Εξειδικευμένη ασφάλιση φαρμακοποιών από την Υδρόγειο

Σε φαρμακοποιούς οι οποίοι επιθυμούν να εξασφαλίσουν με ολοκληρωμένο αλλά προσιτό τρόπο την ηρεμία και σιγουριά στην επαγγελματική και οικογενειακή τους ζωή απευθύνεται το νέο εξειδικευμένο Πολυασφαλιστήριο Φαρμακοποιών που δημιούργησε η Υδρόγειος Ασφαλιστική.

Με ασφάλιστρα που κυμαίνονται από €100 – €120, το νέο πρόγραμμα παρέχει πολύπλευρη προστασία για τον ίδιο τον φαρμακοποιό, την επιχείρηση αλλά και την οικογένειά του, μέσα από ένα συνδυασμό τριών σημαντικών καλύψεων, ο οποίες περιλαμβάνουν:

  • Την Επαγγελματική Αστική Ευθύνη του φαρμακοποιού ή του βοηθητικού του προσωπικού για  σωματικές βλάβες ή θάνατο τρίτων – πελατών του από αμέλεια, παράλειψη, λάθος συνταγή εκτέλεση συνταγής ή άλλο λάθος κατά την παρασκευή και πώληση των φαρμάκων/φαρμακευτικών σκευασμάτων.
  • Την Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία του επαγγελματικού του χώρου – φαρμακείου, για ατυχήματα (σωματικές βλάβες, υλικές ζημίες) τρίτων εντός αυτού.
  • Προσωπικό Ατύχημα Φαρμακοποιού: Καλύπτονται οι περιπτώσεις θανάτου και μόνιμης ολικής ανικανότητας από ατύχημα του ασφαλισμένου, παρέχοντας κεφάλαιο €50.000, καθώς και η περίπτωση μόνιμης μερικής ανικανότητας από ατύχημα, παρέχοντας ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό του ανωτέρω κεφαλαίου, ανάλογα με το βαθμό/σοβαρότητα της ανικανότητας (με βάση πίνακα ανικανοτήτων στο ασφαλιστήριο). Επίσης, καλύπτονται τα ιατροφαρμακευτικά έξοδα ατυχήματος έως του ποσού των €1.000.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα ασφάλισης του φαρμακείου του ασφαλιζόμενου φαρμακοποιού στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης επιχείρησης MEGA Business της Υδρογείου, με ιδιαίτερα προνομιακό ασφάλιστρο. Το πρόγραμμα παρέχει διευρυμένη προστασία της επιχείρησης (κτηρίου και περιεχομένου) έναντι πλήθους κινδύνων ή τυχαίων γεγονότων που ενδέχεται να την απειλήσουν (φωτιά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα, φυσικά φαινόμενα, πράξεις βίας, θραύσεις κρυστάλλων, διαρροή νερών, κ.ά.) και παροχή οικονομικής υποστήριξης σε περίπτωση ολοκληρωτικής καταστροφής της. Επιπλέον,  αποζημιώνει σε αξία αντικατάστασης με καινούριο για κτήριο, βελτιώσεις, πάγιο εξοπλισμό καθώς και σε τρέχουσα πραγματική αξία για το περιεχόμενο και περιλαμβάνει προστασία υπασφάλισης για την κάλυψη ζημιών σε νεοαποκτηθέντα αντικείμενα/ εξοπλισμό.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας