Μελέτες

Οικονομικα Αποτελέσματα 2014

Παρά τη σημαντική μείωση των κερδών μετά φόρων, κατά 40%, οι 67 ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας πέτυχαν, το 2014, να αυξήσουν τα ίδια κεφάλαιά τους και τις επενδύσεις τους. Αυτό προκύπτει από τη μελέτη που εκπόνησε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), για τα Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων έτους 2014.

Με βάση τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των 67 ασφαλιστικών επιχειρήσεων για το 2014, σε σχέση με το προηγούμενο έτος:

  • Τα ίδια κεφάλαιά τους σημείωσαν αύξηση 6,4%.
  • Οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 5,3% και οι ασφαλιστικές προβλέψεις κατά 2,3%.
  • Τα κέρδη μετά φόρων κατέγραψαν μείωση 40%.
  • To κόστος λειτουργίας μειώθηκε (-24,4% τα γενικά έξοδα).

Ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ, κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της μελέτης, ανέφερε: «Το 2014 σημειώθηκε μεγάλη μείωση στην κερδοφορία κατά 40% των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Παρά τη σημαντικά μειωμένη κερδοφορία υπήρξε αύξηση στα ίδια κεφάλαια και τις επενδύσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, γεγονός που αποδεικνύει ότι ενισχύεται η κεφαλαιακή επάρκεια και η φερεγγυότητα της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, εν όψει και της εφαρμογής της αυστηρότατης ευρωπαϊκής οδηγίας SolvencyII από 1.1.2016.».

Ολόκληρη η μελέτη της ΕΑΕΕ εδώ.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας