Διαμεσολαβούντες

Ανάπτυξη στις ασφάλειες πιστώσεων στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια

Το ετήσιο συνέδριο της Παγκόσμιας Ένωσης Μεσιτών Ασφάλισης Πιστώσεων Credea, που εκπροσωπείται στη χώρα μας από την ΝΑΚ Katsiberis Insurance Brokers, πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα την Πέμπτη 29 & Παρασκευή 30 Μαΐου 2014. 

Στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε σειρά συζητήσεων για τις εξελίξεις του ασφαλιστικού κλάδου, ενώ υπήρξε ξεκάθαρο μήνυμα προς τους συνέδρους των 11 χωρών που συμμετείχαν ότι η Ελλάδα ανακτά σταδιακά την εμπιστοσύνη των ξένων αγορών και ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν την ασφάλεια πιστώσεων ως εργαλείο διαχείρισης και προστασίας, προστατεύοντας την ομαλή ροή ρευστότητας της εταιρείας αλλά και ως εργαλείο πιθανής χρηματοδότησης επενδύσεων.

Η Credea αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα παγκόσμια ανεξάρτητα δίκτυα παροχής ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ασφάλισης και διαχείρισης πιστωτικών κινδύνων, προσφέροντας υπηρεσίες πιστωτικής διαχείρισης σε πολυεθνικές εταιρείες, αλλά και σε θυγατρικές αυτών που εμπίπτουν σε διαφορετικές δικαιοδοσίες.

Στη φωτ. από αριστερά, οι κ.κ. Νίκος Κατσιμπέρης, Πρόεδρος της NAK Katsiberis Insurance Brokers Ltd., Ralph Krumpen και Nick Flux, Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος, αντίστοιχα, της Credea.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας