Τα οφέλη του PEPP για καταναλωτές και παρόχους, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

1258

Πολλά τα οφέλη για τους καταναλωτές και τους παρόχους από τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού συνταξιοδοτικού προϊόντος, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Στο δελτίο τύπου που εξέδωσε η Επιτροπή, στις 29 Ιουνίου αναφέρει μεταξύ άλλων:

Επί του παρόντος, η ευρωπαϊκή αγορά ατομικών συντάξεων είναι κατακερματισμένη και άνιση. Η προσφορά είναι συγκεντρωμένη σε λίγα κράτη μέλη, ενώ σε ορισμένα άλλα είναι σχεδόν ανύπαρκτη.

Αυτή η διαφοροποίηση από πλευράς προσφοράς συνδέεται με ένα μωσαϊκό κανόνων σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, που εμποδίζει την ανάπτυξη μιας μεγάλης και ανταγωνιστικής αγοράς ατομικών συντάξεων σε επίπεδο ΕΕ.

Το PEPP θα επιτρέψει στους καταναλωτές να συμπληρώνουν εκουσίως τις αποταμιεύσεις τους ενόψει της συνταξιοδότησής τους και να τυγχάνουν παράλληλα ισχυρής προστασίας ως καταναλωτές:

  • Οι αποταμιευτές στο πλαίσιο προϊόντων PEPP θα έχουν περισσότερες δυνατότητες επιλογής από ευρύ φάσμα παρόχων PEPP και θα επωφελούνται από τον μεγαλύτερο ανταγωνισμό.
  • Οι καταναλωτές θα επωφελούνται από αυστηρές απαιτήσεις παροχής πληροφοριών και αυστηρούς κανόνες διανομής, επίσης μέσω του διαδικτύου. Οι πάροχοι θα πρέπει να λαμβάνουν την έγκριση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) για την παροχή PEPP.
  • Τα PEPP θα παρέχουν στους αποταμιευτές υψηλό επίπεδο προστασίας ως καταναλωτές στο πλαίσιο μιας απλής εξ ορισμού επενδυτικής επιλογής.
  • Οι αποταμιευτές θα έχουν το δικαίωμα να αλλάζουν πάροχο κάθε πέντε έτη –τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό– με ανώτατο όριο κόστους.
  • Τα PEPP θα μπορούν να μεταφέρονται μεταξύ κρατών μελών, δηλαδή οι αποταμιευτές PEPP θα είναι σε θέση να συνεχίσουν να εισφέρουν στο(α) PEPP τους όταν μετακινούνται σε άλλο κράτος μέλος.

Το κανονιστικό πλαίσιο που προτείνει η Επιτροπή σήμερα θα δημιουργήσει ευκαιρίες για ένα ευρύ φάσμα παρόχων που πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στην αγορά ατομικών συντάξεων:

  • Οι πάροχοι θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν PEPP σε διάφορα κράτη μέλη, να συγκεντρώνουν περιουσιακά στοιχεία αποτελεσματικότερα και να επιτυγχάνουν οικονομίες κλίμακας.
  • Οι πάροχοι PEPP θα είναι σε θέση να προσεγγίζουν καταναλωτές σε ολόκληρη την ΕΕ μέσω ηλεκτρονικών διαύλων διανομής.
  • Οι πάροχοι PEPP και οι αποταμιευτές θα διαθέτουν διάφορες επιλογές καταβολής στο τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος.
  • Οι πάροχοι PEPP θα επωφεληθούν από ένα διαβατήριο ΕΕ προκειμένου να διευκολύνεται η διασυνοριακή διανομή.

Η πρόταση κανονισμού PEPP συνοδεύεται από σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του PEPP.

Η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χορηγήσουν στα PEPP την ίδια φορολογική μεταχείριση με εκείνη που εφαρμόζεται επί του παρόντος σε παρεμφερή υφιστάμενα εθνικά προϊόντα, ακόμη και αν το ΡΕΡΡ δεν ανταποκρίνεται πλήρως στα εθνικά κριτήρια για τις φορολογικές ελαφρύνσεις.

Τα κράτη μέλη καλούνται επίσης να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την φορολόγηση των υφιστάμενων ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων τους, οι οποίες αναμένεται να ευνοήσουν τη σύγκλιση των φορολογικών καθεστώτων.

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαβάστε εδώ τη δήλωση-απάντηση της Michaela Koller.

Διαβάστε εδώ την άποψη της Insurance Europe για τα PEPP.

Προηγούμενο άρθροΛ. Φραγκιαδάκης: Η EXIN θα συνεχίσει να αναπτύσσει την Εθνική Ασφαλιστική
Επόμενο άρθροΟι άνθρωποι της ΑΧΑ δίπλα στους πολίτες της Βρίσας