Εταιρείες

Επίσκεψη του Προέδρου της ACHMEA στον Πρωθυπουργό

Τον Πρωθυπουργό, κ. Αντώνη Σαμαρά, επισκέφθηκε την Τετάρτη 9 Ιουλίου ο κ. Willem van Duin, Πρόεδρος του ολλανδικού ομίλου εταιρειών ACHMEA. O κ. van Duin, ως Πρόεδρος παράλληλα της Ευρωπαϊκής κοινοπραξίας EURAPCO, στην οποία συμμετέχουν μεγάλοι ασφαλιστικοί όμιλοι συνεργαζόμενοι στο επίπεδο της ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας κυρίως στον τομέα υγείας, επέδωσε στον Πρωθυπουργό μια εμπεριστατωμένη μελέτη της EURAPCO για τα δημόσια συστήματα ασφάλισης και τις μεταρρυθμιστικές κινήσεις προοπτικής στην υγεία που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη.

Κατά τη συνάντηση, ο κ. van Duin ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για το μέγεθος της επένδυσης που έχει πραγματοποιήσει η ACHMEA μέσω της θυγατρικής της INTERAMERICAN στην Ελλάδα από το 2001 έως σήμερα, η οποία ξεπερνά τα 2 δισ. ευρώ και είναι μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις ιστορικά στη χώρα μας, υπογραμμίζοντας τη σταθερή υποστήριξη της τοπικής παρουσίας της ACHMEA και το ενδιαφέρον για περαιτέρω επενδύσεις.

Ο Πρόεδρος του ολλανδικού ομίλου επισήμανε της ιδιαίτερα θετική εμπειρία της συνεργασίας που έχει η ACHMEA με το Δημόσιο της Ολλανδίας στη σύνθεση του συστήματος υγείας, ως πάροχος ασφάλισης στις Κάτω Χώρες. Σημειώνεται ότι το ολλανδικό σύστημα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρότυπο σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Η ACHMEA είναι πανευρωπαϊκά ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός οργανισμός υγείας σε κύκλο εργασιών και πελατολόγιο.

Συνάντηση με τα στελέχη της INTERAMERICAN

Πλήρη ενημέρωση είχε ο κ. Willem van Duin από την ηγεσία και τα διοικητικά στελέχη της INTERAMERICAN για την πορεία και την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της.

Σε σειρά εσωτερικών συναντήσεων και παρουσιάσεων πληροφορήθηκε για την εξέλιξη των σημαντικών έργων στο λειτουργικό-οργανωτικό και εμπορικό τομέα και δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την προσήλωση στους εταιρικούς στόχους και την ευθυγράμμιση της INTERAMERICAN με την ACHMEA ως προς τις απαιτούμενες αλλαγές και τις κατευθύνσεις με στόχο την δημιουργία αξίας, προς όφελος των stakeholders και της εταιρείας.

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας