Βιβλιοπαρουσιάσεις

Εισαγωγή στη Θεωρία Συλλογικού Κινδύνου

Κων/νος Πολίτης

Το βιβλίο καλύπτει δύο από τους κυριότερους τομείς των ασφαλιστικών μαθηματικών: το συλλογικό πρότυπο για τις συνολικές αποζημιώσεις ενός ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου και τη θεωρία χρεοκοπίας. Παράλληλα, δίνεται και μία συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών από τη θεωρία πιθανοτήτων και τις στοχαστικές ανελίξεις. Σε κάθε κεφάλαιο υπάρχουν αρκετά λυμένα παραδείγματα που βοηθούν στην κατανόηση της θεωρίας, ενώ υπάρχουν και 200 περίπου ασκήσεις συνολικά, οι οποίες δίνονται στο τέλος κάθε κεφαλαίου. Στο τελευταίο κεφάλαιο, παρουσιάζονται διάφορα υποδείγματα που έχουν μελετηθεί για τη σχέση εσόδων και εξόδων μιας
εταιρείας σε σχέση με ένα
χαρτοφυλάκιο ζημιών.
Το υλικό του βιβλίου έχει προκύψει από την εμπειρία του συγγραφέα στη διδασκαλία του μαθήματος «Θεωρία Χρεοκοπίας» στους φοιτητές του τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΘ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας