«Ιδιωτική Ασφάλιση και Διαχείριση Κινδύνων»

1065

Μιλτιάδης Νεκτάριος

Κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Παπαζήση ένα ακόμα σημαντικό συγγραφικό έργο του καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κ. Μιλτιάδη Νεκτάριου, με θέμα την ιδιωτική ασφάλιση και τη διαχείριση κινδύνων. Η έκδοση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη και εμπέδωση της μεθοδολογίας της διαχείρισης των κινδύνων, στο επίπεδο του ατόμου, του νοικοκυριού, της επιχείρησης και της κοινωνίας.

Όπως σημειώνει στον πρόλογό του ο συγγραφέας, όταν εκδόθηκε το 1998 η Εισαγωγή στην Ιδιωτική Ασφάλιση (εκδόσεις Financial Forum), η έμφαση είχε δοθεί περισσότερο στην ασφαλιστική πρακτική και λιγότερο στη θεωρία της διαχείρισης των κινδύνων. Η παρούσα έκδοση έχει προσαρμοστεί στις επιστημονικές εξελίξεις των τριών τελευταίων δεκαετιών, οι οποίες έχουν οδηγήσει στην πλήρη ανάπτυξη των Οικονομικών της Ασφάλισης, με την επέκταση της ανάλυσης της κλασικής μικροοικονομικής σε συνθήκες αβεβαιότητας.

Το πρώτο μέρος του βιβλίου ασχολείται με την αναλυτική παρουσίαση των θεμάτων εντοπισμού, αναγνώρισης, μέτρησης και διαχείρισης των κινδύνων, με ιδιαίτερη έμφαση στα ζημιογόνα ενδεχόμενα. Με τα τελευταία ασχολείται αποκλειστικά η ασφάλιση, η οποία είναι μία από τις εναλλακτικές μεθόδους διαχείρισης κινδύνων. Στα επιμέρους κεφάλαιά του εξετάζονται: Η φύση του κινδύνου: ζημιές και ευκαιρίες, Μέτρηση κινδύνου και εργαλεία μέτρησης, Ατομικές συμπεριφορές και τα οικονομικά της αβεβαιότητας και τα Βασικά εργαλεία της διαχείρισης των κινδύνων.

Το δεύτερο μέρος ασχολείται με την αναλυτική παρουσίαση του μηχανισμού της ασφάλισης. Ειδικότερα, ανά κεφάλαιο αναλύονται: Η ασφάλιση και οι οργανισμοί ασφάλισης, Λειτουργίες της ασφάλισης, Εποπτεία ασφαλιστικών επιχειρήσεων, Νομική βάση και δομή των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

Το τρίτο μέρος του βιβλίου επικεντρώνεται στα ζημιογόνα ενδεχόμενα των περιουσιακών στοιχείων των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων και παρουσιάζεται όλη η γκάμα των ασφαλιστηρίων που είναι διαθέσιμα για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών. Τα δύο επιμέρους κεφάλαιά του τιτλοφορούνται ως εξής: Διαχείριση κινδύνων περιουσιακών στοιχείων και Ασφαλίσεις κατοικιών.

Το τέταρτο μέρος του βιβλίου αναφέρεται στην ανάλυση των ζημιογόνων ενδεχόμενων στον χώρο των διαρκώς διευρυνόμενων αστικών ευθυνών στις σύγχρονες κοινωνίες, καθώς και στα πολλαπλά ασφαλιστήρια που έχουν αναπτυχθεί στον τομέα αυτόν. Ειδικότερα, στα δύο κεφάλαια του εν λόγω μέρους αναλύεται η Διαχείριση των κινδύνων αστικής ευθύνης και οι Ασφαλίσεις αυτοκινήτων.

Στο πέμπτο μέρος επιχειρείται μια πανοραμική παρουσίαση όλων των προσωπικών κινδύνων του «κύκλου της ζωής» των ανθρώπων και δίνεται έμφαση στα συστήματα των πολλαπλών ασφαλιστικών συστημάτων, δημόσιων και ιδιωτικών, που έχουν αναπτυχθεί στις σύγχρονες κοινωνίες για την αντιμετώπιση των ζημιογόνων ενδεχόμενων του πρόωρου θανάτου, των ατυχημάτων, των ασθενειών και της Τρίτης Ηλικίας.

Στο τελευταίο μέρος του βιβλίου παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, καθώς και οι προοπτικές για την περαιτέρω ανάπτυξή της. Μεταξύ άλλων, ο συγγραφέας εστιάζει στα εξής: Η επίδραση της ιδιωτικής ασφάλισης στην οικονομική ανάπτυξη, Η ελληνική ασφαλιστική αγορά σε διεθνή προοπτική, Πλαίσιο ανάπτυξης της ασφαλιστικής αγοράς, Περιοχές ανάπτυξης ασφαλιστικών εργασιών, Ανάπτυξη και απασχόληση.

Για τις παραγγελίες σας απευθυνθείτε στο βιβλιοπωλείο Financial Forum.
Τηλ.: 210 61.27.502 Fax: 210 61.27.719, e-mail: [email protected]

Προηγούμενο άρθροΠροσελκύοντας τους Μillennials στην ασφαλιστική αγορά
Επόμενο άρθροERGO: Εργαλείο Κερδοφόρας Ανάπτυξης o Νέος Κανονισμός Πωλήσεων