Εταιρείες

Υπερήφανος ο μέτοχος για την Ατλαντική

Οι μέτοχοι της Ατλαντικής Ενώσεως έχουν εντυπωσιαστεί με τα αποτελέσματα της Εταιρείας στην Ελλάδα, σε σημείο ώστε δημόσια να θεωρούν την Ελλάδα ως παραδειγματικό μοντέλο για τις εταιρείες που μετέχουν σε όλη την Ευρώπη.

Διά στόματος του CEO της Basler, Juerg Schiltknecht, o oποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ατλαντικής ‘Ενωσης, στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση χαιρετίστηκαν τα €17.568.622 καθαρά κέρδη προ φόρων της Εταιρείας και η κατά 6,38% αύξηση έναντι του 2013.

Η Εταιρεία, σύμφωνα με πληροφορίες μας, τρέχει ήδη στο τετράμηνο με αύξηση 8,75% στις Γενικές και 23% στον Κλάδο Ζωής.

Η Ατλαντική Ένωση, αν και δεν ανήκει στις εταιρείες που διαλαλούν την ευρωστία τους και την αποτελεσματικότητά τους, αποδεικνύει, σε μία ιδιαίτερα αρνητική συγκυρία, την ικανότητά της να ξεχωρίζει.

Κατά την ταπεινή μας άποψη, αυτό δεν εξασφαλίζεται ούτε μόνον από τα κεφάλαια ούτε μόνον από την τεχνογνωσία, αλλά κυρίως από τους ανθρώπους που διοικούν την ασφαλιστική εταιρεία και είναι ασφαλιστές.

Στη φωτ. ο CEO της Basler, κ. Juerg Schiltknecht (αριστερά), και ο Δ/νων Σύμβουλος της Ατλαντικής Ένωσης, Γιάννης Λαπατάς.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας