Διεθνή

Νέα πολιτική του Ομίλου ΑΧΑ για τους νέους γονείς

Από την 1η Ιανουαρίου 2017 ο όμιλος ΑΧΑ υιοθετεί μεγάλες και σημαντικές αλλαγές στην πολιτική του για τις γονικές άδειες προκειμένου να στηρίξει τους εργαζόμενούς του και στις 64 χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται.

Ανεξάρτητα από την οικογενειακή τους κατάσταση, όλοι οι εργαζόμενοι του Ομίλου θα λαμβάνουν κατ’ ελάχιστο 16 εβδομάδες και 4 εβδομάδες πλήρως αμειβόμενη άδεια μητρότητας  και πατρότητας, αντίστοιχα. Σε περίπτωση που οι τοπικοί νόμοι ή τα τρέχοντα οφέλη προβλέπουν κάτι καλύτερο, το επιπλέον αυτό όφελος θα διατηρείται  για τους υπαλλήλους.

Προκειμένου να ενθαρρύνει  τους εργαζόμενους να επωφεληθούν από αυτή την πολιτική, η AXA εγγυάται ότι οι εργαζόμενοι που κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας θα επιστρέφουν σε  ισοδύναμη θέση και με την ίδια δομή μισθών και παροχών.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας