Εταιρείες

Υπερκάλυψε το περιθώριο φερεγγυότητας η Ορίζων Ασφαλιστική

Η Εταιρεία, όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο τύπου, πραγματοποίησε, τον Απρίλιο του 2015, τον υπολογισμό των δεικτών φερεγγυότητας, σύμφωνα με τις παραδοχές που προβλέπονται από την κοινοτική οδηγία Solvency II.

Στο βασικό σενάριο (Baseline scenario), που προϋπέθετε την κατάρτιση του ισολογισμού της ΟΡΙΖΩΝ ΑΕΓΑ με βάση όσα ορίζει το νέο κανονιστικό πλαίσιο Solvency ΙΙ, ο δείκτης κάλυψης του απαιτούμενου περιθωρίου φερεγγυότητας (Solvency Capital Requirement coverage ratio) διαμορφώθηκε στο 288%.

Επιπλέον, ο δείκτης του ελάχιστου απαιτούμενου περιθωρίου φερεγγυότητας (Minimum Capital Requirement coverage ratio) διαμορφώθηκε σε 258%.

Η ΚPMG, ως πιστοποιημένος εξωτερικός σύμβουλος, επιβεβαίωσε και επικύρωσε την ορθότητα των παραδοχών και των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή του περιθωρίου φερεγγυότητας.

Η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική, προσηλωμένη στη φιλοσοφία δεκαετιών, που αποτυπώνεται με τέσσερις απλές λέξεις, Αξιοπιστία, Ήθος, Υπευθυνότητα, Καινοτομία, προετοιμάζεται εφ’ όλης της ύλης για το επερχόμενο κανονιστικό πλαίσιο Solvency II. Σε όλη την ιστορική πορεία της, η Εταιρεία, όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά στο δελτίο τύπου που εξέδωσε, έθετε ως προτεραιότητα ορισμένες στρατηγικές κατευθύνσεις, που συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  • Στη δημιουργία μιας αξιόπιστης ασφαλιστικής εταιρείας, με υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια, εξαιρετικού επιπέδου service, προηγμένη τεχνογνωσία, που στοχεύει στη διαρκή ενίσχυση της καθαρής θέσης της, «προς διασφάλιση των συμφερόντων των “πολύτιμων” πελατών και συνεργατών μας».
  • Με την εξέχουσα τεχνογνωσία στη διαχείριση εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την παροχή ολοκληρωμένων και καινοτόμων ασφαλιστικών προγραμμάτων, σε ανταγωνιστικό κόστος, με μοναδικό σκοπό τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στον ασφαλισμένο.
  • Η διαρκής επένδυση στον άνθρωπο. Η προσέλκυση επαγγελματιών με υψηλούς στόχους και ιδανικά που θα οδηγήσουν στην δημιουργία μια ισχυρής ομάδας και ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος, που θα αποπνέει εμπιστοσύνη και θα δίνει κίνητρο σε πελάτες και διαμεσολαβούντες να συνεργαστούν μαζί της.
  • Η συνεχής ενίσχυση του δικτύου διαμεσολαβούντων της, μέσω επιλεγμένων συνεργασιών σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, που στοχεύουν στη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού.

Στη φωτ. ο κ. Θεόδωρος Αχής, Δ/νων Σύμβουλος της Ορίζων Ασφαλιστικής.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας