25.9 C
Athens
Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024

Ημέρα Επενδυτών του Ομίλου Generali

Επικαιροποίηση στόχων και προτεραιότητες

Νέους στόχους για την αποδοτικότητα και την κερδοφορία του θέτει ο ιταλικός ασφαλιστικός όμιλος Generali.

Ο όμιλος στοχεύει στην ενίσχυση του ανταγωνιστικού του πλεονεκτήματος μέσω του άριστου δικτύου διανομής του, των ισχυρών τεχνικών δυνατοτήτων του και της περιορισμένης βάσης κόστους.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Philippe Donnet, σχολίασε σε ιδιαίτερα αισιόδοξο κλίμα: «Σήμερα ανακοινώνουμε μια διεύρυνση στο πεδίο εφαρμογής της φιλοδοξίας μας, να είμαστε ηγέτης όπου δραστηριοποιούμαστε και να παραδίδουμε άριστα αποτελέσματα σε ό.τι κάνουμε. Ξεκινάμε από μια ισχυρή βάση: Η Generali είναι οικονομικά σταθερή και έχουμε υπό αυστηρό έλεγχο τη βάση κόστους μας. Έχουμε εδραιώσει μεγαλύτερο συντονισμό και πειθαρχία σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες μας, με τους τοπικούς CEOs αρμόδιους να παρακολουθούν την πρόοδο στρατηγικών μοχλών μας μέσω στοχευμένων KPIs. Στόχος μας είναι η ηγετική θέση σε επιλεγμένες αγορές, η οποία δεν θα μετριέται με το μέγεθος, αλλά από την κερδοφορία. Θα βελτιώσουμε περαιτέρω τη λειτουργική μας απόδοση και θα δημιουργήσουμε μακροχρόνια αξία. Θα βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητά μας μέσω σημαντικής αύξησης της παραγωγικότητας και θα βελτιστοποιήσουμε το γεωγραφικό μας αποτύπωμα, διασφαλίζοντας παράλληλα τις επενδύσεις μας σε βασικές αναπτυσσόμενες αγορές. Θα διατηρήσουμε και θα βελτιώσουμε περαιτέρω το δυνατό μας σημείο στις τεχνικές αποδόσεις και την εξαιρετική μας κερδοφορία, τόσο στις ασφαλίσεις Περιουσίας και Ατυχημάτων όσο και στις ασφαλίσεις Ζωής, προκειμένου να αντισταθμίσουμε τις συνέπειες μιας παρατεταμένης περιόδου δυσμενών συνθηκών στην αγορά. Τέλος, θα επικεντρωθούμε σε πελάτες και διανομείς, βασισμένοι σε dataanalytics και καινοτόμα προϊόντα τηλεματικής. Σήμερα επιβεβαιώνουμε τους οικονομικούς στόχους για την περίοδο 2015-2018. Τίποτα από αυτά δεν θα ήταν δυνατό χωρίς την απαράμιλλου επιπέδου υπερηφάνεια και πάθος των εργαζομένων της Generali και το δίκτυο των πρακτόρων και συνεργατών μας σε όλο τον κόσμο».

 

Ο Όμιλος Generali παρουσίασε στις 23 Νοεμβρίου, στην Ημέρα Επενδυτών στο Λονδίνο, την επικαιροποίηση του στρατηγικού του σχεδίου, επιβεβαιώνοντας τους στόχους που ανακοίνωσε το Μάιο του 2015 και αποδεικνύοντας τη δύναμη και την αντοχή του επιχειρηματικού μοντέλου του.

Παρά την επιδείνωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος τους τελευταίους 18 μήνες και τον υψηλό βαθμό αβεβαιότητας για τις μελλοντικές προοπτικές των χρηματοπιστωτικών αγορών, ο Όμιλος στοχεύει να επιτύχει έως το 2018  σωρευτικό Net Free Cash Flow άνω των €7 δις και σωρευτικό μέρισμα άνω των € 5 δισ. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η Generali επιβεβαιώνει την απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) σε μέσο όρο άνω του 13% για την περίοδο του προγράμματος (2015-2018).

Τα θεμέλια στα οποία βασίζεται η δύναμη της Generali είναι: η σταθερότητα της κεφαλαιακή της θέσης, οι τεχνικές αποδόσεις της  που ξεχωρίζουν ανάμεσα στις καλύτερες του κλάδου των ασφαλειών, η ποιότητα και το εύρος των δικτύων διανομής της και η παρουσία της στις πιο ελκυστικές και πολλά υποσχόμενες αγορές. Για να συνεχίσει να είναι ανταγωνιστικός και να υπερέχει σε ένα πλαίσιο αβεβαιότητας όπως το σημερινό, ο Όμιλος στοχεύει στην επιτάχυνση της εκτέλεσης της στρατηγικής του μέσω έξι δράσεων, που αποσκοπούν στη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

 

Τρεις δράσεις για τη βελτιστοποίηση της λειτουργικής απόδοσης:

•  Βελτιστοποίηση της γεωγραφικής παρουσίας. Ο Όμιλος προτίθεται να διατηρήσει μια παγκόσμια και διαφοροποιημένη γεωγραφική παρουσία, εστιάζοντας όπου είναι τεχνικά ισχυρός, αποτελεσματικός και κερδοφόρος  ή όπου μπορεί να δημιουργήσει αυτές τις συνθήκες, μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα. Ταυτόχρονα, θα βγει από τις λιγότερο κερδοφόρες αγορές, προκειμένου να αυξηθεί η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, να βελτιωθεί η κατανομή των κεφαλαίων και να μειωθούν οι κίνδυνοι. Η διαδικασία εξορθολογισμού έχει ήδη αρχίσει, με τη διάθεση των επιχειρήσεων στη Γουατεμάλα και το Λιχτενστάιν, θα συνεχιστεί και αναμένεται να δημιουργήσει τουλάχιστον €1 δις μετρητά έως το 2018.

•  Βελτίωση της λειτουργικής μηχανής. Μια διαδικασία αναδιάρθρωσης, αναβάθμισης και απλούστευσης θα ξεκινήσει στις ώριμες αγορές, για να δημιουργήσει καθαρή μείωση κόστους ύψους €200 εκατ., ενώ θα γίνουν επενδύσεις για να αυξηθούν οι εργασίες με πειθαρχημένο τρόπο στις αναπτυσσόμενες αγορές. Οι δράσεις αυτές στοχεύουν στη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού λειτουργίας με την εξάλειψη των επικαλύψεων ως προς τα προϊόντα, τις δομές, τα συστήματα και τις διαδικασίες, προς όφελος μιας πιο ευέλικτης και γρήγορης διαχείρισης των εργασιών.

Ενίσχυση της ασφαλιστικής εξειδίκευσης. Στον κλάδο Περιουσίας & Ατυχημάτων ο Όμιλος στοχεύει σε κερδοφόρα ανάπτυξη, που θα επιτρέψει στην Generali να πετύχει περαιτέρω ενίσχυση του ήδη πολύ καλού επιπέδου τεχνικής αποδοτικότητάς της. Οι δράσεις που θα τεθούν σε εφαρμογή για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα είναι οι εξής:
Στον κλάδο αυτοκινήτου, τα data analytics και τα αυτοματοποιημένα προφίλ μέσω των MyDrive και Progressive, θα επιτρέψουν την περαιτέρω προσωποποίηση των ασφαλίστρων.
Στον κλάδο Γενικών θα προωθηθούν καινοτόμες προσφορές, για να ενισχυθεί η ανάπτυξη του κλάδου (μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις μεταξύ 2% και 4% το 2018), συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων προϊόντων (Smart Home), των modular προϊόντων, και προϊόντων για τους αναδυόμενους κινδύνους.
Στον τομέα διαχείρισης απαιτήσεων, η καλύτερη αναγνώριση της απάτης και η χρήση των analytics θα επιτρέψουν να προσφέρει η Generali ένα εξαιρετικό επίπεδο εξυπηρέτησης και τεχνικής επάρκειας.
Στον κλάδο Ζωής, ο Όμιλος στοχεύει να αυξήσει την αξία νέας παραγωγής μέσω περισσότερων capital-light προϊόντων στις τρεις κύριες αγορές: Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία.

 

Τρεις δράσεις για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας:

Εξισορρόπηση χαρτοφυλακίου. Στον κλάδο Ζωής, ο Όμιλος στοχεύει να αλλάξει το μείγμα του χαρτοφυλακίου με στροφή σε πιο capital- light προϊόντα. Αυτό θα βελτιστοποιήσει την ενεργό διαχείριση ευθυνών και θα αυξήσει τη νέα παραγωγή προϊόντων Unit Linked και Προστασίας, προκειμένου να μειωθεί η μέση εγγύηση των προϊόντων Ζωής κατά 30 μονάδες βάσης, να προσφέρει μέση τιμή εγγύησης ύψους 1,5% έως το 2018 και να δημιουργήσει μια αύξηση 6% των capital-light αποθεματικών.

Καινοτομία εστιασμένη στους πελάτες και το δίκτυο διανομής. Οι δράσεις που έχουν αναληφθεί από τον Όμιλο από το 2015 για την αύξηση της διατήρησης πελατών και κερδών, έχουν ήδη οδηγήσει σε σημαντικά αποτελέσματα. Το project NetPromoterScore, το οποίο αναφέρει το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών, επέτρεψε στην Generali να εντοπίσει τους τομείς στους οποίους θα πρέπει να βελτιωθεί. Μεταξύ αυτών είναι: περισσότερη σαφήνεια στην επικοινωνία, με ασφαλιστήρια συμβόλαια που θα συνοψίζονται σε μία σελίδα, ταχύτερες διαδικασίες χάρη και στις αυτόματες ενημερώσεις που θα αποστέλλονται μέσω SMS και εφαρμογών και ψηφιακή διαχείριση των αρχείων του πελάτη. Παράλληλα, εντοπίστηκε ο μεγάλος αντίκτυπος δύο ακόμα πρωτοβουλιών. Η πρώτη είναι το “Mobile Hub”, που βασίζεται στη smartphone τεχνολογία. Αυτή η καινοτομία προσφέρει άμεση επικοινωνία μεταξύ ασφαλισμένου, πράκτορα και ασφαλιστικής εταιρείας, δίνοντας έναν πιο ενεργό ρόλο στον agent, ο οποίος μπορεί να γνωρίζει σε πραγματικό χρόνο τις ανάγκες των πελατών του και το πώς διαχειρίζεται η Εταιρεία το φάκελό του. Η δεύτερη πρωτοβουλία είναι ο «Digital Agent», όπου με τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας 70.000 πράκτορες του Ομίλου μπορούν να είναι παρόντες στον ψηφιακό χώρο (διαδίκτυο, κινητά και social media) και με τον τρόπο αυτό να ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες των τεχνολογικά πιο προηγμένων πελατών.

Ενίσχυση του Brand. Ο Όμιλος στοχεύει στην αύξηση της προβολής του brand του και του επιπέδου προτίμησης, ώστε να γίνει η πρώτη επιλογή για τους πελάτες έως το 2022. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Generali θα εκσυγχρονίσει το χαρτοφυλάκιο της, θα βελτιστοποιήσει τις τρέχουσες επενδύσεις και τη μόχλευση των διασυνοριακών της αποδόσεων. Σε συμφωνία με τη στρατηγική της για εστίαση στον πελάτη, η Generali θα πρέπει να επανατοποθετήσει το brand της, ώστε να παρέχει περιεχόμενο που θα σχετίζεται με την Πρόληψη, σχετικά με το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο της ζωής των πελατών της (ζωή, υγεία, σπίτι, οικογένεια και εργασία). Αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών του Ομίλου θα πρέπει να είναι η  αύξηση κατά 3% του επιπέδου προτίμησης στις ανεπτυγμένες αγορές και 10% του επιπέδου ευαισθητοποίησης στις ελπιδοφόρες για τον όμιλο αγορές.

Στη φωτ. τα γραφεια της Generali στη Ρώμη.

Σχετικά άρθρα

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας