Αύξηση κερδών το 2013 για τον Όμιλο ERGO

Σημαντική αύξηση κερδών σημείωσε κατά το οικονομικό έτος 2013 ο Ασφαλιστικός Όμιλος ERGO. Το ενοποιημένο αποτέλεσμα των 436 εκατ. ευρώ παρουσίασε αύξηση κατά 50% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η παραγωγή ασφαλίστρων, παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών κατά 2,3%, έκλεισε στα 18,1 δισ. ευρώ.

«Όλοι οι τομείς εργασιών συνεισέφεραν στο πολύ ικανοποιητικό ενοποιημένο αποτέλεσμα», σχολίασε ο CFO Christoph Jurecka. Μιλώντας για το 2013 ο Torsten Oletzky, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, επίσης επισήμανε το σαφώς θετικό ισοζύγιο, παρά τη μείωση στην παραγωγή ασφαλίστρων: «Όντως πετύχαμε καλά αποτελέσματα και πήγαμε την ERGO συνολικά μπροστά, με τη νέα μας οργανωτική δομή στις πωλήσεις, την ολιστική μας προσέγγιση στην παροχή υπηρεσιών στους πελάτες μας, το καινοτόμο μας προϊόν στην ασφάλιση ζωής, καθώς και με την επέκταση των δραστηριοτήτων μας στην Ασία – για να αναφέρω μερικά μόνο θέματα».

Στις Ασφαλίσεις Ζωής στη Γερμανία, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων έκλεισε στα 4,5 δισ. ευρώ, με μια μείωση 4,6%, ενώ αντίθετα στις Ασφαλίσεις Ζημιών στη Γερμανία τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα σημείωσαν αύξηση κατά 4,1%, καθώς ανήλθαν στα 3,3 δισ. ευρώ. Το 2013, ο δείκτης combined ratio σε αυτόν τον τομέα εργασιών έφτασε στο 96,1% έναντι 95,8% το προηγούμενο έτος. Η μικρή αύξηση οφείλεται σε αποζημιώσεις λόγω καταστροφικών καιρικών συμβάντων, όπως πλημμύρες και χαλαζοπτώσεις. Η επίδρασή τους στον δείκτη combined ratio ήταν 3,3% πάνω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο. Ωστόσο, το ενοποιημένο αποτέλεσμα σε αυτόν το τομέα ανήλθε στα 195 εκατομμύρια ευρώ (+28,7%).

Στις Διεθνείς Δραστηριότητες του Ομίλου, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων μειώθηκε κατά 4,6 %, φτάνοντας τα 3,9 δισ. ευρώ. Στις ασφαλίσεις ζωής, η συνολική παραγωγή υποχώρησε κατά 5,5%, κυρίως στην Αυστρία και την Πολωνία, ενώ η παραγωγή στις ασφαλίσεις ζημιών μειώθηκε κατά 3,9%. Η ERGO International βελτίωσε σημαντικά τον δείκτη combined ratio, ο οποίος έκλεισε στο 99,2%.

Δείτε εδώ τα βασικά μεγέθη (ΔΛΠ) για τον Όμιλο ERGO το οικονομικό έτος 2013.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας