Τα αποτελέσματα των εκλογών στο ΣΥΑΕ

1539
ΣΥΑΕ

Τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στον Σύλλογο Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων ανακοίνωσε, στις 11 Δεκεμβρίου, η Εφορευτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τους Ιωάννη Πετσαλάκη, Σταύρο Ξηρόπουλο, και Δημήτριο Παγώνη.

Σύμφωνα με αυτά εκλέγονται οι κάτωθι:

Α΄ Για το Διοικητικό Συμβούλιο

1) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τακτικοί
Κολαΐτης Σπύρος – Ναπολέων
Παπαδόγιαννης Χρήστος
Χατζάκης Εμμανουήλ
Προβίδα Παρασκευή
Χρηστίδης Αριστοτέλης (Τέλης)
Καρόζης Νίκος
Θεοδωρίδου Αικατερίνη
Ελενίτσας Κωνσταντίνος
Πανούση Ευαγγελία

Αναπληρωματικοί
Καλλέγιας Ιωσήφ
Θεοδωρίδου Αλεξάνδρα
Σακκάς Άγγελος
Πασαράς Αλέξανδρος
Αντωνιάδου Αναστασία
Βάγιας Κωνσταντίνος
Βασιλόπουλος Ιωάννης
Ιωάννου Γεώργιος
Μήτρου Ασπασία
Λευθεριώτης Τηλέμαχος
Βλάχου Αντωνία
Γουλή Μαρία
Παπαγιωτακόπουλος Κων/νος
Τζανίνης Ιάκωβος

Β΄ Για την Εξελεγκτική Επιτροπή

1) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τακτικοί
Λαμπροπούλου Ευσταθία (Σάσα)
Κωβαίος Θεοφάνης
Μαυρίδης Σάββας

Αναπληρωματικοί
Παπαγεωργίου Γιώργος
Καναβούτσης Παπαγιώτης

Γ΄ Για την Ο.Α.Σ.Ε.

1) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τακτικοί
Παπαδόγιαννης Χρήστος
Χατζάκης Εμμανουήλ
Καρόζης Νικόλαος
Προβίδα Παρασκευή
Χρηστίδης Αριστοτέλης
Λαμπροπούλου Ευσταθία
Μπαρμπαρής Γεώργιος
Κολαΐτης Σπύρος
Κωβαίος Θεοφάνης
Κολώνιας Τριαντάφυλλος
Θεοδωρίδου Αικατερίνη
Ελενίτσας Κωνσταντίνος
Βλάχου Αντωνία
Παπαδημητρίου Μαγδαληνή
Μαυρίδης Σάββας
Παξινός Χαρίλαος
Λευθεριώτης Τηλέμαχος
Καλλέγιας Ιωσήφ
Καναβούτσης Παναγιώτης
Τζανίνης Ιάκωβος
Παπαγεωργίου Γεώργιος
Βάγιας Κωνσταντίνος

Αναπληρωματικοί
Ιωάννου Γεώργιος
Θεοδωρίδου Αλεξάνδρα
Βάγιας Βασίλειος
Παναγιωτακόπουλος Κων/νος
Σακκάς Άγγελος
Δούκας Εμμανουήλ
Μπισκέμης Νικόλαος
Γεωργομήτρου Σοφία
Λαμπροπούλου Παναγιώτα
Πανούση Ευαγγελία
Μήτρου Ασπασία
Βασιλόπουλος Ιωάννης
Γουλή Μαρία
Πασαράς Αλέξανδρος
Αντωνιάδου Αναστασία
Λεοντιάδης Χαράλαμπος
Πατσιούρης Νικόλαος

2) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Τακτικοί
Γιουρτσίδης Λάζαρος
Ανεζίνης Νικόλαος
Χατζηπαπά Μαρία
Μαντατζής Μιλτιάδης-Κωνσταντίνος
Παναγιωτίδου Βασιλική

Αναπληρωματικοί
Παπαγιάννης Τιμολέων
Μπεντίλα Αγγελική
Ελευθεριάδου Σοφία
Τσούπρου Ελένη
Πεταλίδης Γεώργιος

4) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΡΗΤΗΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

Τακτικοί
Περάκης Βασίλειος
Κασμιρλής Χαράλαμπος

Αναπληρωματικοί
Καλογιαννάκης Κων/νος

5) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΡΗΤΗΣ – ΧΑΝΙΑ)

Τακτικοί
Σκαλίδης Ελευθέριος
Αρτσιδάκη Ευγενία

Αναπληρωματικοί
Παπαδάκη Ελένη

6) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

Τακτικοί
Στεφανής Δημήτριος

7) ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

Τακτικοί
Νιάνιος Νικόλαος
Αθανασόπουλος Διονύσης
Βούλτσος Νικόλαος

Αναπληρωματικοί
Δαγρέ Αργυρούλα
Γεωργακοπούλου Φωτεινή
Στρατηγάκη Αναστασία

Δ΄ Για το Εργατικό Κέντρο Αθήνας

1) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τακτικοί
Παπαδόγιαννης Χρήστος
Χατζάκης Εμμανουήλ
Θεοδωρίδου Αικατερίνη
Δούκας Εμμανουήλ
Μπισκέμης Νικόλαος
Κολαΐτης Σπύρος
Μαυρίδης Σάββας
Κολώνιας Τριαντάφυλλος
Καλλέγιας Ιωσήφ
Βλάχου Αντωνία
Μήτρου Ασπασία
Καρόζης Νικόλαος
Ελενίτσας Κωνσταντίνος
Λευθεριώτης Τηλέμαχος

Αναπληρωματικοί
Παπαγεωργίου Γιώργος
Προβίδα Παρασκευή
Σακκάς Άγγελος
Παναγιωτακόπουλος Κων/νος
Χρηστίδης Αριστοτέλης
Θεοδωρίδου Αλεξάνδρα
Πασαράς Αλέξανδρος
Γεωργομήτρου Σοφία
Παπαδημητρίου Μαγδαληνή
Πανούση Ευαγγελία
Παξινός Χαρίλαος
Κωβαίος Θεοφάνης
Βασιλόπουλος Ιωάννης
Τζανίνης Ιάκωβος
Καναβούτσης Παναγιώτης
Ιωάννου Γεώργιος
Αντωνιάδου Αναστασία

2) ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

Τακτικοί
Νιάνιος Νικόλαος
Αθανασόπουλος Διονύσης

Αναπληρωματικοί
Βούλτσος Νικόλαος
Γεωργακοπούλου Φωτεινή

Ε΄ Για Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

1) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τακτικοί
Γιουρτσίδης Λάζαρος
Ανεζίνης  Νικόλαος
Τσούπρου Ελένη

Αναπληρωματικοί
Π
απαγιάννης Τιμολέων
Παπαγιωτίδου Βασιλική
Χατζηπαπά Μαρία
Μαντατζής Μιλτιάδης
Μπεντίλα Αγγελική
Ελευθεριάδου Σοφία
Αλεξανδρής Ευθύμιος

ΣΤ΄ Για Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου

1) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΡΗΤΗΣ)

Τακτικοί
Περάκης Βασίλειος
Καλογιαννάκης Κωνσταντίνος

Αναπληρωματικός
Κασμιρλής Χαράλαμπος

Z΄ Για Εργατικό Κέντρο Χανίων

1) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΡΗΤΗΣ)

Τακτικοί
Σκαλίδης Ελευθέριος
Στανίνος Ιωάννης
Αρτσιδάκη Ευγενία
Παπαδάκη Ελένη

Προηγούμενο άρθροΕυρωπαϊκή Πίστη: Επαναπιστοποίηση με ISO 9001:2015
Επόμενο άρθροΕτήσιο Συνέδριο IFA Academy 2018 για ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές