Εταιρείες

Ενημέρωση Δικτύου Ανεξάρτητων Συνεργατών για πλήρη εναρμόνιση με τις Πράξεις 30 & 31 της ΤτΕ

Με κατά τόπους Συναντήσεις Πωλήσεων, πανελλαδικού χαρακτήρα, η ΑΤΕ Ασφαλιστική ολοκλήρωσε την ενημέρωση του Δικτύου Ανεξάρτητων Συνεργατών της, σχετικά με την πλήρη εναρμόνιση των εργασιών της προς τις Πράξεις 30/2013 και 31/2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Στις Συναντήσεις, που πραγματοποιήθηκαν σε Αθήνα (2 συναντήσεις), Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Καβάλα και Ιωάννινα, συμμετείχαν περισσότεροι από 1.000 Μεσίτες, Πράκτορες και Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι, αποδεικνύοντας την εμπιστοσύνη και την άμεση ανταπόκριση των Συνεργατών προς την ΑΤΕ Ασφαλιστική.

Ο Διευθυντής Πωλήσεων Δικτύου Ανεξάρτητων Συνεργατών, κ. Α. Παπαδόπουλος, που είχε και τον συντονισμό των συναντήσεων, σε συνεργασία με τους κ.κ. Α. Γιαννακόπουλο, Διευθυντή Κλάδου Αυτοκινήτων, και Α. Ζόρλα, Σύμβουλο Διοίκησης, παρουσίασαν στους συμμετέχοντες:

  1. 1.       Τον νέο τρόπο λειτουργίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις Πράξεις 30/2013 και 31/2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και το νέο κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει από 1/1/2014, ώστε να διασφαλίζεται η προεξόφληση των ασφαλίστρων από τους λήπτες της ασφάλισης.
  2. 2.       Τις βέλτιστες πρακτικές αξιοποίησης της Νέας Υπηρεσίας «Άμεση Εκτύπωση Συμβολαίων», που μέσω του Portal της ΑΤΕ Ασφαλιστικής εξασφαλίζει σε κάθε συνεργάτη την ενεργητική διαχείριση και παρακολούθηση της εξόφλησης των ασφαλιστικών παραστατικών της παραγωγής του.
  3. Τις νέες υπηρεσίες είσπραξης ασφαλίστρων, με ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση της υπηρεσίας «Άμεση Πληρωμή Ασφαλίστρων», που επιτρέπει την εξόφληση των ασφαλιστικών παραστατικών, σε πραγματικό χρόνο, με τη χρήση όλων των Καρτών (χρεωστικές, προπληρωμένες, πιστωτικές) VISA ή Mastercard όλων των Τραπεζών και, τέλος,
  4. Το σύνολο των λοιπών εργαλείων/υπηρεσιών που έχει σχεδιάσει η ΑΤΕ ασφαλιστική για την υποστήριξη των Συνεργατών της (ειδικό τηλεφωνικό κέντρο, on-line εγχειρίδια χρήσης, αναλυτικές ηλεκτρονικές αναφορές, κ.λπ.).

Σε χαρακτηριστική δήλωσή του, ο κ. Α. Παπαδόπουλος, Διευθυντής Δικτύου Ανεξάρτητων Συνεργατών, υπογράμμισε: «Σχετικά με το μείζον ζήτημα της άμεσης και πλήρους εναρμόνισης προς τη φιλοσοφία και τις διατάξεις των Πράξεων 30/2013 και 31/2013, η ΑΤΕ Ασφαλιστική, με τις πανελλαδικής κάλυψης Συναντήσεις Πωλήσεων, αποδεικνύει ότι και επιθυμεί και μπορεί να υποστηρίζει τους Συνεργάτες της, με υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται από φιλικότητα, απλότητα και αμεσότητα, παρέχοντας απτές και ολοκληρωμένες λύσεις, ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται η προεξόφληση των ασφαλιστικών παραστατικών από τους πελάτες. Ταυτόχρονα, η μεγάλη συμμετοχή στις Συναντήσεις Πωλήσεων εμπεριέχει ένα διπλό μήνυμα: αφενός, την εμπιστοσύνη των Συνεργατών μας προς την Εταιρεία μας και, αφετέρου, την ανάγκη τους για ουσιαστική ενημέρωση. Από την πλευρά μας, θα θέλαμε να κάνουμε σαφές ότι, για την ΑΤΕ Ασφαλιστική, η εταιρική μας δήλωση «κοντά σας, ό,τι κι αν τύχει», που αποτελεί το βασικότερο συστατικό της φιλοσοφίας μας, μετουσιώνεται στην παροχή ολοκληρωμένων απαντήσεων-λύσεων προς όλους όσους μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους, μέσα στο ιδιαίτερα μεταβλητό και απαιτητικό σύγχρονο ασφαλιστικό περιβάλλον».

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας