Διαμεσολαβούντες

Τι προτείνει η ΕΕΑΕ για τη Μείωση Προκαταβολής Φόρου

H Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος (ΕΕΑΕ) απηύθυνε επιστολή προς την ΑΑΔΕ, συνοδευόμενη από τη διευκρινιστική τοποθέτηση του φοροτεχνικού της, κ. Ν. Λάμπρου, σχετικά με τη Μείωση Προκαταβολής Φόρου.

Όπως επισημαίνουν η Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της ΕΕΑΕ, κ.κ. Δήμητρα Λύχρου και Κων/νος Βλαχάκης, οι οποίοι υπογράφουν την επιστολή, με αποδέκτη τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, κ. Γιώργο Πιτσιλή: «το μέτρο της Μειωμένης Προκαταβολής φόρου συνεχίζει να εμφανίζει σημαντικές δυσλειτουργίες. Ο κύριος και σημαντικότερος λόγος για τον κλάδο μας, τον κλάδο της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, είναι πως συνεχίζει να υφίσταται το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί σε όσους ασκούν και δευτερεύουσα δραστηριότητα η οποία υπάγεται σε Φ.Π.Α.».

Αναμένοντας τις άμεσες ενέργειες της Αρχής «για την αποκατάσταση των επαγγελματιών Συναδέλφων μας, για τους οποίους δεν κατέστη δυνατό να ωφεληθούν από το συγκεκριμένο μέτρο», η ΕΕΑΕ επισυνάπτει την τοποθέτηση του φοροτεχνικού της, κ. Ν. Λάμπρου, στην οποία, όπως επισημαίνει, «παρατίθενται ουσιαστικές κατά την άποψη μας λύσεις οι οποίες, εφόσον υιοθετηθούν, θα αντιμετωπίσουν το θέμα άμεσα και αποτελεσματικά».

Ακολουθεί η τοποθέτηση του Ν. Λάμπρου.

Θέμα: Μείωση συντελεστή προκαταβολής φόρου για το φορολογικό έτος 2019:

Για τη φορολογική χρήση 2019, όπου υποβάλλονται οι δηλώσεις των επαγγελματιών και εταιρειών μέσα στο ημερολογιακό έτος 2020, εξαγγέλθηκε και νομοθετήθηκε μείωση της προκαταβολής φόρου πάνω σε δύο άξονες.

Ο πρώτος αφορά τις επιχειρήσεις που είναι ενταγμένες στο καθεστώς του ΦΠΑ και η μείωση είναι αναλογική με τη μείωση των εσόδων στο πρώτο εξάμηνο του 2020 σε σύγκριση με το αντίστοιχο του 2019.

Ο δεύτερος άξονας αφορά τις επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στις διατάξεις του ΦΠΑ (απαλλασσόμενοι) και η μείωση του συντελεστή προκαταβολής φόρου είναι 50% (από το 100%), ήτοι συντελεστής προκαταβολής φόρου 50%.

Στις ανωτέρω διατάξεις δεν εντάσσονται οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στην πρώτη τριετία λειτουργίας τους και εκ του νόμου έχουν μειωμένο συντελεστή κατά 50%.

Ο κλάδος των διαμεσολαβούντων στην ασφάλιση προσώπων, εντάσσεται στον δεύτερο άξονα, άρα ο συντελεστής προκαταβολής φόρου για το φορολογικό έτος 2019 περιορίζεται στο 50% .

Επί του πρακτέου

Προβληματική είναι η περίπτωση που διαμεσολαβούντες εμπίπτουν στις διατάξεις του ΦΠΑ λόγω δευτερεύουσας δραστηριότητας.

Σε αυτή την περίπτωση και λόγω εφαρμογής του πρώτου άξονα, εάν οι δηλώσεις ΦΠΑ πρώτου εξαμήνου 2019 σε σύγκριση με αυτές του 2020 δεν εμφανίζουν μείωση εσόδων (υποκείμενων σε ΦΠΑ), ή εμφανίζουν μηδενική μείωση, ή εμφανίζουν αύξηση, ή είναι και στα δύο διαστήματα είναι μηδενικές, δυστυχώς δεν μπορούν να τύχουν μείωσης συντελεστή προκαταβολής.

Μία λύση θα ήταν η ΑΑΔΕ, όσον αφορά τους διαμεσολαβούντες ή/και άλλοι κλάδοι με το ίδιο πρόβλημα, να μην εξετάζει την ένταξη στον πρώτο άξονα εάν το ΚΑΔ της κύριας δραστηριότητας της επιχείρησης, απαλλάσσεται των διατάξεων του ΦΠΑ και να την εντάσσει εκ των πραγμάτων στον δεύτερο άξονα προκειμένου να τύχει της μείωσης του συντελεστή προκαταβολής στο 50%. Με άλλα λόγια, να εντάξει σε ειδική κατηγορία τον κλάδο των ασφαλειών με απευθείας μείωση του συντελεστή στο 50%, όπως π.χ. τις αεροπορικές στο 0%.

Μια δεύτερη λύση είναι αυτή της σύγκρισης των δεδομένων των δύο ετών, όσον αφορά τα συνολικά έσοδα, από τις δηλώσεις ετών 2018 – 2019 που έχουν ήδη υποβληθεί και η ένταξη στον δεύτερο άξονα βάση του ΚΑΔ με τα περισσότερα έσοδα.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΛΑΜΠΡΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας