Διαμεσολαβούντες

Συγχαρητήρια ΣΠΑΤΕ στο ΕΕΑ

Ο Σύλλογος Ασφαλιστικών Πρακτόρων Νομού Αττικής, Σ.Π.Α.Τ.Ε. απέστειλε προς τον Πρόεδρο του ΕΕΑ κ. Ιωάννη Χατζηθεοδοσίου και τον Γενικό Γραμματέα κ. Δημήτρη Γαβαλάκη, συγχαρητήρια επιστολή για την πρωτοβουλία της εκπόνησης της 1ης Κλαδικής Μελέτης για την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση, σε συνεργασία με την εταιρεία ICAP.

Μάλιστα, μετά από ομόφωνη απόφαση, το Δ.Σ. του ΣΠΑΤΕ θα προγραμματίσει συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΕΕΑ, για την υποβολή προτάσεων σχετικά με την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της Μελέτης καθώς επίσης και για τρέχοντα θέματα του Κλάδου.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας