Εκπαίδευση

Θερινό σχολείο για Αναλογιστές (και όχι μόνο)

16ο Θερινό Σχολείο στη Διαχείριση Kινδύνου & τα Στοχαστικά Χρηματοοικονομικά (Risk Finance and Stochastics), Αθήνα, 9  – 13 Σεπτεμβρίου 2019

Τα Τμήματα Στατιστικής, Οργάνωσης Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Αναλογιστικών και Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Εργαστήριο Στοχαστικής Μοντελοποίησης του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και την Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος συνδιοργανώνουν το 16ο Θερινό Σχολείο στη Διαχείριση Κινδύνου και τα Στοχαστικά Χρηματοοικονομικά, 9-13 Σεπτεμβρίου  2019 στην Αθήνα (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών).

Η φετινή θεματική θα επικεντρωθεί στις Αναλογιστικές Αποτιμήσεις και τη Στοχαστική Μοντελοποίηση.

Το σχολείο θα περιλαμβάνει εξειδικευμένα μαθήματα σε σύγχρονες περιοχές των χρηματοοικονομικών μαθηματικών από καταξιωμένους ερευνητές στον χώρο.
Το φετινό σχολείο, το οποίο και αποτελεί συνδιοργάνωση με την Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος θα επικεντρωθεί στην εφαρμογή τεχνικών από τα στοχαστικά χρηματοοικονομικά, στη διαχείριση και μοντελοποίηση ασφαλιστικού κινδύνου, τη διοίκηση και τη θεωρία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων.

Θα προσφερθούν μαθήματα βραχείας διάρκειας σε τομείς των στοχαστικών χρηματοοικονομικών από διακεκριμένους επιστήμονες στον χώρο από την Ελλάδα και το εξωτερικό.  Κεντρικοί ομιλητές του σχολείου είναι οι καθηγητές Fausto Gozzi (LUISS Rome) και Κωσταντίνος Κουφόπουλος.

Επιπλέον το φετινό σχολείο θα συμπεριλάβει στο πρόγραμμά του για πρώτη φορά σειρά πρακτικών σεμιναρίων. Ενδεικτικά αναφέρουμε δύο ενότητες που θα μελετηθούν, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν ακόμη δύο στο πρόγραμμα που θα αναρτηθεί:

  • Ενσωματωμένη Αξία Ασφαλιστικής Εταιρείας (Embedded Value)

Βασίλης Αγγέλου, Διευθύνων Σύμβουλος Lux Actuaries & Consultants, Μέλος ΔΣ Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος

  • Προβολές Συνταξιοδοτικών Παροχών – Αναλογιστικό Ισοζύγιο Ταμείων

Αριστείδης Σεμσίρης, Αναλογιστικό τμήμα Allianz, Τακτικό Μέλος Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος

Το σχολείο απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδάκτορες, ερευνητές, μαθητές και μέλη της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος και στελέχη του χρηματοπιστωτικού τομέα και των χρηματοοικονομικών αγορών, οι οποίοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν σχετικά με τις νεότερες εξελίξεις σε αυτό τον πολύ δυναμικό και γρήγορα εξελισσόμενο χώρο της στοχαστικής χρηματοοικονομικής.

Η παρακολούθηση του θερινού σχολείου δεν απαιτεί την καταβολή διδάκτρων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κάνουν αίτηση συμμετοχής μέχρι τις 15 Ιουλίου αποστέλλοντας αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής ([email protected]) ή στη Γραμματεία της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος, εάν πρόκειται για μαθητές και μέλη της Ένωσης ([email protected])

Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 30 και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για τους υποψήφιους που θα πληρούν τα κριτήρια.

Την Οργανωτική Επιτροπή αποτελούν οι κ.κ.:

Β. Αγγέλου, Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος

Α. Ν. Γιαννακόπουλος, Τμήμα Στατιστικής, ΟΠΑ

Γ. Κουρέτας, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΟΠΑ

Α. Τσεκρέκος, Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, ΟΠΑ

Σ. Ξανθόπουλος, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Α. Ζυμπίδης, Τμήμα Στατιστικής, ΟΠΑ.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας