα συμπεράσματά τους επικεντρώθηκαν στην εκτίμηση του κατά πόσον οι αρνητικές επιπτώσεις έχουν μικρότερο αντίκτυπο από τις θετικές. Αυτό που προέκυψε είναι ότι η Οδηγία αυτή πρέπει να αντιμετωπισθεί, κυρίως για την ασφαλιστική αγορά στην Ελλάδα, ως ευκαιρία εξυγίανσης ολόκληρου του ασφαλιστικού κλάδου. Πρόκειται για ένα στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί! Υπεύθυνη για τις πτυχιακές εργασίες περί Solvency II καθώς και για την τελική αξιολόγησή τους ήταν η κα Μυρτώ Χαμπάκη, Υπεύθυνη Οικονομικών Θεμάτων και Κλ. Ζωής της ΕΑΕΕ.

 

Η τελετή αποφοίτησης

Η φετινή απονομή των πτυχίων στους 63 σπουδαστές των τεσσάρων προγραμμάτων εκπαίδευσης του ΕΙΑΣ (19 από το Πρόγραμμα Στελεχών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013-2014, 13 από το Executive Development in Insurance (EDI) 2014, 6 από το πρόγραμμα «ΕΙΑΣ – DEREE, Ασφαλιστική Αγορά: Οργάνωση & Διοίκηση» και 25 από το «PDS 201 της LIMRA») πραγματοποιήθηκε στον ζεστό και φιλόξενο χώρο του ΕΙΑΣ.

Στην εκδήλωση, που συντόνισε ο Γενικός Διευθυντής του ΕΙΑΣ κ. Γιάννης Παπακωνσταντίνου, απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΙΑΣ, κ. Μιλτιάδης Νεκτάριος, η Γενική Διευθύντρια της ΕΑΕΕ, κα Μαργαρίτα Αντωνάκη, ο Πρόεδρος του ΕΕΑ, κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο Πρόεδρος του ΣΕΣΑΕ, κ. Ερρίκος Μοάτσος, και η Πρόεδρος της ΕΑΔΕ, κα Ελένη Γρυπάρη. Όλοι οι ομιλητές μίλησαν για τη νέα εποχή που διαμορφώνεται και για την ανάγκη που έχει η ασφαλιστική αγορά για καταρτισμένα στελέχη και εξέφρασαν τη στήριξή τους στο θεσμό της εκπαίδευσης και στους νέους σχεδιασμούς που ήδη υλοποιεί το ΕΙΑΣ στα πλαίσια σημαντικής αναβάθμισης των προγραμμάτων του. 

Στη συνέχεια της εκδήλωσης βραβεύθηκαν οι δύο αριστεύσαντες σπουδαστές, από το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Στελεχών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013-2014 ο κ. Νίκος Μάντικας (από την Allianz Ελλάδος) και από το Πρόγραμμα Executive Development in Insurance (EDI) 2014 η κα Πασχαλίνα Αμανατίδου (από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής). Και οι δύο παρέλαβαν από το Δημοσιογράφο & Σύμβουλο Έκδοσης του περιοδικού «Ιδιωτική Ασφάλιση», κ. Παναγιώτη Δρακάτο, χρηματικό έπαθλο, το οποίο ο ίδιος προσφέρει εδώ και πολλά χρόνια. Επίσης, ο αριστεύσας σπουδαστής από το Πρόγραμμα «Ασφαλιστική Αγορά: Οργάνωση & Διοίκηση» 2013-14 ΕΙΑΣ–DEREEκ. Άγγελος Σάββας (από την Brok/s ΕΠΕ Μεσίτες Ασφαλίσεων) βραβεύτηκε από τον Γενικό Διευθυντή του ΕΙΑΣ, κ. Γιάννη Παπακωνσταντίνου, λαμβάνοντας έπαθλο για δωρεάν 20 ώρες εκπαίδευσης σε οποιοδήποτε σεμινάριο του ΕΙΑΣ επιθυμεί να παρακολουθήσει. 

Μετά τη βράβευση έγινε η απονομή των πτυχίων στους αποφοιτήσαντες με επιτυχία σπουδαστές. Την απονομή έκαναν η κα Μ. Αντωνάκη, οι κ.κ. Μ. Νεκτάριος, Γ. Χατζηθεοδοσίου, Ερ. Μοάτσος,  και Γιάννης Παπακωνσταντίνου, καθώς και η Dean του Deree – School of Graduate and Professional Education, κα Αρετή Κρέπαπα, ο Δ/νων Σύμβουλος της Αγροτικής Ασφαλιστικής, κ. Ιορδάνης Χατζηιωσήφ, και ο Δ/ντήςτης AIG Hellas, κ. Άγγελος Μπεφών.

 

Οι απόφοιτοι

18μηνο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Στελεχών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013-2014

1ος: κ. Νίκος Μάντικας (ALLIANZ Ελλάς)

2. Ράνια Αλεξοπούλου (ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ)                

3. Γιώργος Βάιμπεργ (ERGO)                          

4. Ανδρέας Βογιατζής (Ασφαλιστικός Σύμβουλος)                       

5. Ανδρέας Γκίνης (ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ασφαλιστική)

6. Σοφία Δρεκόλια (AIG Ελλάς)

7. Οδυσσέας Ζωγράφος (VESTER Μεσίτες Ασφαλίσεων)

8. Παναγιώτα Καραματζιάνη (ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ασφαλιστική)         

9. Ευαγγελία Κονταξή (ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ασφαλιστική)     

10. Νίκος Κοντοβουνήσιος (ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ασφαλιστική)                            

11. Παναγιώτα Κούζα  (Πράξις Μεσίτες Ασφαλίσεων)                               

12. Αντιγόνη- Βαρβάρα Κυριακοπούλου (ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ)                

13. Κωνσταντίνος Λούσκας (Ασφαλιστικός Σύμβουλος)                            

14. Αννίτα Μακρυμησίου (ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ασφαλιστική)               

15. Δημήτρης Μπρούμας (ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ)

16. Θεοδώρα Ντασοπούλου (ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ασφαλιστική)

17. Παναγιώτης Τόλιας (ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ)              

18. Ιωάννα Τσούρμα (Ασφαλ. Πρακτορείο ΙΩΑΝΝΑ Θ.ΤΣΟΥΡΜΑ)      

19. Ελεάνα Ψάλτη (ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ασφαλιστική)

 

Executive Development in Insurance (EDI) 2014- Ανάπτυξη Στελεχών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

1η: κα Πασχαλίνα Αμανατίδου (Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής)    

2. Θεοχάρης Αγγέλου (AIG ΕΛΛΑΣ)                              

3. Αναστάσιος Αγραφιώτης (ΕΑΕΕ)

4. Χαράλαμπος Δημόπουλος (AIG ΕΛΛΑΣ)

5. Κωνσταντίνα Θεοδοσίου  (ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΖΗΜΙΩΝ)   

6. Ευτυχία Ιακωβάκη  (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ)            

7. Αντώνης Κουγιού (ERGO)                           

8. Κωνσταντίνος Μπότης  (ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΖΩΗΣ)

9. Θωμάς Νικολαΐδης (ΕΑΕΕ)

10. Βάσια Παντελίδη (ΓΕΝΙΚΗ Πανελλαδική)

11. Νιόβη-Αικατερίνη Πόγκα (AIG Ελλάς)   

12. Κώστας Τσιμπούρης (Sextant Insurance Services)                               

13. Κώστας Χρονόπουλος (ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ασφαλιστική)

 

18μηνο Πρόγραμμα ΕΙΑΣ – DEREE 2013-14 Ασφαλιστική Αγορά – Οργάνωση & Διοίκηση

1ος: κ. Άγγελος Σάββας (ΒROK/S ΕΠΕ Μεσίτες Ασφαλίσεων)

2. Ελισάβετ Αναστασιάδου (Ασφαλιστικός Σύμβουλος )

3.  Μαρία Ζερβάκη (ERGO)             

4.  Μαρία – Ορσαλία Καραχάλιου (Φοιτήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

5. Γιώργος Κουρομιχελάκης (ALLIANZ Ελλάς )

6.  Ηλίας Μάλλιος ( ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ) 

 

LIMRA PDS 201

1. Γιώργος Αδαμόπουλος

2. Παναγιώτης Βασιλείου

3. Νικόλαος Βλαβιανός     

4. Αναστασία Γεωργακάκη               

5. Γιώργος Γιαννοπούλος 

6. Αθηνά Γκίτζια 

7. Βικτωρία Δίελλα            

8. Οδυσσέας Ζωγράφος     

9. Γεωργία Καρνέζη           

10. Ιωάννης Καρυστιναίος               

11. Απόστολος Κομβόπουλος          

12. Παναγιώτης Κοντραφούρης      

13. Δημήτρης Μαμαής       

14. Δήμητρα Μήλα             

15. Γιώργος Μουρούτσος

16. Μαρίνα Μπάτζιου       

17. Ευφροσύνη  Νικολάκη                

18. Φώτης Πλιάκος            

19. Σοφία Πορέτση            

20. Γεωργία Πουλημένου  

21. Γεράσιμος Πουλής       

22. Φώτης Πουλής              

23. Κωνσταντίνος Σουφλέρης          

24. Μαρία Τριανταφυλλίδου            

25. Θεόδωρος Φακίρης

 {gallery}EKDILOSEIS/eias-15-apofoitisi{/gallery}

 

Προηγούμενο άρθροΝέα παράταση στην επαναπιστοποίηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών
Επόμενο άρθροΝέο Βελτιωμένο Τιμολόγιο Αστικής Ευθύνης Σκαφών από την Ορίζων Ασφαλιστική