Η πρόληψη και η διαχείριση της ασφαλιστικής ζημίας

249

Ένα μοναδικό ασφαλιστικό εγχειρίδιο, που μας προσφέρει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των πιο ζωτικών ζητημάτων της ασφάλισης ζημιών, προσανατολισμένη στην πρόληψη και τη διαχείριση της ζημίας. 

Ο κ. Βασίλειος Ι. Χαρδαλιάς, διαθέτοντας υψηλή και εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση και πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία, αναδεικνύει με τρόπο σαφή, μεστό και κατανοητό
όλες τις πτυχές του θέματος.
Επεξηγεί θεμελιώδεις όρους και έννοιες της ασφαλιστικής επιστήμης, όπως την έννοια του ασφαλιστικού κινδύνου, του ασφαλιστικού συμφέροντος, της ασφαλιστικής αξίας, του underwriting, του risk management, της πραγματογνωμοσύνης, της εκκαθάρισης της ασφαλιστικής ζημίας.
Παραθέτει πλείστα παραδείγματα διατύπωσης ή/και αναγραφής ασφαλιστικών καλύψεων, πιθανών αιτιών πρόκλησης ζημιών κατά ασφαλιστικό κλάδο καθώς και παραδείγματα εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης.
Εστιάζει στα μέσα και μέτρα προστασίας και πρόληψης (συνήθη και ειδικά) από τους συνηθέστερους των κινδύνων, καθώς και στην εκκαθάριση της ζημίας και τις επόμενες δράσεις του ασφαλιστή.
«Η συμβολή στη βελτίωση του επαγγελματικού επιπέδου, από θεωρητικής και πρακτικής πλευράς, των νέων ασφαλιστών κάθε κατηγορίας και ειδικότητας» αποτελεί «μοναδικό και απόλυτο κίνητρο» για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου, επισημαίνει ο συγγραφέας στο εισαγωγικό του σημείωμα. Ένα κίνητρο, που, σε συνδυασμό με την ικανότητά του να μεταδίδει την επαγγελματική του γνώση, θεωρητική και πρακτική, προσφέρει ένα πραγματικά πολύτιμο βοήθημα στους νέους ασφαλιστές, και όχι μόνο.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ FINANCIAL FORUM

Προηγούμενο άρθροNial Ferguson, Ο μεγάλος εκφυλισμός
Επόμενο άρθροΗ πρόληψη και η διαχείριση της ασφαλιστικής ζημίας