Νέο νομοθετικό πλαίσιο στην Ασφάλιση Αυτοκινήτου

Στελέχη των εταιρειών Εθνική Ασφαλιστική, ERGO, Ευρωπαϊκή Πίστη, Generali Hellas, Interasco, International Life, Ορίζων Ασφαλιστική και Υδρόγειος Ασφαλιστική αξιολογούν το νέο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υποχρεωτική ασφάλιση Αστικής Ευθύνης από την Κυκλοφορία Οχημάτων, το οποίο τέθηκε σε ισχύ στις 5 Μαΐου, και απαριθμούν τα οφέλη που προκύπτουν για ασφαλισμένους, διαμεσολαβητές & εταιρείες.

Επιμέλεια: Σούλα Κορμά

Θετικά σχόλια περιλαμβάνει η κριτική-αξιολόγηση που διατυπώνουν στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών για το νέο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υποχρεωτική ασφάλιση Αστικής Ευθύνης από την Κυκλοφορία Οχημάτων, το οποίο τέθηκε σε ισχύ στις 5 Μαΐου (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4261/2014 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως).

Με στόχο να καταγράψουμε τις πρώτες αντιδράσεις αλλά και τις προσδοκίες που δημιουργεί η εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων, απευθυνθήκαμε σε οκτώ ασφαλιστικές εταιρείες, θέτοντας τέσσερα κοινά ερωτήματα. Συγκεκριμένα, αποδέκτες των ερωτημάτων μας ήταν οι εταιρείες: Εθνική Ασφαλιστική, ERGO, Ευρωπαϊκή Πίστη, Generali, Interasco, International Life, Ορίζων Ασφαλιστική και Υδρόγειος.

Στα ερωτήματα της «Α.Α.» τοποθετούνται, αντίστοιχα:

 • Από την Εθνική Ασφαλιστική, ο κ. Γιώργος Παπαντωνόπουλος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ασφάλισης Αυτοκινήτου.
 • Από την ERGO, ο κ. Ιωακείμ Αναστασιάδης, Αναπληρωτής Διευθυντής Ανάληψης Κινδύνων.
 • Από την Ευρωπαϊκή Πίστη, ο κ. Νίκος Χαλκιόπουλος, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Από την Generali, η κα Κάκια Κεχρή, Τεχνική Διευθύντρια Ατομικών Γενικών Ασφαλίσεων.
 • Από την Interasco, η κα Ζωή Πολίτη, Υποδιευθύντρια Κλάδου Αυτοκινήτων.
 • Από την International Life, η κα Μάγδα Κράνη, Senior Manager Motor & Claims.
 • Από την Ορίζων Ασφαλιστική, ο κ. Χρήστος Κατσάκος, Εμπορικός Δ/ντής.
 • Από την Υδρόγειο, ο κ. Γιάννης Σουρλής, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής.

Σύμφωνα με τις τοποθετήσεις τους, οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις:

 • λειτουργούν στο σύνολό τους υπέρ του καταναλωτή.
 • οριοθετούν με σαφήνεια τις διαδικασίες ασφάλισης οχημάτων, καθώς και τις ευθύνες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όλων των μερών.
 • αντιμετωπίζουν δυσλειτουργίες που ταλάνιζαν επί χρόνια εταιρείες, διαμεσολαβητές και ασφαλισμένους.
 • θέτουν τέλος σε γραφειοκρατικά προβλήματα και χρονοβόρες διαδικασίες.
 • εξορθολογίζουν και επιταχύνουν τις διαδικασίες αποζημίωσης των ασφαλισμένων ή και των τρίτων παθόντων.
 • ενισχύουν τη διαφάνεια και την αξιοπιστία της ασφαλιστικής αγοράς και κατά συνέπεια επαυξάνουν την ασφαλιστική συνείδηση των ασφαλισμένων.

Ας δούμε, όμως, αναλυτικά τις τοποθετήσεις τους, δίνοντας τον λόγο στους ίδιους…

Πώς αξιολογείτε γενικά τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις του Ν. 4261/2014 για τον Κλάδο Αυτοκινήτων και ποια θεωρείτε ως την πλέον σημαντική;

Ο κ. Γιώργος Παπαντωνόπουλος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ασφάλισης Αυτοκινήτου της Εθνικής Ασφαλιστικής, θεωρεί ότι οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις «σηματοδοτούν μόνο θετικές εξελίξεις στην ασφαλιστική αγορά, μια που δίνουν λύσεις σε πολλά ζητήματα που ταλάνιζαν χρόνια τόσο τις ασφαλιστικές εταιρείες, όσο και τους ασφαλισμένους», και εξηγεί σχετικά: «Μέσα από τον θεσμό της Ασφάλισης δημιουργούνται δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις που οι ασφαλιστικές εταιρείες αλλά και οι ασφαλισμένοι, με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο, βίωναν σε ένα καθεστώς γκρίζας ζώνης, αφού δεν ήταν διακριτή η ευθύνη και η υποχρέωση του ασφαλιστή απέναντι στον ασφαλισμένο. Οι τροποποιήσεις που έρχονται μέσα από τον Νόμο 4261/2014 επιφέρουν τη διαφάνεια τόσο των συναλλαγών μεταξύ αμφοτέρων των μερών, αλλά δίνουν επιπροσθέτως μια προστιθέμενη αξία στον ασφαλισμένο, μια που οριοθετούν και προσδιορίζουν χρονικά περιθώρια ενεργειών για την καταβολή των ασφαλίστρων αλλά και του ασφαλίσματος».

Ως την πλέον σημαντική αλλαγή χαρακτηρίζει ο κ. Παπαντωνόπουλος τη διαδικασία ακύρωσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του αυτοκινήτου, καθώς «είναι σαφές πλέον το πότε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι άκυρο. Η διαδικασία ακύρωσης πλέον, μετά τις νομοθετικές ρυθμίσεις, απαλλάσσει τις ασφαλιστικές εταιρείες από χρονοβόρες διαδικασίες αποστολής συστημένων επιστολών, αλλά και από άσκοπες δικαστικές ενέργειες που ακολουθούσε ο αναίτιος ζημιωθείς, προκειμένου να αποδείξει ποιος τελικά κάλυπτε την Αστική Ευθύνη σε τροχαίο ατύχημα που είχε εμπλακεί, επισύροντας μια σειρά εξόδων και δαπανών που, αφενός, λειτουργούσαν εις βάρος του θεσμού της Ασφάλισης, αφετέρου, δημιουργούσαν ένα τεράστιο λειτουργικό κόστος στις ασφαλιστικές εταιρείες, στο Επικουρικό Κεφάλαιο αλλά και στον καταναλωτή». Καταλήγοντας, αναφέρει ότι «οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις επιτέλους βάζουν την ασφαλιστική αγορά αλλά και τον καταναλωτή σε μια σύγχρονη και άμεση επικοινωνία, μια που ο ηλεκτρονικός τρόπος επικοινωνίας γίνεται αποδεκτός από τον νομοθέτη».   

Ο κ. Ιωακείμ Αναστασιάδης, Αναπληρωτής Διευθυντής Ανάληψης Κινδύνων της ERGO, επισημαίνει ότι «τα ζητήματα που ρυθμίζει ο Ν. 4261/14 αποτελούσαν δυσλειτουργίες του Ν. 489/76 και του μετέπειτα π.δ. 237/86, που ταλανίζουν την ασφαλιστική αγορά τις τελευταίες δεκαετίες. Αναμφισβήτητα, πρόκειται για αλλαγές που έπρεπε να γίνουν και σε κάθε περίπτωση  είναι προς τη σωστή κατεύθυνση». Τοποθετούμενος στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματός μας, σημειώνει: «Εάν πρέπει να διακρίνουμε κάποια ρύθμιση ως σημαντικότερη, πιστεύω ότι είναι η ρύθμιση που αφορά τον σαφή και απλό καθορισμό της έναρξης και λήξης της ασφαλιστικής σύμβασης».

O κ. Νίκος Χαλκιόπουλος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Πίστης, επισημαίνει ότι οι νέες ρυθμίσεις «προσαρμόζουν τη λειτουργία του Κλάδου των Αυτοκινήτων στο επερχόμενο περιβάλλον Φερεγγυότητας ΙΙ, το οποίο ισχύει για όλο τον Ευρωπαϊκό Χώρο από 1.1.2016».
Θεωρεί ότι μέσω των νέων ρυθμίσεων «πραγματοποιείται η απαιτούμενη προσαρμογή της λειτουργίας του Κλάδου των Αυτοκινήτων σε μια ορθολογική βάση, διασφαλίζοντας την Ασφαλιστική Κάλυψη των Ασφαλισμένων, την ομαλή λειτουργία των Ασφαλιστικών Εταιρειών, απαλλάσσοντας τους Διαμεσολαβούντες από την ταμειακή διαχείριση των ασφαλίστρων, παρέχοντάς τους τον χρόνο για την ουσιαστική λειτουργία της Διαμεσολάβησης, η οποία αποτελεί και την κύρια δραστηριότητά των».
Η πλέον σημαντική ρύθμιση του ανωτέρω Νόμου, κατά τον κ. Χαλκιόπουλο, αφορά τις προϋποθέσεις έναρξης /ανανέωσης / λήξης της ασφαλιστικής Σύμβασης. Αναφέρει σχετικά: «Από 5.5.2014 καταργείται η αυτόματη ανανέωση των ασφαλιστηρίων του Κλάδου των Αυτοκινήτων, απαιτείται η προείσπραξη των αναλογούντων ασφαλίστρων για την παράδοση του ασφαλιστηρίου στον Ασφαλισμένο και δεν απαιτείται η αποστολή της καταγγελίας της ασφαλιστικής σύμβασης με Συστημένη Επιστολή».

Η κα Κάκια Κεχρή, Τεχνική Διευθύντρια Ατομικών Γενικών Ασφαλίσεων της Generali, επισημαίνει, κατ’ αρχάς, στην τοποθέτησή της, το γεγονός ότι οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις «τροποποιούν μία νομοθεσία σχεδόν 30 ετών και, από την άποψη αυτή και μόνο, αποτελούν μία σημαντική πρόοδο».
Επί της ουσίας, θεωρεί ότι «πρόκειται για διατάξεις που λειτουργούν στο σύνολό τους υπέρ του καταναλωτή» και εξηγεί σχετικά: «Η ασφαλιστική σύμβαση ισχύει πλέον εφόσον αποδεδειγμένα έχει καταβληθεί το ασφάλιστρο. Αυτό σημαίνει ότι ο ασφαλισμένος είναι πλέον σίγουρος ότι έχει στα χέρια του μία ασφαλιστική σύμβαση που είναι σε ισχύ. Αυτό συνιστά μία σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με το προηγούμενο καθεστώς, όπου η αυτόματη ανανέωση των συμβολαίων και η πρόβλεψη περί προσωρινής ασφάλισης επέτεινε τη σύγχυση σχετικά με το ποιος είναι ασφαλισμένος και ποιος όχι.
Παράλληλα, διατηρείται ο κοινωνικός χαρακτήρας της ιδιωτικής ασφάλισης, αφού παραμένει σε ισχύ για διάστημα 16 ημερών μετά την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία λήγει η ισχύς της σύμβασης, για την παροχή κάλυψης προς τον τρίτο ζημιωθέντα.
Η πλέον σημαντική ίσως ρύθμιση για τον ασφαλισμένο προβλέπει ότι η αποζημίωση θα πρέπει να καταβληθεί το αργότερο εντός 10 ημερών από τη στιγμή που υπήρξε συμφωνία μεταξύ ασφαλιστικής εταιρείας και ασφαλισμένου για το ύψος της ζημιάς».

Συνεχίζοντας η κα Κεχρή, επισημαίνει ότι επιπλέον, με τις νέες ρυθμίσεις, «αντιμετωπίζονται διάφορα, γραφειοκρατικής φύσης προβλήματα, σχετικά με τις δηλώσεις ατυχήματος. Έτσι, εξομοιώνονται και θεωρούνται αίτηση αποζημίωσης όλα τα είδη δηλώσεως ατυχήματος, είτε από τον ασφαλισμένο ή λήπτη της ασφάλισης είτε από τον δικαιούχο ασφαλίσματος, ως προς την έναρξη της τρίμηνης προθεσμίας από τη στιγμή που ο ζημιωθείς κοινοποίησε την αίτηση αποζημίωσης για την ταχύτερη δυνατόν καταβολή αποζημίωσης στον δικαιούχο αυτής. Τέλος, εισάγονται ρυθμίσεις για τη βελτίωση της διαφάνειας των συναλλαγών κατά την επικοινωνία του δικαιούχου ασφαλίσματος με την ασφαλιστική επιχείρηση, καθώς οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι υποχρεωμένες να δίνουν έγγραφες απαντήσεις και προσφορές στους δικαιούχους αποζημίωσης. Θα μπορούσε βάσιμα να υποστηρίξει κάποιος ότι οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις είναι υπέρ των ασφαλισμένων και της υγιούς λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς».

Καταλήγοντας, η κα Κεχρή επισημαίνει ότι «οι ρυθμίσεις αυτές, στην πρακτική τους εφαρμογή, δημιουργούν κάποιες δυσλειτουργίες και δυσκολίες στη διαχείριση», θεωρεί, ωστόσο, «ότι θα αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά, αναλογιζόμενοι τον στόχο των νέων ρυθμίσεων, που είναι η προστασία των ασφαλισμένων και των τρίτων ζημιωθέντων προσώπων».

Η κα Ζωή Πολίτη, Υποδιευθύντρια Κλάδου Αυτοκινήτων της Interasco, χαρακτηρίζει «ριζικές και καθοριστικές στη διεκπεραίωση των ασφαλιστικών εργασιών» τις νέες ρυθμίσεις, αξιολογώντας ως την πλέον σημαντική την έκδοση συμβολαίων ορισμένης χρονικής διάρκειας. «Η λήξη της αυτόματης ανανέωσης παύει την ατελείωτη ευθύνη της εταιρείας σε όποια απαίτηση τρίτου, ανεξάρτητα της λήξεως της σύμβασης ή της καταβολής του ασφαλιστικού αντιτίμου», επισημαίνει χαρακτηριστικά.

Η κα Μάγδα Κράνη, Senior Manager Motor & Claims της International Life, θεωρεί ότι οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις «βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση ως προς την αναβάθμιση του κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτων και την ενδυνάμωση της αξιοπιστίας της συγκεκριμένης αγοράς», χαρακτηρίζοντας ως σημαντικότερη «τη ρύθμιση που αφορά την αποζημίωση του εμπλεκόμενου σε ατύχημα».

Ο κ. Χρήστος Κατσάκος, Εμπορικός Δ/ντής της Ορίζων Ασφαλιστικής, διατυπώνει ως εξής την άποψή του: «Είναι βέβαιο ότι οι πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις του άρθρου 169, αν όχι όλες, οι περισσότερες μόνον θετικό πρόσημο θα μπορούσαν να έχουν. Δεν μπορούμε, όμως, να παραβλέψουμε το ότι θα προκληθεί σίγουρα μια πρόσκαιρη αναστάτωση στις μέχρι σήμερα δεδομένες σχέσεις όλων των εμπλεκόμενων και ειδικότερα στις σχέσεις μεταξύ ασφαλιζομένων, οι οποίοι δεν έχουν την απαραίτητη και σαφή ενημέρωση, και διαμεσολαβούντων, των οποίων το έργο επιβαρύνεται σημαντικά».
Αξιολογεί όλες τις ρυθμίσεις ως σημαντικές, χαρακτηρίζοντας «ως πλέον σημαντικές και σπουδαίες, σε σχέση με τα μέχρι τώρα ισχύοντα, τις αυτονόητες περί εισπράξεως των ασφαλίστρων προ της ενάρξεως ισχύος της ασφαλιστικής καλύψεως και περί του χρόνου καταβολής της αποζημιώσεως, σε περίπτωση ζημιάς».

Ο κ. Γιάννης Σουρλής, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Υδρογείου, επισημαίνει, κατ’ αρχάς, ότι «με τις νέες ρυθμίσεις, οι οποίες είναι σύμφωνες και με ό,τι ισχύει ήδη στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη, καταργούνται ορισμένες πρακτικές που ίσχυαν στην ελληνική αγορά στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων». Ως πιο σημαντική ρύθμιση ο κ. Σουρλής θεωρεί την κατάργηση της αυτόματης ανανέωσης της ασφάλισης του αυτοκινήτου και την αναγνώριση της πληρωμής του ασφαλίστρου ως απαραίτητης προϋπόθεσης για την έναρξη και έκδοση του ασφαλιστηρίου, καθώς «δίνει πλέον τη δυνατότητα στις ασφαλιστικές εταιρείες να έχουν γνώση των ασφαλισμένων οχημάτων τους και των συνεπαγόμενων κινδύνων σε πραγματικό χρόνο, κάτι που δεν ήταν απολύτως δυνατόν με αυτά που ίσχυαν ως σήμερα». Συνεχίζοντας, υπογραμμίζει ότι «μια τέτοια αλλαγή ήταν απολύτως αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και απαραίτητη για την εναρμόνιση με την Οδηγία Φερεγγυότητα ΙΙ (Solvency II), καθώς αφορά τη μείωση –πρωτίστως– του ασφαλιστικού και πιστωτικού κινδύνου και –δευτερευόντως– του λειτουργικού κινδύνου των εταιρειών».  

Καταλήγοντας, ο κ. Σουρλής επισημαίνει ότι οι αλλαγές είναι «προς τη σωστή κατεύθυνση και διαμορφώνουν ένα πιο ξεκάθαρο και αποτελεσματικό πλαίσιο, που οριοθετεί με σαφήνεια τις διαδικασίες ασφάλισης οχημάτων, με σημαντικά οφέλη για τις ασφαλιστικές εταιρείες και κατά συνέπεια τους ασφαλισμένους και τρίτους δικαιούχους αποζημίωσης».

Ποιες δυσλειτουργίες του μέχρι τώρα ισχύοντος θεσμικού πλαισίου αντιμετωπίζουν οι νέες ρυθμίσεις;

Σύμφωνα με τον κ. Γιώργο Παπαντωνόπουλο, «οι κυριότερες δυσλειτουργίες που δραστικά επιλύουν οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις με βαρύτητα ταξινόμησης ενεργειών, κόστους αλλά και πελατοκεντρικής αντιμετώπισης, προσδιορίζονται στον τρόπο ακύρωσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και στον τρόπο της ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου».

Επιπροσθέτως, επισημαίνει ότι, με το νέο θεσμικό πλαίσιο, «επιταχύνονται και εξορθολογίζοναι οι διαδικασίες αποζημίωσης των ασφαλισμένων ή και των τρίτων παθόντων από τις Ασφαλιστικές Εταιρείες, μια που υποχρεώνουν την Ασφαλιστική Εταιρεία να εστιάσει στην ενημέρωση του πελάτη – τρίτου και να προβεί στην αυτούσια αποκατάσταση της ζημιάς ή στην προσφορά της αποζημίωσης μέσα σε προδιαγεγραμμένα χρονικά περιθώρια». Τέλος, ο κ. Παπαντωνόπουλος διατυπώνει την άποψη ότι «μέσω αυτών των ρυθμίσεων, αυξάνεται και η ασφαλιστική συνείδηση του ασφαλισμένου, μια που απλοποιούνται και γίνονται συγκεκριμένα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του», τα οποία δεν ήταν σαφώς οριοθετημένα στο προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Ο κ. Ιωακείμ Αναστασιάδης υπογραμμίζει ότι «το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο περιελάμβανε ρυθμίσεις που δημιουργούσαν σοβαρά προβλήματα στην ασφαλιστική αγορά, όπως η έναρξη της ασφάλισης χωρίς την προηγούμενη καταβολή των αντίστοιχων ασφαλίστρων και ο περιορισμένος και παρωχημένος τρόπος επικοινωνίας των αντισυμβαλλόμενων μερών».
Συμπληρώνει, παράλληλα, ότι «φυσικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των ασφαλίστρων από τον ασφαλισμένο, η ευθύνη καταγγελίας της σύμβασης και η απόδειξη αυτής βάρυνε την ασφαλιστική εταιρεία, η οποία παράλληλα παρείχε επιπλέον και συνήθως δωρεάν, ασφαλιστική κάλυψη που υπερέβαινε τις 30 ημέρες». Εν κατακλείδι, τονίζει ότι «οι προαναφερόμενες δυσλειτουργίες αποτελούν πλέον παρελθόν και ρυθμίζονται με τον Ν. 4261 με τρόπο ιδιαίτερα λιτό και ξεκάθαρο».

Ο κ. Νίκος Χαλκιόπουλος απαριθμεί πέντε τομείς στους οποίους εντοπίζονταν δυσλειτουργίες λόγω του προηγούμενου νομικού καθεστώτος και τα οφέλη που προκύπτουν, αντίστοιχα, από την αντιμετώπισή τους, για ασφαλισμένους, διαμεσολαβητές και εταιρείες. Συγκεκριμένα, αναφέρει τα εξής:
«Οι δυσλειτουργίες που αντιμετωπίζουν οι νέες ρυθμίσεις αφορούν:

 • Την παροχή της ασφαλιστικής κάλυψης μετά την καταβολή των αναλογούντων ασφαλίστρων, η οποία με τη σειρά της διασφαλίζει τους ασφαλισμένους που καταβάλλουν τα ασφάλιστρά των έναντι εκείνων που με βάση το προηγούμενο Νομικό καθεστώς απολάμβαναν ασφαλιστική κάλυψη για χρονικό διάστημα 2,5 μηνών περίπου, χωρίς την καταβολή των αντιστοίχων ασφαλίστρων, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται τα ασφάλιστρά των από ζημιές οχημάτων, που οι κάτοχοί των δεν είχαν καταβάλει τα ασφάλιστρά των, εκμεταλλευόμενοι τις προβλέψεις του παλαιού Νόμου.
 • Διαχειριστικά θέματα των Διαμεσολαβούντων, οι οποίοι με τη σειρά τους παρείχαν πίστωση στους πελάτες τους με βάση τις προβλέψεις του παλαιού Νόμου, αναλαμβάνοντας οι ίδιοι σχετικές επισφάλειες στην είσπραξη των ασφαλίστρων.
 • Εκκαθάριση των Ισολογισμών των Ασφαλιστικών Εταιρειών από τον Λογαριασμό Χρεώστες Ασφαλίστρων και τη δημιουργία προβλέψεων επισφαλειών εις βάρος των αποτελεσμάτων των.
 • Προετοιμασία της Ασφαλιστικής Αγοράς στο επερχόμενο νέο Εποπτικό Πλαίσιο Φερεγγυότητα ΙΙ.
 • Παροχή ανταγωνιστικών ασφαλίστρων στους Καταναλωτές, λόγω της μείωσης του κόστους των Ζημιών και των εξόδων διαχείρισης των ασφαλιστηρίων».

Η κα Κάκια Κεχρή, στην τοποθέτησή της, υπογραμμίζει ότι «οι νέες ρυθμίσεις, αφενός, εκσυγχρονίζουν τις σχέσεις ασφαλιστικών εταιρειών και ασφαλισμένων (π.χ. εισάγουν την ηλεκτρονική αλληλογραφία), αλλά το σημαντικότερο είναι ότι καταργείται το “παράθυρο” που υπήρχε σχετικά με το κατά πόσο ήταν κάποιος ασφαλισμένος ή όχι. Τώρα, δεν απαιτείται πλέον ακύρωση/καταγγελία της ασφάλισης από τον ασφαλιστή κατά τον χρόνο λήξης της ασφαλιστικής σύμβασης. Με την παλαιότερη διάταξη μπορούσε ο ασφαλισμένος, ενώ δεν είχε καταβάλει το ασφάλιστρο, να υποστηρίξει ότι δεν είχε λάβει έγγραφη καταγγελία της σύμβασης και συνεπώς θωρούσε τον εαυτό του ασφαλισμένο. Αυτό προκαλούσε σοβαρές τριβές στις σχέσεις ασφαλιστικών εταιρειών και ασφαλισμένων, οι οποίες αντιμετωπίζονταν τελικά στα δικαστήρια. Άλλες σε βάρος των εταιρειών και άλλες σε βάρος των ασφαλισμένων. Κυρίως, όμως, σε βάρος της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς».

Η κα Ζωή Πολίτη επισημαίνει, από την πλευρά της, τα εξής: «Η έναρξη και η πιστοποίηση της ασφαλιστικής κάλυψης ρυθμίστηκαν με την κατάργηση του προσωρινού ειδικού σήματος, την on-line ενημέρωση στο Κέντρο Πληροφοριών και κατ’ επέκταση τη γνωστοποίηση στις επίσημες αρχές. Η κατάργηση της συστημένης ενημέρωσης του πελάτη σε κάθε μορφή λήξης ασφαλιστικής κάλυψης βάζει φρένο στις εκατοντάδες αποζημιώσεις σε τρίτους, σε διαστήματα κενού ασφάλισης».

Η κα Μάγδα Κράνη θεωρεί, επίσης, ότι οι νέες ρυθμίσεις «έρχονται να δώσουν τη λύση σε καίρια κενά του μέχρι τώρα ισχύοντος θεσμικού πλαισίου». Αναφέρει συγκεκριμένα: «Αξίζει να επικεντρωθούμε στο πρόβλημα που προέκυπτε από τις ακυρώσεις συμβολαίων και στα ποσά τα οποία κατέβαλλαν οι εταιρείες από τις μη επιδόσεις των επιστολών–ακυρώσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, η International Life αποφάσισε να προχωρήσει στην άμεση εφαρμογή του συστήματος “Πληρώνω – Εκδίδω”, η οποία είναι πλήρως εναρμονισμένη με τη νέα νομοθεσία, απαιτώντας την καταβολή ολόκληρου του ασφαλίστρου για την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης, με σκοπό τη διευκόλυνση τόσο του διαμεσολαβούντος, όσο και του ίδιου του ασφαλισμένου».

Στην καταγγελία της σύμβασης εστιάζει και ο κ. Χρήστος Κατσάκος, υπογραμμίζοντας σχετικά τα εξής: «Μία βασική δυσλειτουργία των ισχυόντων μέχρι τώρα ήταν η καταγγελία και ο τρόπος καταγγελίας της ασφαλιστικής συμβάσεως, το αποτέλεσμα της οποίας ουσιαστικά παρέτεινε την κάλυψη για δύο μήνες μετά την επετειακή ανανέωση της ασφαλιστικής συμβάσεως, με αποτέλεσμα κάποιοι να επωφελούνται αυτού του χρόνου και φυσικά να τίθενται εν αμφιβόλω οι διασταυρώσεις στοιχείων για την αναζήτηση ανασφάλιστων οχημάτων και επιβολή κυρώσεων».

Ο κ. Γιάννης Σουρλής θεωρεί ότι «η βασικότερη δυσλειτουργία είχε να κάνει με την αυτόματη ανανέωση του ασφαλιστηρίου, σε συνδυασμό με τις διατάξεις που αφορούσαν τις διαδικασίες ακύρωσης (αποστολή συστημένης επιστολής στον ασφαλισμένο, προθεσμία 30 ημερών, κ.λπ.). Η πρακτική αυτή απαιτούσε χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες και είχε ως αποτέλεσμα οι ασφαλιστικές εταιρείες να μην έχουν σαφή εικόνα των ασφαλισμένων οχημάτων τους και των καλυπτόμενων ζημιών». Καταλήγοντας, τονίζει: «Είναι προφανές ότι η προηγούμενη πρακτική δημιουργούσε θέματα στη λειτουργία των εταιρειών και επιβάρυνε και τον καταναλωτή και κυρίως τους συνεπείς ασφαλισμένους».

Ποια θα είναι τα οφέλη από την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων στην καθημερινή λειτουργία και πρακτική της εταιρείας σας και στην αγορά γενικότερα;

«H Εθνική Ασφαλιστική, έχοντας υιοθετήσει έναν νέο στρατηγικό προσανατολισμό, εστιάζει στην ενίσχυση της εταιρικής της αξίας, μέσα από την πελατοκεντρική της προσέγγιση και την προσφορά ποιοτικής και συμφέρουσας ασφάλισης», αναφέρει κατ’ αρχάς ο κ. Γιώργος Παπαντωνόπουλος, και συνεχίζει ως εξής στην τοποθέτησή του: «Η Εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της, έτσι ώστε, μέσα από την επιμόρφωση και την εκπαίδευση του προσωπικού της, την εισαγωγή και εφαρμογή της νέας τεχνολογίας και την απλοποίηση των διαδικασιών, να εκμεταλλευτεί τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, ώστε να επιτύχει, αφενός μεν, την ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πελατών της, αφετέρου δε, την ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση της λειτουργικής της κερδοφορίας». Καταλήγοντας, υπογραμμίζει ότι «το νέο θεσμικό νομοθετικό πλαίσιο ενισχύει τις θέσεις της Εταιρείας, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία σε αυτήν και στους ασφαλισμένους της».

Ο κ. Ιωακείμ Αναστασιάδης, στην τοποθέτησή του, απαριθμεί ως εξής τα οφέλη που θα προκύψουν: «Κατ’ αρχήν, ο δραστικός περιορισμός των ανείσπρακτων ασφαλίστρων και η συνεχής ενασχόληση για τη διαχείριση αυτών, αφού πλέον προϋπόθεση της έναρξης της ασφάλισης είναι η καταβολή ολόκληρου του ασφαλίστρου.
Η παύση της αποστολής συστημένων επιστολών που απαιτούνταν για την καταγγελία του ασφαλιστηρίου, στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν κατέβαλλε τα αντίστοιχα ασφάλιστρα.
Ο τερματισμός της διαχείρισης της προσωρινής ασφάλισης με τη χρήση ειδικού σήματος, το οποίο -δεν πρέπει να ξεχνάμε- αρκετές φορές δημιουργούσε προβλήματα στους ασφαλισμένους σε ενδεχόμενους ελέγχους από τα αρμόδια όργανα της πολιτείας, λόγω της απαίτησης του προηγούμενου νομικού πλαισίου για καθορισμένο μέγεθος και χρώμα».
Εν κατακλείδι, ο κ. Αναστασιάδης διατυπώνει την άποψη ότι «η καθημερινή λειτουργία της εταιρείας μας θα αλλάξει, μια που ο νέος νόμος μας επιτρέπει να ασχοληθούμε πολύ περισσότερο με παραγωγικές δράσεις και να εντείνουμε τις προσπάθειές μας στην υποστήριξη του δύσκολου έργου που προσφέρουν οι συνεργάτες της εταιρείας μας».

Για την ανάγκη επανασχεδιασμού συγκεκριμένων διαδικασιών και λειτουργιών κάνει λόγο αρχικά ο κ. Νίκος Χαλκιόπουλος, τοποθετούμενος στο ανωτέρω ερώτημα. Συγκεκριμένα, αναφέρει: «Οι νέες ρυθμίσεις που επιφέρει ο Ν. 4261/2014 στην καθημερινή λειτουργία της Εταιρείας, αφορούν στον επανασχεδιασμό της διαδικασίας της διαχείρισης των ασφαλιστηρίων, των νέων και αυτών που θα συνεχίσουν την ασφάλισή των στην Εταιρεία μας. στον επανασχεδιασμό της Εισπρακτικής Λειτουργίας της Εταιρείας, βασιζόμενοι στις σύγχρονες τραπεζικές ή ηλεκτρονικές συναλλαγές, σε πιστωτικές κάρτες και στη χρήση εναλλακτικών τρόπων είσπραξης, στους οποίους περιλαμβάνονται και το Δίκτυο των Συνεργατών μας, με βάση τις ΠΕΕ 30 & 31 της Τράπεζας της Ελλάδος. και στην ενημέρωση των Συνεργατών της Εταιρείας για τις αλλαγές που επέρχονται στις διαδικασίες λειτουργίας της».

Επιπλέον των ανωτέρω, υπογραμμίζει ότι προέχει η ενημέρωση του Καταναλωτικού Κοινού, «προκειμένου να γίνουν έγκαιρα αντιληπτές οι αλλαγές, που έχουν να κάνουν, πρώτον, με την προείσπραξη των ασφαλίστρων και την αλλαγή του τρόπου της μέχρι σήμερα καταβολής των ασφαλίστρων τους. δεύτερον, με τον κίνδυνο να παραμείνουν ανασφάλιστοι, λόγω της μη καταβολής των ασφαλίστρων πριν από τη λήξη της τρέχουσας περιόδου ασφάλισης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται έναντι των Αρχών, που είναι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο της ασφάλισης των οχημάτων και την επιβολή σχετικών κυρώσεων, και για τον κίνδυνο της περιουσίας αυτών στην περίπτωση που είναι ανασφάλιστοι και εμπλακούν σε τροχαίο ατύχημα, στο οποίο θα κριθούν ως υπαίτιοι».
Τέλος, αναφερόμενος στα οφέλη που θα προκύψουν από την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων, σημειώνει ότι αυτά «προέρχονται από την άμεση αντιμετώπιση των χρόνιων δυσλειτουργιών της Αγοράς, που ρυθμίζονται και αναφέρονται αναλυτικά στην ανωτέρω απάντηση της ερώτησης υπ. αριθμ. 2».

Η κα Κάκια Κεχρή υπογραμμίζει από την πλευρά της ότι με τις νέες ρυθμίσεις «επέρχεται η απλοποίηση και ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών και εξασφαλίζεται η ασφάλεια στις συναλλαγές μεταξύ Εταιρείας/ασφαλισμένου και τρίτου ζημιωθέντα».

Η κα Ζωή Πολίτη κάνει λόγο για πολλαπλά οφέλη για την ασφαλιστική βιομηχανία,  τα οποία προκύπτουν «από τις άμεσες πληρωμές ασφαλίστρων και την εκμηδένιση των επισφαλειών, τη μείωση κόστους εντύπων ορισμένης μορφής, τη μείωση εξόδων αποστολής συστημένων ακυρωτικών επιστολών και γενικότερα τη μείωση του λειτουργικού κόστους, η οποία μετακυλύεται υπέρ του τελικού ασφαλίστρου».

Σύμφωνα με την κα Μάγδα Κράνη, «οι νέες ρυθμίσεις δίνουν τη δυνατότητα στις ασφαλιστικές εταιρείες να καταφέρουν πολύ καλύτερο time management, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση του απαραίτητου χρόνου, που θα τους επιτρέψει να στραφούν σε πιο παραγωγικές εργασίες». Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι «γίνεται εφικτός ο στόχος της υψηλής αξιοπιστίας στο θέμα των αποζημιώσεων, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη και εξυγίανση του συνόλου της ασφαλιστικής αγοράς».

Ο κ. Χρήστος Κατσάκος επισημαίνει ότι τα οφέλη από την εφαρμογή των ρυθμίσεων είναι σημαντικά σε ό,τι αφορά «τις λειτουργίες και τις πρακτικές της Εταιρείας μας, με δεδομένο μάλιστα το ότι η Ορίζων Ασφαλιστική, το τελευταίο διάστημα, εκμεταλλεύεται στο έπακρο τις δυνατότητες των σύγχρονων μηχανογραφικών / ηλεκτρονικών εφαρμογών».

Ο κ. Γιάννης Σουρλής απαριθμεί από την πλευρά του μια σειρά θετικών επιπτώσεων: «Έχουμε σε πραγματικό χρόνο γνώση των ασφαλισμένων οχημάτων μας, κάτι το οποίο θα επιδράσει θετικά στις επιχειρηματικές αποφάσεις που θα λαμβάνει η εταιρεία. Μειώνεται σε σημαντικό βαθμό το διαχειριστικό κόστος έκδοσης των ασφαλιστηρίων, λόγω εκτύπωσης και παράδοσης μόνο των εξοφληθέντων, και μειώνεται σημαντικότατα το κόστος αποστολής συστημένων επιστολών ακύρωσης. Επίσης, η θεσμική αναγνώριση των νέων μορφών επικοινωνίας μεταξύ εταιρειών και ασφαλισμένων (ηλεκτρονική επικοινωνία), συμβάλλει στη μείωση της γραφειοκρατίας και συνεπάγεται καλύτερη, γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση, με μικρότερο κόστος, προς όφελος των ασφαλισμένων μας». Καταλήγοντας υπογραμμίζει ότι «η Υδρόγειος, έχοντας τα τελευταία χρόνια εντατικά επικεντρωθεί στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των πλέον κατάλληλων υποδομών,  είναι ήδη έτοιμη για τη γρήγορη μετάβαση στο νέο πλαίσιο, το οποίο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μία ενισχυμένη και πιο αξιόπιστη ασφαλιστική αγορά».

Σε ποιο βαθμό οι νέες ρυθμίσεις θα βελτιώσουν τις σχέσεις εταιρειών – ασφαλισμένων – ασφαλιστικών διαμεσολαβητών;

«Οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν από τη φύση τους βελτιώσεις, μια που είναι και νομοθετικά αποδεκτή η ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ της ασφαλιστικής εταιρείας και των ασφαλισμένων, τόσο κατά την ασφάλιση του αυτοκινήτου, όσο και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της αποζημίωσης», επισημαίνει κατ’ αρχάς στην τοποθέτησή του ο κ. Γιώργος Παπαντωνόπουλος και συνεχίζει ως εξής: «Έτσι, σηματοδοτούν την άμεση επικοινωνία μεταξύ της ασφαλιστικής εταιρείας και των ασφαλισμένων, αφήνοντας για το παρελθόν δυσλειτουργικές γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Το Κέντρο Πληροφοριών λαμβάνει πλέον ουσιαστική θέση στην ασφαλιστική αγορά, μια που δεν είναι απαραίτητη η επίδειξη του σήματος της ασφάλισης, απαλλάσσοντας ασφαλισμένους, ασφαλιστικές εταιρείες και διαμεσολαβούντες από το άγχος της ύπαρξης του ειδικού σήματος, για την πιστοποίηση της ασφάλισης. Η απόδειξη καταβολής των ασφαλίστρων αλλά και η βεβαίωση ασφάλισης με τις καλύψεις που ασφαλίζει ο ασφαλισμένος στην ασφαλιστική του εταιρεία το αυτοκίνητό του, εξαλείφουν τον ηθικό κίνδυνο, διασφαλίζοντας έτσι σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ ασφαλισμένων, ασφαλιστικών εταιρειών και διαμεσολαβούντων, ενισχύοντας και θωρακίζοντας τον θεσμό της ασφάλισης. Επιπροσθέτως, αν και η Αστική Ευθύνη ασφάλισης του αυτοκινήτου είναι υποχρεωτική, με τις νέες ρυθμίσεις, λόγω του ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο έχει έναρξη και με τη λήξη του πρέπει ο ασφαλισμένος να καταβάλει τα ασφάλιστρα προκειμένου να καλύψει για το επόμενο διάστημα την αστική του ευθύνη από την κυκλοφορία του οχήματός του, παροτρύνει την αύξηση της ασφαλιστικής  συνείδησης των Ασφαλισμένων».
Μιλώντας ειδικότερα για την επίδραση που θα έχουν οι νέες ρυθμίσεις στη σχέση μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών και διαμεσολαβούντων, διατυπώνει την άποψη ότι «ενισχύεται, μια που οι διαμεσολαβούντες δεν χάνουν την επικοινωνία τους με τους πελάτες τους. αντίθετα, τους παρέχεται η δυνατότητα της αύξησης του χρόνου της προώθησης προϊόντων προς αυτούς, απαλλάσσοντάς τους, δε, από τον ρόλο της είσπραξης των ασφαλίστρων. Αυτό πολλές φορές δημιουργούσε στους διαμεσολαβούντες οικονομικά ανοίγματα προς τις εταιρείες από τα ανείσπρακτα συμβόλαια που παρέδιδαν και παρέμεναν στα χέρια των πελατών τους. Πιστεύω, λοιπόν, ότι οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις επιφέρουν μόνο βελτιώσεις, προς όφελος του θεσμού της ασφάλισης».  

Ο κ. Ιωακείμ Αναστασιάδης υπογραμμίζει ότι «με το νέο πλαίσιο, οι οικονομικές σχέσεις όλων των μερών είναι διαφανείς και κατά συνέπεια θεμελιώνονται πιο υγιείς συνεργασίες. Επιπλέον, εκσυγχρονίζεται και απλοποιείται ο τρόπος επικοινωνίας των ασφαλιστικών εταιρειών με τους ασφαλισμένους, με ωφελημένα όλα τα μέρη που ενεργούν για την κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης. Κυρίως, όμως, το νέο νομοθετικό πλαίσιο επιτρέπει στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και τις ασφαλιστικές εταιρείες να αφιερώνουν λιγότερο χρόνο και πόρους σε μη παραγωγικές δράσεις, όπως είναι η είσπραξη των ασφαλίστρων, και περισσότερο στη δημιουργία και την προώθηση σύγχρονων προϊόντων, ώστε να καλύψουν τις αυξημένες ασφαλιστικές ανάγκες των συνανθρώπων μας».
Για όλους τους παραπάνω λόγους, όπως τονίζει εν κατακλείδι ο κ. Αναστασιάδης, «εμείς στην ERGO είμαστε πεπεισμένοι ότι ο τελικός καταναλωτής θα είναι ο μεγάλος κερδισμένος κι αυτό συνάδει με την πελατοκεντρική προσέγγιση της εταιρείας μας και την πάγια δέσμευσή μας να προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται με πληρότητα στις ανάγκες των πελατών μας».

Ο κ. Νίκος Χαλκιόπουλος, θεωρεί ότι οι νέες ρυθμίσεις θα βελτιώσουν σε σημαντικό βαθμό τις σχέσεις Εταιρειών–Διαμεσολαβητών, Εταιρειών – Ασφαλισμένων και Διαμεσολαβητών – Ασφαλισμένων, «γιατί ξεκαθαρίζονται πλήρως οι ευθύνες των εμπλεκομένων μερών στη διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης».
Επεξηγώντας την άποψή του έτι περαιτέρω, αναφέρει χαρακτηριστικά:
«Οι Εταιρείες, εισπράττοντας άμεσα τα ασφάλιστρα, οφείλουν να παρέχουν στον Ασφαλισμένο υψηλού επιπέδου service, ανταγωνιστικά ασφάλιστρα και άμεση καταβολή των αποζημιώσεων στους Ασφαλισμένους ή τους Ζημιωθέντας Τρίτους.
Οι Διαμεσολαβητές, απαλλαγμένοι σε μεγάλο βαθμό από το κόστος της οικονομικής διαχείρισης, οφείλουν να παρέχουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους Ασφαλισμένους και να προωθούν στους Πελάτες τους Προϊόντα Φερέγγυων Ασφαλιστικών Εταιρειών.
Οι Ασφαλισμένοι, επιλέγοντας την ασφαλιστική εταιρεία, η οποία και θα τους υποκαταστήσει στην πιθανή τους Αστική Ευθύνη από την κίνηση του οχήματός τους έναντι Τρίτων ή για την ασφάλιση του περιουσιακού στοιχείου, με γνώμονα τη φερεγγυότητά της και το επίπεδο Service που παρέχει και όχι αποκλειστικά με  κριτήριο το ύψους του ασφαλίστρου, θα έχουν στη διάθεσή τους Αξιόπιστες και Άμεσες Υπηρεσίες».

«Η νέα νομοθεσία καθιστά πιο “καθαρές” και διαφανείς τις σχέσεις του τριγώνου: ασφαλισμένος, ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασφαλιστική εταιρεία», υπογραμμίζει και η κα Κάκια Κεχρή, και συμπληρώνει σχετικά: «Για να το πούμε ευθέως, αυτό που ουσιαστικά καταργείται είναι η δυνατότητα “μεταφοράς” ή “απόκρυψης” συμβολαίων εν αγνοία του ασφαλισμένου. Τώρα πλέον δεν θα ισχύει η ασφαλιστική κάλυψη εάν δεν έχει φθάσει το ασφάλιστρο του συμβολαίου στην ασφαλιστική εταιρεία. Η νόμιμη αυτή απαίτηση είναι προς όφελος όλων. Και σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η βασική επιδίωξη του νέου νομοθετικού πλαισίου είναι η προστασία των ασφαλισμένων και των τρίτων ζημιωθέντων».

H κα Ζωή Πολίτη προτάσσει την αναγνώριση της επικοινωνίας μέσω νέων τεχνολογιών, θεωρώντας ότι «αποτελεί πυλώνα στη σχέση εταιρείας – πελάτη σε ένα σύγχρονο περιβάλλον, καθιστώντας απλή και γρήγορη την ικανοποίηση αιτημάτων, χωρίς ταυτόχρονα να μεταβάλλονται οι ρόλοι στο τρίπτυχο εταιρεία-διαμεσολαβητής-πελάτης». Δεν παραλείπει, παράλληλα, να υπογραμμίσει ότι «η προσωπική εξυπηρέτηση του πελάτη και ο συμβουλευτικός ρόλος του ασφαλιστή παραμένουν ως υποχρεώσεις, που μεθοδευμένα αναφέρονται και καθορίζονται. Η υιοθέτηση των νέων μέτρων από την εταιρεία μας σε συνεργασία με τα άρτια οργανωμένα δίκτυα θα συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση παροχής υψηλής ποιότητας ασφαλιστικών προϊόντων».   

«Με τις νέες ρυθμίσεις αυξάνεται και καθιερώνεται η εμπιστοσύνη που αποκτούν οι καταναλωτές που πρόκειται να αποζημιωθούν απέναντι στο πρόσωπο του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή τους, αλλά και στη δημιουργία μιας win-win σχέσης ανάμεσά τους», θεωρεί η κα Μάγδα Κράνη και συνεχίζοντας συμπληρώνει σχετικά: «Η International Life στοχεύει στο να διευκολύνει την εργασία του διαμεσολαβητή μέσα από την υποστήριξή του από το διαφανές και εύχρηστο on-line σύστημα «ONE» της εταιρείας, ενώ την ίδια στιγμή βελτιώνει την εμπειρία του μέσα από άριστη εξυπηρέτηση».

«Αναμφίβολα, οι σχέσεις όλων των εμπλεκόμενων όχι μόνον βελτιώνονται αλλά γίνονται πιο ξεκάθαρες», επισημαίνει ο κ. Χρήστος Κατσάκος και εξηγεί γιατί: «επειδή ετέθησαν με νομοθετικό τρόπο κανόνες, οι οποίοι όμως θα πρέπει να τηρηθούν, όχι μόνον από ασφαλιστικές εταιρείες και διαμεσολαβούντες αλλά κυρίως από τους ασφαλιζομένους. Εκφράζοντας προσωπική άποψη και συνοψίζοντας τα του άρθρου 169, θα έλεγα ότι η συντριπτική πλειοψηφία ασφαλιστικών εταιρειών και διαμεσολαβούντων δεν είναι αντίθετη στις νέες ρυθμίσεις. Υπάρχει όμως και ο ασφαλιζόμενος, ο οποίος δεν έχει καμία ή ίσως έχει λανθασμένη ενημέρωση και ο οποίος ίσως να τίθεται εκτός οικονομικού προγραμματισμού, εκτός συνηθειών ετών και φυσικά καλείται να αναλάβει τις ευθύνες του».

Ο κ. Γιάννης Σουρλής, τέλος, θεωρεί ότι «το νέο πλαίσιο θέτει τις βάσεις για πιο σαφείς, απλές και ξεκάθαρες διαδικασίες στις συναλλαγές μεταξύ εταιρειών, διαμεσολαβητών και ασφαλισμένων, στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Η μείωση της γραφειοκρατίας και η αναγνώριση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας βελτιώνουν τους χρόνους και την ποιότητα της εξυπηρέτησης, ενώ επιτρέπουν στις εταιρείες να ανταποκριθούν γρήγορα και αποτελεσματικά στις ανάγκες των ασφαλισμένων και συνεργατών τους».
{gallery}EKDILOSEIS/auto-reportaz-soula{/gallery}

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας