Υψηλός ο βαθμός ικανοποίησης των Συνεργατών της Υδρογείου Ασφαλιστικής το 2018

706
Ydrogeios ikanopoisi synergaton

Μία συνολικά ιδιαίτερα θετική εικόνα αλλά και χρήσιμα συμπεράσματα προς αξιοποίηση κατέγραψε η έρευνα ικανοποίησης συνεργατών που πραγματοποίησε η Υδρόγειος Ασφαλιστική στο σύνολο του δικτύου των ασφαλιστικών της διαμεσολαβητών ανά την Ελλάδα.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, το οποίο κοινοποιήθηκε στο σύνολο του ενεργού δικτύου της εταιρείας και στο οποίο ανταποκρίθηκε η πλειοψηφία των συνεργατών  από όλες τις περιοχές της χώρας.

Με βάση την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας της Υδρογείου Ασφαλιστικής, καταγράφονται συνοπτικά:

  • Υψηλός γενικός βαθμός ικανοποίησης με μέσους όρους θετικών απαντήσεων (αρκετά έως πολύ ικανοποιημένων συνεργατών) που ανέρχονται στο 86% στο σύνολο του ερωτηματολογίου και στο 95% για τις ερωτήσεις που αφορούν την εν γένει γνώμη τους για την εταιρεία  (εστίαση στις ανάγκες του συνεργάτη, προοπτικές ανάπτυξης, ποιότητα συνεργασίας, διοίκηση).
  • Αθροιστικά ποσοστά αρκετά έως πολύ ικανοποιημένων συνεργατών που κυμαίνονται από 75% – 96% για τις επιμέρους διευθύνσεις και τα τμήματα της εταιρείας. Ανάμεσά τους, οι υψηλότερες «επιδόσεις» καταγράφονται για τους Κλάδους Εκδόσεων Οχημάτων (96%), Αποζημιώσεων (93%), την Οικονομική Διεύθυνση και σχετικές υπηρεσίες (92%). Ακολουθούν οι Κλάδοι Εκτός Οχημάτων (88%), το Τμήμα Υποστήριξης Πωλήσεων/Συμβάσεων (81%), η Διεύθυνση Μηχανογράφησης/Υπηρεσίες IT (77%) και η Διεύθυνση Πωλήσεων (75%).
  • Αθροιστικά ποσοστά ικανοποίησης 96% για τα ασφαλιστικά προϊόντα οχημάτων, 89% για τα προϊόντα λοιπών κλάδων, και από 73% – 89% για διάφορες υπηρεσίες της εταιρείας, ενδεικτικά, τη φροντίδα ατυχήματος/οδική βοήθεια, φροντίδα επισκευής οχήματος/συνεργαζόμενα συνεργεία, κ.α.

Παρά τα ιδιαίτερα ικανοποιητικά αποτελέσματα η Υδρόγειος Ασφαλιστική εστιάζει ιδιαίτερα στα χρήσιμα ευρήματα που προκύπτουν από την ειδικότερη ποσοτική ανάλυση της έρευνας και  την ποιοτική αξιολόγηση των σχολίων και προτάσεων που κατέθεσαν οι συνεργάτες της.

Τα ευρήματα αυτά αναδεικνύουν, γεωγραφικώς στοχευμένα, σημεία έμφασης, μεταξύ άλλων, το ενδιαφέρον των συνεργατών για εντονότερη και πιο εξειδικευμένη εκπαίδευση, τον συνεχή εμπλουτισμό αλλά και την απλοποίηση διαδικασιών και τεχνολογικών εφαρμογών καθώς και τον σχεδιασμό νέων ασφαλιστικών λύσεων σε συγκεκριμένους κλάδους.

Η διοίκηση της εταιρείας προχωρά ήδη στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων αυτών με στόχο την ακόμη καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των συνεργατών της.

Σχετικά με την έρευνα

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2018. Διεξάγεται κάθε δύο χρόνια και στόχος της  είναι η αξιολόγηση όλου του φάσματος της συνεργασίας της Υδρογείου Ασφαλιστικής με τους συνεργάτες της και ο εντοπισμός περιοχών προς βελτίωση και ανασχεδιασμό.

Οι συμμετέχοντες καλούνται (ανώνυμα ή επώνυμα) να προσδιορίσουν τον βαθμό ικανοποίησής τους αναφορικά με την εταιρεία, τις επιμέρους διευθύνσεις και τα τμήματά της  καθώς και τα βασικά προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

Ειδικότεροι παράγοντες προς αξιολόγηση ανά ενότητα αποτελούν, ενδεικτικά, η ποιότητα και ταχύτητα των παρεχόμενων υπηρεσιών κάθε διεύθυνσης ή τμήματος, η ευελιξία και ανταπόκριση στην επίλυση προβλημάτων,  η εξυπηρέτηση  και η ευγένεια του προσωπικού, η αμεσότητα και ανταπόκριση στις διάφορες μορφές επικοινωνίας, κ.ά.

Προηγούμενο άρθροMyMinetta: Η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή για τους ασφαλισμένους της Μινέττα Ασφαλιστικής
Επόμενο άρθρο3 «ιστορίες επιβίωσης» ασφαλιστικών συμβούλων