Διεθνή

Τι ζητά η Insurance Europe για τα stress tests στον κυβερνοχώρο

Τα stress tests για τον κυβερνοχώρο πρέπει να έχουν σαφή στόχευση, κατάλληλα χρονοδιαγράμματα και να είναι ανάλογα προς τους στόχους τους, υποστηρίζει η Insurance Europe, στο πλαίσιο διαβούλευσης που πραγματοποίησε η EIOPA σχετικά με τους τρόπους που οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να πραγματοποιούν τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων στον κυβερνοχώρο.

Στην απάντησή της η Insurance Europe τονίζει, επίσης, ότι δεν υπάρχει ενιαία προσέγγιση για τα stress tests και την ανάληψη κινδύνου (underwriting) στον κυβερνοχώρο. Υπάρχουν διαφορετικές επιπτώσεις σε επίπεδο ομίλου και μεμονωμένων επιχειρήσεων και η καταλληλότητα καθορίζεται από παράγοντες όπως το μέγεθος, ο τύπος των ασφαλιστικών προϊόντων και οι δομές των διαδικασιών και των συστημάτων, μεταξύ άλλων παραγόντων.

Όσον αφορά τον σχεδιασμό των stress tests για τον κυβερνοχώρο, η Insurance Europe σημειώνει ότι η αγορά ωριμάζει και παραμένει ιδιαίτερα εξειδικευμένη. Ως εκ τούτου, τα όποια ευρωπαϊκά stress tests  θα έρθουν σε μια κρίσιμη στιγμή και θα επηρεάσουν την ανάπτυξη της αγοράς, καθώς και τις ρυθμιστικές και ανά κλάδο εκτιμήσεις και προσεγγίσεις.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών ενώσεων, η δημοσίευση των αποτελεσμάτων ενός stress test στον κυβερνοχώρο θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή. Στο πλαίσιο αυτό, επανέλαβε τη θέση του κλάδου, ότι η δημοσίευση των αποτελεσμάτων δεν είναι ούτε αναγκαία ούτε ενδεδειγμένη για οποιαδήποτε άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας