Εκπαίδευση

ΕΙΑΣ: Διαχείριση Αιτιάσεων (σύμφωνα με την Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής 3/08.1.2013 της ΤτΕ), & Δεξιότητες Διαχείρισης Δυσαρεστημένων Πελατών

Το Σεμινάριο θα είναι διάρκειας 10 εκπαιδευτικών ωρών και θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ, Λ. Συγγρού 106, στον 5ο όροφο, Τρίτη 2 Απριλίου: 10.00 – 14.15 &

Πέμπτη 4 Απριλίου: 16.00 – 20.15.

Εισηγήτριες θα είναι οι κυρίες Κωνσταντίνα Λόντου, Νομικός, Δ/ντρια Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, και Ουρανία Τσάβαλου, Σύμβουλος επιχειρήσεων.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων στην ασφαλιστική επιχείρηση για τον τρόπο Διαχείρισης των Αιτιάσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κοινοτικής και ελληνικής νομοθεσίας στα πλαίσια της καλής λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης. Επίσης ποιες είναι οι απαιτήσεις σε οργανωτικές δομές στα πλαίσια του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Ασφαλιστικής Επιχείρησης  και τέλος οι κυρώσεις που προβλέπονται για αυτούς που αδυνατούν να προσαρμοσθούν .

Το Σεμινάριο απευθύνεται:

  • Σε όλα τα στελέχη των Ασφαλιστικών Εταιρειών, μέλη Δ.Σ., Υπευθύνους Κανονιστικού Ελέγχου, Επικεφαλής Διαχείρισης Αιτιάσεων.
  • Επίσης στο πεδίο εφαρμογής αυτής της πράξης υπάγονται τόσο οι υπεύθυνοι Υποκαταστημάτων Ασφαλιστικών Εταιρειών Ε.Ε. και Τρίτων Χωρών καθώς και τα Στελέχη Αλληλασφαλιστικών Συνεταιρισμών του άρθρου 35 παρ. 4 & .5  του ν.δ. 400/1970.
  • Σε στελέχη επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο την εξυπηρέτηση πελατών, είτε σε επίπεδο κεντρικών υπηρεσιών είτε σε επίπεδο δικτύου.
  • Σε όλους όσους ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν, διευρύνουν και εμβαθύνουν τις γνώσεις τους πάνω στα θέματα του Σεμιναρίου.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013.

Περισσότερα για το σεμινάριο εδώ.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας