Εταιρείες

ΤτΕ: Ο νέος κατάλογος των ασφαλιστικών εκκαθαριστών

Τον επικαιροποιημένο κατάλογο με τους ασφαλιστικούς εκκαθαριστές, που προβλέπεται στο άρθρο 237 του ν.4364/2016, δημοσίευσε στις 15/5/2017 η ΤτΕ, μετά από απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων κατά τη συνεδρίαση 229/2.5.2017.

Στον εν λόγω κατάλογο περιλαμβάνονται τα παρακάτω νομικά πρόσωπα, τα στελέχη των οποίων κατέχουν ειδικές γνώσεις και πείρα σε θέματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή/και πιστωτικών ιδρυμάτων:

 • BAKER TILLY GREECE, ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.,ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 57 & ΚΑΛΛΙΓΑ , 11 474, ΑΘΗΝΑ
 • ΕΚΟΒΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 9-11, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 15 232, ΑΘΗΝΑ
 • GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΖΕΦΥΡΟΥ 56, 175 64, Π.ΦΑΛΗΡΟ
 • HLB HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 184Α, 152 31, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
 • KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ.,ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΤΟΜΠΡΑ 3, 153 42, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 • ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ NEXIA EUROSTATUS A, ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ 34,ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ , 117 45, ΑΘΗΝΑ
 • ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 268, 152 32, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22, 151 25, ΜΑΡΟΥΣΙ
 • ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α., ΦΩΚΙΩΝΩΣ ΝΕΓΡΗ 3, 112 57, ΑΘΗΝΑ
 • MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε., ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 130 , 176 71, ΑΘΗΝΑ
 • ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΣ & ΚΑΜΠΑΝΗΣ Α.Ε,ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΣΙΑΣ 3Α & ΓΡΑΝΙΚΟΥ, 151 25, ΑΘΗΝΑ
 • PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε., Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124, 115 26, ΑΘΗΝΑ

Όπως σημειώνεται. σε κάθε περίπτωση διορισμού νομικού προσώπου ως ασφαλιστικού εκκαθαριστή, αυτό υποχρεούται να ορίζει, με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του, ένα φυσικό πρόσωπο, με το οποίο οπωσδήποτε υφίσταται σχέση εξαρτημένης εργασίας, ως νόμιμο εκπρόσωπό του ειδικώς ως προς την ιδιότητα του ασφαλιστικού εκκαθαριστή της συγκεκριμένης υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας. Ο διορισμός αυτός γνωστοποιείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία πάντως δύναται να αντιταχθεί στην συγκεκριμένη επιλογή.

Περιλαμβάνονται επίσης, τα κατωτέρω φυσικά πρόσωπα, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου για τον διορισμό τους ως ασφαλιστικοί εκκαθαριστές, ιδίως δε κατέχουν ειδικές γνώσεις και πείρα σε θέματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή/και πιστωτικών ιδρυμάτων:

α) Αλεπάκος Κωνσταντίνος του Ανδρέα, ΑΔΤ ΑΒ 669934 Δικηγόρος,

β) Βασιλόπουλος Σωτήριος του Ηλία, ΑΔΤ ΑΗ 568270, Δικηγόρος,

γ) Βλαχογιάννης Ελευθέριος του Ιωάννη , ΑΔΤ Ξ104854, Δικηγόρος,

δ) Γερμανός Ιωάννης του Δημητρίου ΑΔΤ ΑΙ 518758, Δικηγόρος,

ε) Γεωργουλέας Νικόλαος του Γεωργίου, ΑΔΤ Ρ672693, Δικηγόρος,

στ) Καράμπαλη Ελπινίκη του Νικολάου – Σωτηρίου, ΑΔΤ ΑΖ087285, Σύμβουλος Επιχειρήσεων,

ζ) Μανιατόπουλος Σπυρίδων του Κωνσταντίνου, ΑΔΤ ΑΙ 025089, Δικηγόρος,

η) Μπέγιογλου Αναστάσιος του Δημητρίου, ΑΔΤ AB 342811, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής,

θ) Παναγάκος Αγησίλαος του Νικολάου, ΑΔΤ ΑΜ 030606, Οικονομολόγος, Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων,

ι) Παναγιωτοπούλου Μαργαρίτα του Αργυρίου, ΑΔΤ Χ549299, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής,

ια) Παπαϊωάννου Παναγιώτης του Γεωργίου, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής,

ιβ) Παρίση Ευαγγελία του Χρήστου, ΑΔΤ Σ 736261, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής,

ιγ) Στειροπούλου Δέσποινα του Νικολάου, ΑΔΤ Ξ433257, Δικηγόρος,

ιδ) Σφαρνάς Αλέξανδρος του Πέτρου, ΑΔΤ ΑΖ 022513, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής,

ιε) Χαλιώτης Γεράσιμος του Χαράλαμπου, ΑΔΤ Φ109353, Δικηγόρος.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας