Εταιρείες

Ζητείται έμπειρο στέλεχος για τη θέση του Διευθυντή του Τ.Ε.Α. – Ε.Α.Π.Α.Ε. – Ν.Π.Ι.Δ.

Το ΝΠΙΔ «ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ / Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης – Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων» ζητεί να προσλάβει έμπειρο στέλεχος για τη θέση του Διευθυντή του Ταμείου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (αν είναι άρρενες), να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ, κατά προτίμηση οικονομικών σχολών, να έχουν ασκήσει για ικανό χρόνο καθήκοντα διοίκησης με αναφορά σε Διοικητικό Συμβούλιο, να γνωρίζουν άριστα την αγγλική γλώσσα, να έχουν ευελιξία, ικανότητα σύνθεσης απόψεων και διοίκησης προσωπικού καθώς και  ικανότητες εκπροσώπησης του Ταμείου σε θεσμικούς οργανισμούς.

Θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία στη διαχείριση ιδιωτικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων ή ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης ή ταμείων κοινωνικής ασφάλισης.

Αιτήσεις, βιογραφικά, σχετικά έγγραφα και στοιχεία επικοινωνίας παραδίδονται εντός κλειστού φακέλου στο πρωτόκολλο του Ταμείου (Πατησίων 48, Αθήνα, 106 82) μέχρι την 12-7-2013 με την ένδειξη «Υποψηφιότητα για τη θέση του Διευθυντή».

Ο φάκελος μπορεί να περιέλθει και ταχυδρομικά με αποδεικτικό αποστολής μέχρι τη λήξη της ως άνω προθεσμίας.

Εναλλακτικά τα βιογραφικά μπορούν να σταλούν στο e-mail [email protected] μέχρι την παραπάνω ημερομηνία.

Η ΠΔΕ του ΤΕΑ – ΕΑΠΑΕ

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις: [email protected]

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας