Τα οφέλη των ομαδικών ασφαλίσεων ανέδειξε ο ΣΕΜΑ

512
oikonomopoulou Marsh ΣΕΜΑ

Τη συμβολή των ομαδικών ασφαλίσεων στην τόνωση των επιχειρηματικών επιδόσεων, στην ενίσχυση των εσόδων του δημοσίου και στην αποφόρτιση μέρους των βαρών που σήμερα αδυνατεί να σηκώσει το κρατικό σύστημα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Υγείας, ανέδειξε η πρόεδρος του ΣΕΜΑ, κα Θεοδώρα Ιωάννα Οικονομοπούλου, μιλώντας προ ημερών στο Money Show της Θεσσαλονίκης.

Η πρόεδρος του ΣΕΜΑ, αφού επεσήμανε ότι η ιδιωτική ασφάλιση αντιστοιχεί σήμερα μόλις στο 10% της ιδιωτικής δαπάνης υγείας, με το υπόλοιπο να καλύπτεται από τις πληρωμές των ίδιων των ασθενών, όπως επίσης ότι η συμμετοχή της ιδιωτικής ασφάλισης έχει εδώ και πολλά χρόνια κυριολεκτικά κολλήσει στο 2,5% του ΑΕΠ της χώρας, τόνισε ότι τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα του εθνικού συστήματος υγειονομικής και ασφαλιστικής περίθαλψης, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα που επικρατεί για τη δυνατότητα των δημοσίων ταμείων να εξασφαλίσουν ικανοποιητικές συντάξεις μελλοντικά, θα ενισχύσουν σημαντικά το ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας, ιδιαίτερα στους κλάδους υγείας, ζωής και συντάξεων.

Αναφερόμενη στα θετικά στοιχεία των ομαδικών ασφαλίσεων, επεσήμανε ότι ενισχύουν την αφοσίωση των εργαζομένων. Δένουν, όπως είπε, τον εργαζόμενο με τον εργοδότη. Εξάλλου, έρευνες έχουν δείξει ότι οι αφοσιωμένοι υπάλληλοι δουλεύουν σκληρότερα, αποδίδουν καλύτερα, παραμένουν για μεγαλύτερο διάστημα σε έναν οργανισμό, ενώ οι επιχειρήσεις που έχουν αφοσιωμένους υπαλλήλους εξασφαλίζουν υψηλότερες επιδόσεις και καλύτερα αποτελέσματα, σημείωσε η κα Οικονομοπούλου, για να προσθέσει ότι οι συμμετέχοντες σε ομαδικά – εταιρικά συμβόλαια σύνταξης και υγείας, απολαμβάνουν μια παροχή, για την οποία υπό άλλες συνθήκες, σε ατομική δηλαδή βάση, θα επιβαρύνονταν οικονομικά οι ίδιοι, με σαφώς υψηλότερα τιμολόγια.

«Κατά συνέπεια, η ομαδική ασφάλιση εκλαμβάνεται από τον εργαζόμενο ως μπόνους, το οποίο μάλιστα “καταβάλλεται” προκαταβολικά», τόνισε η πρόεδρος του ΣΕΜΑ.

Στο μεταξύ, μετά από σχετικό ερώτημα, το οποίο απηύθυνε, στο πλαίσιο του Money Show, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΜΑ, κ. Ιωάννης Ξηρογιαννόπουλος, από την τοποθέτηση των ασφαλιστικών εταιρειών διαπιστώθηκε ότι πλέον οι ασφαλιστικές αποζημιώνονται πλήρως και για το ΦΠΑ στα προγράμματα Υγείας, καθώς ο εν λόγω φόρος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των συνολικών εξόδων. Επίσης, συζητήθηκε το θέμα της καλύτερης παρακολούθησης των συμφωνηθέντων μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών και παρόχων υγείας μέσω των διμερών συμβάσεων που υπογράφουν.

Από την πλευρά του ο κ. Φίλιππος Μυτιληναίος, επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΜΑ, επισήμανε την ανάγκη να υπάρξει περαιτέρω διαπραγμάτευση για τον εξορθολογισμό των ιατρικών χρεώσεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υπηρεσίας από τους ιατρικούς παρόχους, με στόχο τη βέλτιστη και αποτελεσματική διαχείριση των εν λόγω συμβολαίων.

Επίσης, τόνισε ότι τα παραγωγικά στοιχεία του κλάδου ομαδικών ασφαλίσεων κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης παρουσιάστηκαν ανοδικά, αναδεικνύοντας το γεγονός ότι ο περιορισμός των παροχών του δημόσιου συστήματος υγείας και η αναγνώριση φορολογικών κινήτρων έχουν στρέψει πολλές επιχειρήσεις – εργοδότες στη σύναψη ιδιωτικών ομαδικών ασφαλιστηρίων.

Τέλος, στο πλαίσιο της εκδήλωσης, τονίστηκε πόσο σημαντικό μπορεί να είναι για μία επιχείρηση το «κόστος αδράνειας», το οποίο προκύπτει από την έλλειψη ενδελεχούς ανάλυσης των αποτελεσμάτων ενός ομαδικού ασφαλιστηρίου ζωής και συμπληρωματικών παροχών (νοσοκομειακής περίθαλψης, εξωνοσοκομειακών δαπανών κλπ), την έλλειψη αναγνώρισης των τάσεων και των σχετικών επιπτώσεων από τη χρήση ή ακόμα και  από τη μη χρήση των παροχών ενός  συμβολαίου.

Ο ρόλος του Μεσίτη είναι νευραλγικός για τη μεγιστοποίηση του οφέλους για μια επιχείρηση από τη λειτουργία μιας ασφαλιστικής σύμβασης, φροντίζοντας για:

  • Την ανάλυση των δεδομένων.
  • Την πρόβλεψη των τάσεων.
  • Τη σωστή αξιοποίηση των παροχών από την ασφαλισμένη ομάδα μέσω πληροφόρησης και εξειδικευμένων συμβουλών.
  • Τη σωστή κατανομή της επιχειρηματικής δαπάνης σε παροχές οι οποίες έχουν ανταποδοτικά οφέλη για τον εργαζόμενο, με στόχο τη μεγιστοποίηση της απόδοσης της επένδυσης του επιχειρηματία.

Σημειώνεται ότι χορηγοί του ΣΕΜΑ στην εκδήλωση Money Show στη Θεσσαλονίκη ήταν οι εταιρείες Εθνική Ασφαλιστική και Ευρωπαϊκή Πίστη.

Από την Εθνική Ασφαλιστική ο κ. Γιάννης Χατζηκωνσταντίνου, Μ. Sc, Προϊστάμενος Τομέα Ανάληψης Εργασιών, Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλιστηρίων Ζωής, αφού επεσήμανε ότι η εταιρεία υποστηρίζει ένα χαρτοφυλάκιο με πάνω από 1.000.000 ασφαλισμένους, ανέλυσε τις παροχές του ομαδικού προγράμματος αυτής, παρουσιάζοντας παράλληλα το δίκτυο των συνεργαζόμενων φορέων υγείας. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημαντικότητα της ομαδικής ασφάλισης, αναλύοντας όλα τα πλεονεκτήματα που προσδίδει αυτή σε μία εταιρεία και το προσωπικό της και τόνισε ότι η ανάπτυξη στον συγκεκριμένο κλάδο ασφάλισης βρίσκεται στις αμιγώς ελληνικές επιχειρήσεις.

Ο κ. Νίκος Χαλκιόπουλος, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικός Διευθυντής Χαρτοφυλακίου της Ευρωπαϊκής Πίστης, τόνισε ότι «κύριο χαρακτηριστικό του κοινωνικο-οικονομικού πλαισίου που διαμορφώνεται στη χώρα μας, είναι η μετατόπιση της ευθύνης για την εξασφάλιση εισοδηματικής σταθερότητας κατά την περίοδο της συνταξιοδότησης, από το κοινωνικό στο προσωπικό επίπεδο» και για τον λόγο αυτό, όπως εξήγησε, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει πλέον να ενεργήσουν από μόνοι τους για να συμπληρώσουν την σύνταξή τους.

Τέλος, η κα Βενετία Κουσία, Πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, αναφερόμενη στους εργαζόμενους επέμεινε στις έννοιες «αφοσίωση», «δέσμευση» και «ενθουσιασμός», τονίζοντας ότι μετά από έρευνες δεκαετιών σε εκατομμύρια εργαζόμενους ανά τον κόσμο διαπίστωσε ότι οι τρεις βασικές ανάγκες από τη δουλειά τους είναι να επιτυγχάνουν κάτι το οποίο έχει σημασία για εκείνους, να δουλεύουν σε κλίμα συνεργασίας και ομαδικότητας, και να νιώθουν ότι τους συμπεριφέρονται με σεβασμό και δίκαια.

Προηγούμενο άρθροΗ Επιθεώρηση του Χρήστου Χρυσολόγου της Εθνικής Ασφαλιστικής… έγραψε!
Επόμενο άρθροΕπανεκκίνηση της Ελληνικής Οικονομίας, με μείωση φόρων, εισφορών και πλεονάσματος