Άρθρα

Εφικτός στόχος η κερδοφορία στον κλάδο Αυτοκινήτου

Στη διαπίστωση αυτή οδηγήθηκαν στελέχη του κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτου και κορυφαίοι εκπρόσωποι των εθνικών επαγγελματικών ενώσεων και των εποπτικών αρχών από 25 χώρες, που συναντήθηκαν στις 3-4 Μαρτίου στην Κωνσταντινούπολη για το 3ο International Insurance Forum.

Το Συνέδριο, με τίτλο «Ασφάλιση Αυτοκινήτου: ο δρόμος προς την κερδοφορία», διοργανώθηκε από το ρουμάνικο ασφαλιστικό περιοδικό Media XPRIMM σε συνεργασία με το Istanbul Underwriting Center. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις αλλά και να δουν πρώτοι τη νέα εξειδικευμένη έκδοση XPRIMM Motor Insurance Report, η οποία περιλαμβάνει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα στον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτου σε 30 αναδυόμενες αγορές, από την Κεντρική & Ανατολική Ευρώπη (CEE), τη Ρωσία & την Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών (CIS) και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη (SEE).
Οι παρουσιάσεις από ένα πλήθος κορυφαίων στελεχών, καθώς και οι συζητήσεις, που ακολούθησαν, έδωσαν έμφαση στις κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο αυτοκινήτου στην Κεντρική, Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και τις πιθανές λύσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την κερδοφορία των κύριων δραστηριοτήτων της τοπικής ασφαλιστικής αγοράς. Τα case studies και τα παραδείγματα από την εμπειρία διαφορετικών αγορών έδειξαν ότι η κερδοφορία στην ασφάλιση αυτοκινήτου είναι ένας εφικτός στόχος.

Σωματικές βλάβες: μία αυξανόμενη απειλή
«Η τουρκική αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη με μία έκρηξη του κόστους των απαιτήσεων από σωματικές βλάβες, ειδικά στο πλαίσιο δικαστικών αγωγών», τόνισε ο κ. Ali Erlat, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Underwriting & Αποζημιώσεων της τουρκικής AXA Sigorta. Το φαινόμενο δεν αφορά μόνο την Τουρκία, αλλά, όπως αποκάλυψαν και άλλοι ομιλητές κατά τη διάρκεια του IIF 2013, αφορά όλες τις αγορές ασφάλισης αυτοκινήτου στην Κεντρική και Νοτιονατολική Ευρώπη.
Μερικώς οφείλεται στην αύξηση των ορίων ευθύνης, που κάνει τις δικαστικές αγωγές για μη υλικές ζημιές ένα πολύ ενδιαφέρον πεδίο για τους δικηγόρους. Η ταχεία αύξηση των συνολικών ποσών που καταβάλλονται από ασφαλιστικές εταιρείες για σωματική βλάβη ενισχύεται, σε πολλές περιπτώσεις, και από την απουσία ενός συνεπούς συστήματος αξιολόγησης, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τα δικαστήρια, προκειμένου να αποφασιστεί το επίπεδο της αποζημίωσης που θα χορηγηθεί στα θύματα ατυχημάτων και/ή στις οικογένειές τους για σωματικές βλάβες και ψυχική οδύνη.
Μια πιθανή λύση για το συγκεκριμένο ζήτημα ήρθε από την Κροατία. Όπως ανέφερε ο κ. Hrvoje Paukovic, Διευθυντής του Croatian Insurance Bureau, ο νέος νόμος αστικής ευθύνης που κατατέθηκε από το εκεί Υπουργείο Οικονομικών πρόκειται να εφαρμόσει ένα νέο σύστημα αξιολόγησης και αντιστάθμισης των αποζημιώσεων για σωματική βλάβη, βάσει ιατρικών πινάκων και πινάκων αποζημίωσης, που θα δώσει έναν πιο συνεπή χαρακτήρα στις δικαστικές αποφάσεις σχετικά με το θέμα αυτό.
Επίσης, προωθείται και υποστηρίζεται η εξωδικαστική επίλυση των διαφορών μέσω του Κέντρου Διαμεσολάβησης και της Υπηρεσίας Ασφαλιστικού Μεσολαβητή (Insurance Ombudsman Service), που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Croatian Insurance Bureau, δίνοντας στις κροατικές ασφαλιστικές εταιρείες αυτοκινήτου τη δυνατότητα να χειρίζονται καλύτερα το θέμα των σωματικών βλαβών και επιπλέον να αυξάνουν την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους.

Ακρογωνιαίος λίθος η καταστολή και πρόληψη της απάτης
Η απάτη δημιουργεί πρόβλημα στην ασφάλιση αυτοκινήτου λόγω του μεγάλου αριθμού των συμβολαίων του κλάδου, που κάνει αυτή τη δραστηριότητα πολύ επικίνδυνη. «Η απάτη είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα θέματα στην ασφάλιση, όσο και ένα από τα πιο δύσκολα για να ασχοληθεί κανείς. Κάθε άτομο, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων, από τη βάση έως την κορυφή μιας εταιρείας, μπορεί να εμπλέκονται», είπε ο κ. Muzaffer Aktas, Διευθύνων Σύμβουλος της Willis Re.
Η Insurance Europe υπολογίζει μια συνολική απώλεια 2% των ασφαλίστρων, ως συνέπεια της απάτης, αλλά η γενική αντίληψη των ασφαλιστών είναι ότι πρόκειται για μια αρκετά αισιόδοξη εκτίμηση. «Καθώς η ασφαλιστική απάτη αυξάνει και γίνεται περισσότερο εκλεπτυσμένη, οι ασφαλιστές πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η καταστολή και τα μέτρα πρόληψης εναντίον της είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της διαχείρισης απαιτήσεων των ασφαλιστικών εταιρειών», επεσήμανε ο κ. Mag. Maximilian Edelbacher, Ειδικός Ερευνητής του Ομίλου AVUS. Εκτός από τα μέτρα καταπολέμησης της απάτης που λαμβάνονται από κάθε ασφαλιστή, «η λέξη-κλειδί για την καταπολέμηση της απάτης είναι η συνεργασία», τόνισε ο κ. Vladan Manic, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών της Σερβίας, εξηγώντας ότι: «Τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, οι ασφαλιστές θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους αλλά και με τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς που ασχολούνται με την καταπολέμηση εγκληματικών δραστηριοτήτων, όπως η Ιντερπόλ, η εθνική αστυνομία των διαφόρων κρατών, η Insurance Europe, κ.λπ.».

Η απελευθέρωση των τιμολογίων αστικής ευθύνης
Η απελευθέρωση των τιμολογίων αστικής ευθύνης θα φέρει «σταθερότητα στην αγορά, ανάπτυξη και εμπιστοσύνη», δήλωσε ο κ. Klime Poposki, Πρόεδρος της Ασφαλιστικής Εποπτικής Αρχής της FYROM. Μιλώντας γι’ αυτό το νέο στάδιο ανάπτυξης, που είναι κοινό για σχεδόν όλες τις ασφαλιστικές αγορές των χωρών της πρώην Γιουγκοσλαβίας, ανέφερε, ως κύρια οφέλη «την καλύτερη τιμή για τους καταναλωτές με βάση τα χαρακτηριστικά των κινδύνων, τους ίσους όρους ανταγωνισμού λόγω του θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των παικτών της αγοράς και την καλύτερη πληρωμή των απαιτήσεων των καταναλωτών».
Ωστόσο, μια προσεκτική προσέγγιση είναι αναγκαία, καθώς μία «περαιτέρω “νομική” μείωση των τιμολογίων μπορεί να συμβεί αμέσως μετά την απελευθέρωση, με σημαντική υποβάθμιση της ικανότητας πληρωμής των αξιώσεων και της φερεγγυότητας των ασφαλιστικών εταιρειών και της αγοράς, κάνοντας τα μειονεκτήματα που προκύπτουν από την πρόωρη απελευθέρωση να υπερκαλύψουν τα οφέλη».
Σε αυτό το πλαίσιο, το κοινό σχέδιο που αναπτύχθηκε από την Εποπτεύουσα Αρχή της FYROM και την Παγκόσμια Τράπεζα αποσκοπεί «στην ενίσχυση των κανόνων της αγοράς και την ανάπτυξη των τεχνικών και εποπτικών ικανοτήτων, για αναλογιστικό καθορισμό των τιμών, τεχνικά αποθεματικά και ορθή διαχείριση των κινδύνων στην ασφάλιση αστικής ευθύνης», ως απαραίτητη προϋπόθεση για μια χρηστή τιμολογιακή απελευθέρωση της αγοράς ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτων.

Μεγάλος χορηγός του IIF 2013 ήταν η αντασφαλιστική JLT Re και χορηγοί η AVUS (εταιρεία που ασχολείται με διεθνείς διακανονισμούς ζημιών) και η FRISS (εταιρεία Software, εξειδικευμένη σε περιπτώσεις απάτης). Η «Ασφαλιστική Αγορά» υποστήριξε το συνέδριο ως χορηγός επικοινωνίας. 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας