Το TEA των εργαζομένων της Interamerican, με ενεργητικό €15,18 εκατ., 2o σε μέγεθος στην Ελλάδα

487
Interamerican κτήριο2

Η εντεινόμενη συζήτηση για τη συμπληρωματική αναγκαιότητα των Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Ταμείων βρίσκει το ΤΕΑ Interamerican στη δεύτερη θέση, όσον αφορά το ύψος του χαρτοφυλακίου (ενεργητικό) μεταξύ των 13 Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης που λειτουργούν στην Ελλάδα, με στοιχεία 2016. Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου, το Ταμείο των εργαζομένων της εταιρείας παρουσίαζε στις 31.12.2016 τίτλους πάγιας επένδυσης 14.634.134 ευρώ, με ενεργητικό 15.179.246 ευρώ και πλήθος ενεργών ασφαλισμένων 1.195.

Ο δεύτερος πυλώνας, που έχει αποδειχθεί λειτουργικός για τις συντάξεις σε πολλές χώρες της Ευρώπης, μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ενός βιώσιμου συστήματος και στην Ελλάδα και η Interamerican υποστηρίζει αυτή τη μεταρρυθμιστική προοπτική, ευθυγραμμιζόμενη και με τη σταθερή τοποθέτηση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών για το ζήτημα. Το ΤΕΑ των εργαζομένων της εταιρείας ιδρύθηκε το 2010 και είναι ένα από τα 9 ομοειδή Επαγγελματικά Ταμεία προαιρετικής ασφάλισης (υφίστανται και άλλα 4 Ταμεία υποχρεωτικής). Οι επενδύσεις αποταμίευσης των μελών πραγματοποιούνται μέσω του ευέλικτου Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΤΕΑ Interamerican Global Balanced Fund of Funds” και απέφεραν κατά το 2016 αποδόσεις 2,30%.

Το Ταμείο έχει δώσει από την έναρξη της λειτουργίας του έως σήμερα 117 εφάπαξ αξίας 2.263.206  ευρώ. Σε αυτό, μπορούν να ενταχθούν με αίτησή τους και με καταβολή προσωπικών εισφορών σε ποσοστό από 1% έως 10% του ονομαστικού μισθού τους οι εργαζόμενοι αορίστου χρόνου, πλήρους απασχόλησης. Η εισφορά της εταιρείας, που ανέρχεται σε ποσοστό 4,25% του ονομαστικού μισθού κάθε δικαιούχου, καταβάλλεται για υπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει 12 μήνες υπηρεσίας. Ενδεικτικά, η Interamerican διαθέτει ετησίως στο ΤΕΑ ποσόν που υπερβαίνει το 1 εκατ. ευρώ. Το Ταμείο είναι πιστοποιημένο από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή για την επάρκεια των αποθεματικών του, την κάλυψη των υποχρεώσεών του με επαρκή ασφαλιστική τοποθέτηση και τη συμμόρφωσή του με την κείμενη νομοθεσία, ενώ είναι πλήρως εναρμονισμένο και με τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών για τα ΤΕΑ.

Το συνολικό χαρτοφυλάκιο των 13 ΤΕΑ στο κλείσιμο του 2016 έφθανε τα 1,2 δισ. ευρώ και με βάση αυτό το στοιχείο, αντιστοιχεί περίπου στο 1/4 του συνολικού ενεργητικού των εγχωρίων ΑΕΔΑΚ. Τα ΤΕΑ αποτελούν την ελληνική εκδοχή των «Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών» – IORPs και εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (νόμος 4261/2014). Επισημαίνεται, όσον αφορά στο φορολογικό πλαίσιο, ότι, σύμφωνα με τον Ν.4172/2013, ΦΕΚ167 – τΑ’ – 23/7/2013, οι εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών στα ΤΕΑ εκπίπτουν φορολογικά κατά 100%, ενώ σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των παροχών, οι εφάπαξ παροχές δεν φορολογούνται και οι συντάξεις φορολογούνται ως εισόδημα.

Προηγούμενο άρθροCNP Ζωής και ΟΤΕ Ασφάλιση ασφαλίζουν τα μέλη του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ
Επόμενο άρθροH ARAG Hellas “υιοθετεί” σχολείο και ενημερώνει δωρεάν για τη Nομική Προστασία και τα φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού