Άρθρα

Η κα Ιωάννα Σεληνιωτάκη επικεφαλής στη ΔΕΙΑ

Καθήκοντα Διευθύντριας στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος ανέλαβε η κα Ιωάννα Σεληνιωτάκη, μετά την αποχώρηση του κ. Σπύρου Ζάρκου. Την παραπάνω είδηση –που αρχικά κυκλοφόρησε ως φήμη και αναπαράχθηκε «σύμφωνα με πληροφορίες»– την επιβεβαιώσαμε τηλεφωνικά καλώντας στη ΔΕΙΑ, καθώς από την Τράπεζα της Ελλάδος δεν υπήρξε καμία επίσημη ανακοίνωση/δελτίο τύπου και μέχρι αυτή τη στιγμή στην ιστοσελίδα της ΤτΕ αναφέρεται ως Διευθυντής της ΔΕΙΑ ο κ. Ζάρκος.

Ως εκ τούτου, αρκούμαστε στη διατύπωση μιας πρώτης σκέψης-εντύπωσης, που έχει ως ακολούθως:

Είναι τουλάχιστον άδικο για την ασφαλιστική βιομηχανία της χώρας μας να τυγχάνει τέτοιου είδους επικοινωνιακής αντιμετώπισης από τον εποπτικό του φορέα. Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή, που αφορά έναν ευρύ κύκλο όχι μόνον εταιρειών αλλά και προσώπων που υπηρετούν τον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλισης. Το να αλλάζει ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης δεν είναι κάτι αμελητέο, για να τυγχάνει αυτής της επικοινωνιακής τακτικής.

Οι λόγοι αντικατάστασης του κ. Ζάρκου καθώς και ο απολογισμός-αξιολόγηση του έργου του είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει ήδη γνωστό στους εποπτευόμενους. Δεν συμμεριζόμαστε ότι είναι εσωτερική υπόθεση της Τράπεζας της Ελλάδος και, συνεπώς, εκτιμούμε ότι η Τράπεζα αδικεί τον προορισμό της, αλλά και τα στελέχη και το έργο της ΔΕΙΑ.

Αναρωτιόμαστε: δεν δικαιούται η ασφαλιστική αγορά να γνωρίζει ποιος είναι ο επόπτης της; Δεν θα έπρεπε η ΤτΕ να έχει δώσει ήδη τις δέουσες πληροφορίες για τα προσόντα και την προϋπηρεσία της νέας διευθύντριας της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης;

Είναι άδικο αλλά και επιζήμιο αυτό που γίνεται. Είναι, για μας πάντοτε, απαράδεκτο και ασυζητητί επιζήμιο για το κύρος όχι μόνον του Επόπτη αλλά και των Εποπτευομένων.

Δημήτρης Ρουχωτάς

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας