Διεθνή

Το Συμβούλιο εγκρίνει το Πανευρωπαϊκό Συνταξιοδοτικό Προϊόν

Επόμενο βήμα η οριστική διατύπωση του σχεδίου του Κανονισμού και η έγκριση του τελικού κειμένου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Οι μόνιμοι αντιπρόσωποι στην ΕΕ ενέκριναν, στις 13 Φεβρουαρίου, τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ της Προεδρίας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 13 Δεκεμβρίου για το προτεινόμενο «Πανευρωπαϊκό Συνταξιοδοτικό Προϊόν» (PEPP).

Στόχος του σχεδίου κανονισμού είναι η παροχή περισσότερων επιλογών σε όσους επιθυμούν να αποταμιεύσουν για τη σύνταξή τους και, ταυτόχρονα, η τόνωση της αγοράς όσον αφορά τις ατομικές συντάξεις. Σύμφωνα με την Επιτροπή, μόνο το 27% των Ευρωπαίων ηλικίας μεταξύ 25 και 59 ετών έχουν εγγραφεί σε συνταξιοδοτικό προϊόν.

Χαρακτηριστικά των PEPP

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, τα PEPP θα έχουν τα ίδια τυποποιημένα χαρακτηριστικά σε οποιοδήποτε σημείο πωλούνται. Θα προσφέρονται από ένα ευρύ φάσμα παρόχων, κυρίως από ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες, ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, επενδυτικές εταιρείες και διαχειριστές στοιχείων ενεργητικού.

Στην Ευρώπη, η αγορά ατομικών συντάξεων είναι σήμερα κατακερματισμένη, καθώς υπάρχει ένα συνονθύλευμα κανόνων που εμποδίζουν την ανάπτυξη της αγοράς σε επίπεδο ΕΕ. Σε ορισμένα κράτη μέλη, η αγορά είναι σχεδόν ανύπαρκτη.

Για προϊόντα που βασίζονται σε μέσα κεφαλαιαγοράς, η επιλογή είναι συνήθως περιορισμένη. Αυτό συνεπάγεται υψηλότερο κόστος για τους αποταμιευτές και έλλειμμα ρευστότητας στις αγορές.

Τα νεοσύστατα PEPP θα δώσουν στους πολίτες μια νέα δυνατότητα εξοικονόμησης σε επίπεδο ΕΕ που θα συμπληρώσει τα κρατικά, επαγγελματικά και εθνικά ατομικά συνταξιοδοτικά καθεστώτα.

Οι νέοι κανόνες που εισάγει το προτεινόμενο «πανευρωπαϊκό συνταξιοδοτικό προϊόν» (PEPP) θα διευκολύνουν τους πολίτες να αποταμιεύουν χρήματα για τη σύνταξή τους

Πλεονεκτήματα για τους αποταμιευτές

Τα PEPP θα έχουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα για τους αποταμιευτές:

  • περισσότερες επιλογές. Οι αποταμιευτές θα επιλέγουν από ένα ευρύ φάσμα παρόχων PEPP σε ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Θα μπορούν να επιλέγουν μεταξύ μιας ασφαλούς βασικής επενδυτικής επιλογής και επιλογών με διαφορετικά χαρακτηριστικά κινδύνου-απόδοσης·
  • προστασία των καταναλωτών. Ο κανονισμός θα διασφαλίζει ότι οι αποταμιευτές είναι ενημερωμένοι για τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε PEPP ·
  • αλλαγή παρόχων. Οι αποταμιευτές θα έχουν το δικαίωμα να αλλάζουν παρόχους, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και διασυνοριακά, μετά από τουλάχιστον πέντε έτη από τη σύναψη της σύμβασης ή από την πιο πρόσφατη αλλαγή. (Θα μπορούν να αλλάζουν πιο συχνά, εάν το επιτρέπει ο πάροχος του PEPP). Θα υπάρχει ανώτατο όριο στη χρέωση για την αλλαγή·
  • δυνατότητα μεταφοράς. Οι αποταμιευτές θα μπορούν να συνεχίσουν να καταβάλουν εισφορές στο οικείο PEPP όταν μετεγκαθίστανται σε άλλο κράτος μέλος.

Ευκαιρίες για τους παρόχους

Ο κανονισμός θα δώσει στους παρόχους συνταξιοδοτικών προγραμμάτων τις ακόλουθες ευκαιρίες:

  • οικονομίες κλίμακας. Οι πάροχοι θα είναι σε θέση να αναπτύσσουν PEPP σε διάφορα κράτη μέλη και να συγκεντρώνουν στοιχεία ενεργητικού πιο αποτελεσματικά·
  • ευρύτερη εμβέλεια. Οι δίαυλοι ηλεκτρονικής διανομής θα επιτρέπουν στους παρόχους να προσεγγίζουν τους καταναλωτές σε όλη την ΕΕ·
  • διασυνοριακή διανομή. Ένα είδος «διαβατηρίου» της ΕΕ θα επιτρέπει στους παρόχους να πωλούν PEPP σε διάφορα κράτη μέλη.

Επιπλέον, όταν λήγει ένα προϊόν, οι πάροχοι και οι αποταμιευτές θα έχουν διάφορες εναλλακτικές επιλογές πληρωμής.

Μετά την έγκριση που έλαβε από το Συμβούλιο το κείμενο θα διατυπωθεί πλέον οριστικά από τους γλωσσομαθείς νομικούς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα κληθούν κατόπιν να εγκρίνουν το τελικό κείμενο.

Διαβάστε επίσης: 10 προτεραιότητες της ΕΕ που αφορούν και την ασφαλιστική αγορά

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας