Υπεύθυνη διαχείριση των περιβαλλοντικών ζητημάτων και δεσμεύσεις από την Interamerican

541

Οι κίνδυνοι από την κλιματική αλλαγή, καθώς και οι λοιποί περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, θα πρέπει να αναγνωρίζονται, να αξιολογούνται και να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά από τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Η ασφαλιστική βιομηχανία, ήδη, βρίσκεται διαχειριστικά στην «καρδιά» της πρόκλησης, δίνοντας έμφαση στην ανάληψη μέτρων πρόληψης, διασφαλίζοντας την περιουσία των ασφαλισμένων πελατών και αποζημιώνοντας με τεράστια ποσά, παγκοσμίως, τις προκαλούμενες ζημιές.

Για την Interamerican, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής μπορούν να επηρεάσουν το ύψος των αποζημιώσεων που καταβάλλει. Η εταιρεία έχει εισέλθει στη διαδικασία διερεύνησης προκειμένου να προσδιορίσει ποσοτικά την επιρροή του φαινομένου στις δραστηριότητές της, κάτι που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στα επόμενα έτη.  Η Interamerican αναγνωρίζει προς αυτή την κατεύθυνση, στη βάση του εταιρικού materiality analysis, την ουσιαστικότητα του εν λόγω θέματος, τόσο για την ίδια και τους stakeholders (ενδιαφερόμενα μέρη) όσο και για τη διασφάλιση της πορείας της προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ειδικότερα, η εταιρεία αναγνωρίζει πως οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή μπορούν να έχουν αξιοπρόσεκτη επίδραση και στους πελάτες της (π.χ. ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία από ακραία φυσικά φαινόμενα).

Επισημαίνεται ότι, λόγω του χρηματοασφαλιστικού τομέα δραστηριοποίησής της, η εταιρεία δεν διατρέχει σημαντικούς κανονιστικούς κινδύνους –π.χ. λόγω της εκπομπής ρύπων– που θα μπορούσαν να βλάψουν ή να επηρεάσουν τη λειτουργία της. Για τους επιχειρηματικούς οργανισμούς, όμως, που είναι πελάτες της μέσω των προϊοντικών γραμμών ασφάλισης περιβαλλοντικής ευθύνης και ασφάλισης επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η Interamerican συμβάλλει στη μείωση των κανονιστικών κινδύνων που αυτοί διατρέχουν, ενώ ενισχύει και ενθαρρύνει την ικανότητά τους να πραγματοποιούν υπεύθυνες επενδύσεις, οι οποίες συντελούν στον μετριασμό των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής.

Η εταιρεία, στο ευρύτερο πλαίσιο του σχεδίου της για τη διαχείριση της έκθεσης σε περιβαλλοντικούς κινδύνους, όντας απόλυτα συνεπής και ως προς την εκπλήρωση δεσμεύσεων και υποχρεώσεων, προχώρησε πρόσφατα σε πιστοποίηση των ασφαλιστικών εταιρειών της Ζωής, Ζημιών και Βοήθειας, σύμφωνα με τον Ν.4342/2015.

Η πιστοποίηση διενεργήθηκε από ανεξάρτητο, εγκεκριμένο ελεγκτικό φορέα για την εφαρμογή του ISO50001 Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας και αφορά σε υποδομές, εγκαταστάσεις και οχήματα, που καλύπτουν περίπου κατά 90% τη συνολική κατανάλωση ενέργειας για λειτουργικές ανάγκες του οργανισμού.

Παράλληλα, η Interamerican πρωτοστατεί σε τοπικό επίπεδο για την ανάδειξη των ζητημάτων που απασχολούν σήμερα, παγκοσμίως, την ασφαλιστική βιομηχανία για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη διαχείριση των ενεργειακών πόρων και την κλιματική αλλαγή.

Η εταιρεία είναι η μοναδική από την ελληνική ασφαλιστική αγορά που προσυπέγραψε πέρυσι, μαζί με μεγάλους διεθνείς ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς οργανισμούς, τη Διακήρυξη της Πρωτοβουλίας των Αρχών της Αειφόρου Ασφάλισης από τον Περιβαλλοντικό Τομέα του ΟΗΕ (UN Environment’s Principles for Sustainable Insurance – PSI) για την προστασία των Μνημείων της Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Άλλωστε, η Interamerican αποτελεί ιδρυτικό μέλος των PSI (Rio de Janeiro, 2012).

Ήδη, από τον Περιβαλλοντικό Τομέα του ΟΗΕ (UNEPFI, του οποίου η εταιρεία είναι μέλος από το 2006) εκπονείται σχετικά και έχει κοινοποιηθεί από τον περασμένο Μάιο το σχέδιο ενός πρώτου οδηγού για τον παγκόσμιο κλάδο ασφαλίσεων, που θα δώσει τις πρακτικές κατευθύνσεις στις εταιρείες οι οποίες συνυπέγραψαν τη Διακήρυξη για τα Μνημεία.

Η εν λόγω πρωτοβουλία του ΟΗΕ, με τη σύμπραξη της WWF και της UNESCO, αφορά στην προστασία 1.100 τοποθεσιών στον παγκόσμιο χάρτη, που χαρακτηρίζονται από το μοναδικό φυσικό κάλλος ή την πολιτιστική αξία ή και τα δύο μαζί.

«Η επιχειρηματική βιωσιμότητα προκύπτει από τη σύνθεση οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων και για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Διαχειριζόμαστε φυσικούς και χρηματοοικονομικούς κινδύνους, ταυτόχρονα είμαστε και θεσμικοί επενδυτές και οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε πως οι παρεμβάσεις της ασφαλιστικής βιομηχανίας μπορούν να συμβάλουν, κατ’ αναλογία της σημαντικής δυναμικής της, στην ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής και στην αποκατάσταση των ισορροπιών στο φυσικό περιβάλλον», τονίζει ο Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος της Interamerican.

Η συμμετοχή της εταιρείας σε παγκόσμιες πρωτοβουλίες για το περιβάλλον, το περιβαλλοντικό αποτύπωμά της –οι άμεσες και έμμεσες εκπομπές ρύπων– η διαχείριση κατανάλωσης ενέργειας και φυσικών πόρων, η διαχείριση αποβλήτων (μείωση κατανάλωσης χαρτιού στο πλαίσιο της πολιτικής για την απόλυτη ψηφιοποίηση των εργασιών, ανακύκλωση χαρτιού, αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μπαταριών αυτοκινήτου και υγρών αποβλήτων του συνεργείου CarPoint, αποτέφρωση/αποστείρωση επικίνδυνων και μολυσματικών αποβλήτων των ιδιόκτητων υποδομών υγείας) μετρώνται μεθοδικά και καταγράφονται ποσοτικά στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της Interamerican (microsite, https://csr.interamerican.gr/), καθώς επίσης και οι εταιρικές πρωτοβουλίες και δράσεις για το αστικό και περιαστικό περιβάλλον.

Προηγούμενο άρθροH Allianz Ελλάδος βραβεύθηκε στα Corporate Superbrands 2018-2019
Επόμενο άρθροΗ Ελληνική Συμμετοχή στο MDRT Annual Meeting στο Miami της Florida