Διεθνή

Ταραχές στη Γαλλία: Στο €1 δισ. περίπου οι συνολικές ασφαλισμένες ζημιές

Οι συνολικές ασφαλισμένες απώλειες λόγω των ταραχών στη Γαλλία δεν θα ξεπεράσουν το €1 δισ., σύμφωνα με την DBRS Morningstar. Οι ζημιές αυτές θα παραμείνουν διαχειρίσιμες για τις περισσότερες γαλλικές ασφαλιστικές εταιρείες, λόγω της αντασφάλισης και της μερικής ευθύνης που αναλαμβάνει το γαλλικό κράτος για ορισμένες από αυτές. Δεδομένης της αυξανόμενης συχνότητας και σημαντικότητας των ζημιών που οφείλονται σε Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες, Πολιτικές Ταραχές (SRCC), η DBRS Morningstar σε σχολιασμό που εξέδωσε στις 4 Ιουλίου, εκτιμά ότι οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν αυστηρότερο underwriting στις περιοχές που παρατηρούνται περισσότερες συγκρούσεις, ενώ δεν αποκλείεται να μειώσουν τη διαθεσιμότητα αυτών των καλύψεων.

Το ιστορικό

Οι υλικές ζημιές που προκαλούνται από Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες, Πολιτικές Ταραχές αποτελούν μέρος της εξειδικευμένης αγοράς ασφάλισης πολιτικών κινδύνων, η οποία παρέχει καλύψεις που συμπληρώνουν εκείνες που αναγράφονται στα συνήθη ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκινήτων, επιχειρήσεων και κατοικιών. Τα τελευταία χρόνια, η αύξηση της συχνότητας και της σοβαρότητας τέτοιων συμβάντων σε παγκόσμιο επίπεδο ώθησε πολλές ασφαλιστικές εταιρείες να μειώσουν τα όρια των ασφαλιστηρίων συμβολαίων για τους κινδύνους αυτούς ή να καταργήσουν εντελώς την κάλυψη από τα συνήθη ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Αυτό έχει κάνει τους εταιρικούς πελάτες να εμπιστευτούν περισσότερο κάποιους ανεξάρτητους παρόχους ασφάλισης SRCC, όπως η αγορά του Λονδίνου και ορισμένοι εξειδικευμένοι αντασφαλιστές. Ωστόσο, ακόμη και αυτοί οι πάροχοι έχουν περιορίσει τελευταία τους κινδύνους που καλύπτουν, ιδίως σε παραδοσιακά ασταθείς περιοχές του κόσμου.

Αν και αναμένεται ότι οι συνολικές ασφαλισμένες απώλειες θα είναι τελικά διαχειρίσιμες από τη γαλλική ασφαλιστική βιομηχανία, οι ταραχές που έχουν εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα το τελευταίο διάστημα,εντείνουν τις ανησυχίες των εξειδικευμένων παρόχων ασφαλίσεων SRCC σε όλο τον κόσμο, καθώς και των πιο παραδοσιακών ασφαλιστικών εταιρειών, που εξακολουθούν να προσφέρουν αυτές τις καλύψεις ως μέρος των τυποποιημένων συμβολαίων τους. Η DBRS, μάλιστα, προβλέπει ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν θα θεωρούν πλέον τη SRCC ως συμπληρωματική κάλυψη, αλλά ως πρωταρχικό κίνδυνο, που υπόκειται σε αυστηρά όρια και τιμολόγηση. Το Διάγραμμα 1 δείχνει ότι οι ασφαλισμένες ζημιές SRCC αποτελούν σημαντικό ποσοστό της αγοράς ασφάλισης πολιτικών κινδύνων.

Ταραχές στη Γαλλία: Στο €1 δισ. περίπου οι συνολικές ασφαλισμένες ζημιές

Τι καλύπτεται στο πλαίσιο της SRCC

Η Γαλλία έχει αντιμετωπίσει αρκετές πολιτικές ταραχές κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, συμπεριλαμβανομένων των ταραχών του Νοεμβρίου του 2005, όταν κάηκαν πάνω από 10.000 οχήματα και προκλήθηκαν ζημιές σε πάνω από 300 δημόσια και ιδιωτικά κτήρια. Η Γαλλική Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Εταιρειών (Fédération Française de Sociétés d’Assurances) εκτιμά ότι οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις για τις ταραχές εκείνης της περιόδου ανήλθαν σε περίπου €200 εκατ. (€270 εκατ. σε σημερινές αξίες).

Ανάλογα με τη μορφή του ακινήτου, υπάρχουν διάφορα ασφαλιστικά προϊόντα που μπορούν να παρέχουν κάλυψη για την ανακατασκευή ή την αποκατάσταση περιουσιακών στοιχείων που έχουν υποστεί ζημιές από επεισόδια βανδαλισμού και λεηλασίας. Ωστόσο, όπως σημειώνει η DBRS, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκινήτων που καλύπτουν μόνο την αστική ευθύνη έναντι τρίτων δεν προστατεύουν από υλικές ζημιές που προκύπτουν από ταραχές ή βανδαλισμούς. Μόνο τα συμβόλαια κατά παντός κινδύνου ή τα τυποποιημένα συμβόλαια αυτοκινήτου καλύπτουν τις υλικές ζημιές. Τα τυποποιημένα ασφαλιστήρια συμβόλαια κατοικίας προστατεύουν επίσης από ζημιές που προκύπτουν από βανδαλισμούς, συμπεριλαμβανομένης της πυρκαγιάς. Η λεηλασία και η κλοπή προσωπικών αντικειμένων, όμως, ενδέχεται να έχουν ξεχωριστό υποόριο στα περισσότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια κατοικίας.

Στη Γαλλία, τα τυπικά ασφαλιστήρια συμβόλαια για τις επιχειρήσεις παρέχουν συνήθως κάλυψη των υλικών ζημιών στις εγκαταστάσεις σε περίπτωση ταραχών, αλλά οι απώλειες από λεηλασίες σπάνια ασφαλίζονται. Τα εν λόγω συμβόλαια μπορούν, επίσης, να παρέχουν προαιρετική προστασία απώλειας εισοδήματος, λόγω διακοπής εργασιών (Business Interuption ή BI) έναντι επιπλέον ασφαλίστρου, ενώ η κάλυψη για θραύση κρυστάλλων υπόκειται συνήθως σε ξεχωριστά όρια και απαλλαγές. Παρόλο που η κάλυψη BI ενεργοποιείται μόνο από άμεσες υλικές ζημιές στις εγκαταστάσεις, ορισμένοι εταιρικοί πελάτες επιλέγουν να αποκτήσουν πρόσθετη κάλυψη στο πλαίσιο των “διατάξεων για την αστική ευθύνη”, οι οποίες παρέχουν κάλυψη για το χαμένο εισόδημα και τα επιπλέον έξοδα, εάν η αστυνομία ή άλλη πολιτική αρχή εμποδίσει την πρόσβαση στο ακίνητο, για παράδειγμα σε περίπτωση απαγόρευσης κυκλοφορίας.

Ποιες είναι οι πιθανές απώλειες για τη γαλλική ασφαλιστική βιομηχανία

Σύμφωνα με το άρθρο L.211-10 του Γαλλικού Κώδικα Εσωτερικής Ασφάλειας, «το κράτος έχει αστική ευθύνη για τις ζημιές που προκύπτουν από εγκλήματα και παραβάσεις που διαπράττονται, από επίθεση ή βιαιοπραγία, από συγκεντρώσεις ή συναθροίσεις, ένοπλες ή άοπλες, είτε κατά προσώπων είτε κατά περιουσίας. Οι θιγόμενοι μπορούν να ασκήσουν προσφυγή κατά του Δήμου όπου εκδηλώθηκε η βία». Αυτό δεν διαφέρει πολύ από τον νόμο περί αποζημίωσης ταραχών (Riot Compensation Act, 2016) στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος επιτρέπει στους ασφαλιστές που έχουν καταβάλει αποζημιώσεις να τις διεκδικήσουν από την τοπική αστυνομική αρχή και στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, που δεν είναι ασφαλισμένοι, να διεκδικήσουν αποζημίωση απευθείας από την τοπική αστυνομική αρχή. Ωστόσο, τα γαλλικά δικαστήρια έχουν αποφανθεί ότι οι πληρωμές βάσει του άρθρου L.211-10 ισχύουν μόνο για ζημιές από αυθόρμητες ταραχές και όχι από οργανωμένες, περιορίζοντας πιθανότατα την οικονομική ευθύνη του κράτους σε όσα συνέβησαν κατά την έναρξη των ταραχών.

Ταραχές στη Γαλλία: Στο €1 δισ. περίπου οι συνολικές ασφαλισμένες ζημιές

Δεδομένου ότι το γαλλικό κράτος μπορεί να θεωρηθεί εν μέρει υπεύθυνο για τις ζημιές που προκύπτουν από τις ταραχές και καθώς η βία αρχίζει να υποχωρεί, αναμένεται ότι οι γαλλικές ασφαλιστικές εταιρείες θα επωμιστούν μόνο ένα σχετικά μικρό μέρος των συνολικών οικονομικών ζημιών. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η DBRS, οι ζημιές από τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας που προκύπτουν από βανδαλισμούς, λεηλασίες και πιθανές απαγορεύσεις κυκλοφορίας είναι απίθανο να καλυφθούν από το γαλλικό κράτος. Οι μεγάλες εταιρείες και οι αλυσίδες λιανικής πώλησης θα αποζημιωθούν εάν διαθέτουν ξεχωριστή κάλυψη διακοπής εργασιών στο πλαίσιο των ασφαλιστηρίων συμβολαίων τους.

Ο κ. Marcos Alvarez, Global Head of Insurance της DBRS Morningstar, επισήμανε χαρακτηριστικά: «Πιστεύουμε ότι οι συνολικές ασφαλισμένες ζημιές για τον γαλλικό ασφαλιστικό κλάδο θα παραμείνουν πολύ κάτω από το όριο του €1 δισ. Επιπλέον, αναμένουμε ότι οι άμεσα ασφαλισμένες απώλειες λόγω των ταραχών θα παραμείνουν διαχειρίσιμες για τις περισσότερες γαλλικές ασφαλιστικές εταιρείες, με περιορισμένο αντίκτυπο στο πιστωτικό τους προφίλ, λόγω της αντασφαλιστικής προστασίας που υπάρχει και της μερικής ευθύνης που αναλαμβάνει το γαλλικό κράτος για ορισμένες από τις ζημιές».

Οι προοπτικές της αγοράς SRCC

Πρόσφατη έκθεση του μεσίτη ασφαλίσεων Howden επιβεβαίωσε ότι οι πολιτικές ταραχές προκάλεσαν από το 2017 σε παγκόσμιο επίπεδο αντ/ασφαλιστικές ζημιές που ξεπέρασαν τα $10 δισ., έναντι περίπου €1 δισ. ζημιών από τρομοκρατικές επιθέσεις κατά την ίδια περίοδο. Η έκθεση εξηγεί, επίσης, ότι σε ορισμένες περιοχές, όπως η Λατινική Αμερική και η Νότια Αφρική, οι ασφαλισμένες απώλειες από SRCC είναι πλέον συγκρίσιμες ή ξεπερνούν τις ασφαλισμένες απώλειες από φυσικές καταστροφές. Παρόλο που, συνολικά, οι ασφαλισμένες ζημιές από φυσικές καταστροφές παραμένουν οι σημαντικότερες, με πάνω από $100 δισ. ετησίως, η αυξανόμενη συχνότητα και σοβαρότητα των ζημιών SRCC ανεβάζουν τις τιμές σε αυτόν τον κλάδο, ενώ μειώνουν τη διαθεσιμότητα των καλύψεων σε πολλές περιοχές. Για παράδειγμα, ο παγκόσμιος ασφαλιστικός κλάδος υπέστη πολύ μεγάλες ζημιές από τις ταραχές στη Χιλή (2019), στις ΗΠΑ (2020) και στη Νότια Αφρική (2021), καταβάλλοντας περισσότερα από $2 δισ. για καθένα από αυτά τα συμβάντα.

Στην περίπτωση των ΗΠΑ, οι ασφαλιστικές εταιρείες προσέφεραν παραδοσιακά προστασία έναντι Στάσεων, Απεργιών, Οχλαγωγιών και Πολιτικών Ταραχών ως μέρος των κατά παντός κινδύνου ασφαλιστηρίων συμβολαίων τους, χωρίς πρόσθετο κόστος. Ωστόσο, οι διαδηλώσεις του Black Lives Matters σε 140 πόλεις 20 Πολιτειών, το καλοκαίρι του 2020, μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, προκάλεσαν ασφαλισμένες ζημιές ύψους $2,7 δισ. Το ύψος των ζημιών ώθησε τις ασφαλιστικές εταιρείες να εξαιρέσουν από τα συνήθη συμβόλαιά τους τις κοινωνικές αναταραχές ή να χρεώνουν πρόσθετα ασφάλιστρα για την κάλυψη αυτή. Το συμβάν αυτό (Black Lives Matters) δεν ήταν μόνο το πιο δαπανηρό συμβάν SCRR στις ΗΠΑ, όπως φαίνεται στον Πίνακα, αλλά ήταν επίσης η πρώτη φορά που η χώρα βίωσε ταυτόχρονες ταραχές σε διαφορετικές Πολιτείες.

Τόσο τα γεγονότα του 2005 στη Γαλλία όσο και εκείνα του 2020 στις ΗΠΑ κατέδειξαν ότι οι κοινωνικές αναταραχές μπορούν να εξαπλωθούν γρήγορα σε πολλές περιοχές και να δημιουργήσουν σημαντική συσσώρευση ασφαλισμένων ζημιών, αναγκάζοντας τους ασφαλιστές και τους αντασφαλιστές να εξετάσουν τον συστημικό χαρακτήρα τέτοιων ταραχών στο μέλλον.

Πίνακας: Οι πιο δαπανηρές ταραχές στις ΗΠΑ

ΤοποθεσίαΗμερομηνίες2022 Δολάρια ΗΠΑ  
20 Πολιτείες σε όλες τις ΗΠΑ26 Μαΐου – 8 Ιουνίου 2020$2,7 δισ.
Λος Άντζελες, Καλιφόρνια29 Απριλίου – 4 Μαΐου 1992$1,6 δισ.
Λος Άντζελες, Καλιφόρνια11-17 Αυγούστου 1965$407 εκατ.
Ντιτρόιτ, ΜΙ23 Ιουλίου 1967$367 εκατ.
Μαϊάμι, Φλόριντα 17-19 Μαΐου 1980$232 εκατ.
Ουάσινγκτον, DC4-9 Απριλίου 1968$204 εκατ.
Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη13-14 Ιουλίου 1977$134 εκατ.
Newark, NJ12 Ιουλ. 1967$131 εκατ.
Βαλτιμόρη, MDΑπρ. 6-9, 1968$119 εκατ.
Σικάγο, IL4-11 Απρ. 1968$111 εκατ.

«Δεδομένης της αυξανόμενης συχνότητας και σημαντικότητας των ζημιών που οφείλονται σε Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες, Πολιτικές Ταραχές, αναμένουμε ότι οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν αυστηρότερο underwriting στις περιοχές που παρατηρούνται περισσότερες συγκρούσεις, ενώ δεν αποκλείεται να μειώσουν τη διαθεσιμότητα αυτών των καλύψεων.

Επιπλέον, η ασφάλιση SRCC θα είναι όλο και πιο δύσκολο να συνδυαστεί με κατά παντός κινδύνου ασφαλιστήρια, απαιτώντας διαπραγμάτευση και έκδοση χωριστών συμβολαίων. Η αυξανόμενη εξάρτηση των πρωτασφαλιστών και των εταιρικών πελατών από ξεχωριστές καλύψεις SRCC θα συνεχίσει να πιέζει ανοδικά τις τιμές στην εν λόγω αγορά, η τιμολόγηση της οποίας παρουσιάζει σκλήρυνση από τα τέλη του 2018», επισημαίνει, εν κατακλείδι, το στέλεχος της DBRS Morningstar.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας