Διεθνή

Swiss Re: Προβλέψεις 20ετίας για τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών

Σπίτια καίγονται σε δασικές πυρκαγιές. Παράκτιες περιοχές καταστρέφονται από πλημμύρες. Θεμέλια κατακάθονται σε καθιζήσεις. Οι ζημιές από την κλιματική αλλαγή οδηγούν τις ασφαλισμένες απώλειες από καταστροφές σε ακίνητα σε βασικές αγορές, όπως της Κίνας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, σε αύξηση έως και 120% τα επόμενα 20 χρόνια.

Η αγορά ασφαλίσεων κατά Ζημιών (P&C) αλλάζει ταχύτατα. Τα ασφάλιστρα για καταστροφές ακινήτων παγκοσμίως αναμένεται να αυξηθούν έως και 41% έως το 2040, λόγω του κλιματικού κινδύνου. Όπως επισημαίνει το Swiss Re Institute στην τελευταία έκθεσή του More risk: the changing nature of P&C insurance opportunities to 2040, η κλιματική αλλαγή είναι ο βασικός μοχλός δημιουργίας ενός πιο επικίνδυνου και πιο σύνθετου χαρτοφυλακίου ασφαλίσεων περιουσίας για τους ασφαλιστές.

Η οικονομική ανάπτυξη, η ψηφιοποίηση και η αστικοποίηση συμβάλλουν, επίσης, στην αύξηση του κινδύνου και στην αναδιαμόρφωση των ομάδων κινδύνου που σχηματίζουν τη νέα εικόνα της ασφαλιστικής αγοράς. Οι ζημιές από πλημμύρες είναι ένα σαφές παράδειγμα των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Μέχρι το 2040, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αύξηση 200% των ασφαλισμένων ζημιών στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία, σε αύξηση 235% στην Κίνα και σε αύξηση 145% στον Καναδά. Και αυτά τα στοιχεία μπορεί να μην αποτυπώνουν καν την πλήρη έκταση του μελλοντικού κινδύνου, σύμφωνα με την κα Irina Fan, συν-συγγραφέα της έκθεσης sigma και επικεφαλής Insurance Market Analysis στο Swiss Re Institute. Μερικοί από τους καθοριστικούς παράγοντες ήταν δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν, αναφέρει, πράγμα που σημαίνει ότι οι προβλέψεις της έκθεσης «βρίσκονται στη συντηρητική πλευρά».

Πιο περίπλοκο και πιο επικίνδυνο το επιχειρηματικό τοπίο

Η αύξηση των απαιτήσεων στους κλάδους ασφάλισης περιουσίας και ευθυνών μεταβάλλει την ισορροπία του κινδύνου. Μέσα στα επόμενα 20 χρόνια, το μερίδιο του κλάδου περιουσίας στην αγορά Γενικών ασφαλίσεων θα αυξηθεί από 25% σε 29% και το μερίδιο του κλάδου των ευθυνών θα αυξηθεί από 12% σε 13%, ενώ ο κλάδος ασφάλισης οχημάτων θα μειωθεί από 43% σε 34%, καθώς τα αυτοκίνητα γίνονται πιο έξυπνα και ασφαλέστερα.

Η ασφάλιση οχημάτων θα εξακολουθήσει να αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα του παγκόσμιου συνόλου κινδύνων στις Γενικές ασφαλίσεις έως το 2040, αλλά οι ευκαιρίες θα εντοπίζονται πλέον στις αναδυόμενες αγορές, καθώς θα αυξάνονται τα εισοδήματα και οι κάτοχοι αυτοκινήτων. Στις αναπτυγμένες αγορές, ενδέχεται να χρειαστεί να εισαχθούν νέα προϊόντα, ως απάντηση σε τάσεις όπως οι υπηρεσίες κινητικότητας (MaaS). Περισσότερες ευκαιρίες θα προέλθουν και στις ασφαλίσεις εμπορικών οχημάτων. Παράδειγμα; Οι οδηγοί της Uber χρησιμοποιούν ξεχωριστά ασφαλιστήρια για τη μεταφορά επιβατών και ξεχωριστά για ιδιωτική χρήση.

Ταυτόχρονα, η ψηφιοποίηση φέρνει μαζί της ένα πρόσθετο σύνολο κινδύνων –συμπεριλαμβανομένων των απειλών για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο–, που απαιτούν καινοτομία στα δεδομένα και τα πιο σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης, για να γίνουν οι κίνδυνοι πιο ασφαλίσιμοι και να τιμολογούνται σωστά. Είναι σημαντικό οι κανονιστικές απαιτήσεις να είναι ευέλικτες και να επιτρέπουν τη χρήση νέων πηγών δεδομένων και τεχνολογιών μοντελοποίησης. «Η βιομηχανία στο σύνολό της κινείται προς περισσότερα δεδομένα, για να παρέχει ανάλυση κινδύνου», αναφέρει η κα Fan. Ως παράδειγμα παραθέτει τη χρήση δεδομένων για την παρακολούθηση της στάθμης των ποταμών σε περιοχές που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από μεταφορές στο νερό: εάν ένας ποταμός δεν είναι πλωτός, τότε μπορούν να εγερθούν απαιτήσεις.

Την ώρα που η τεχνολογία συμβάλλει στη μείωση συγκεκριμένων κινδύνων –όπως η βελτίωση της ασφάλειας στα προηγμένα συστήματα οδηγικής υποβοήθησης–, η προώθηση της ψηφιοποίησης μετατοπίζει ορισμένους κινδύνους από τα οχήματα και την περιουσία, στον κλάδο ευθυνών. Σε έναν κόσμο όπου οι επιχειρηματικές δραστηριότητες βασίζονται όλο και περισσότερο στο cloud computing, μια μεγάλη διακοπή της υπηρεσίας αυτής, για παράδειγμα, θα μπορούσε γρήγορα να μετατραπεί σε καταστροφικό γεγονός για τους ασφαλιστές αστικής ευθύνης. Η κλιματική αλλαγή έχει επίσης αντίκτυπο στον κλάδο ευθυνών. Ο κ. Thomas Holzheu, συν-συγγραφέας της έκθεσης και επικεφαλής οικονομολόγος στο Swiss Re Institute, επισημαίνει διάφορους τύπους δικαστικών διαφορών, καθώς και «κινδύνους μετάβασης, όπου τα επιχειρηματικά μοντέλα είναι ξεπερασμένα. Για παράδειγμα, εάν θα δραστηριοποιείστε σε ορυκτά καύσιμα σε 20 χρόνια, αυτό πιθανότατα δεν θα είναι τόσο καλή ιδέα», προσθέτει.

Στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης

Προκειμένου να μετριαστεί η αυξανόμενη απειλή των κλιματικών επιπτώσεων, είναι ζωτικής σημασίας για τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα να συνεργαστούν, για να δημιουργήσουν συνθήκες για βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. «Προφανώς, χρειαζόμαστε ισχυρές δράσεις σε επίπεδο πολιτικών», αναφέρει ο κ. Holzheu. «Χρειαζόμαστε περισσότερη δράση από ό,τι δεσμεύσεις, που υπάρχουν αυτήν τη στιγμή. Εκεί αρχίζει να μπαίνει στο παιχνίδι η συνεργασία. Χρειαζόμαστε πράσινες υποδομές». Η επένδυση σε βιώσιμες υποδομές και η αναβάθμιση των προτύπων χωροταξίας και δόμησης μπορούν να εγγυηθούν την ασφαλισιμότητα των κινδύνων στον κλάδο περιουσίας. Οι ασφαλιστές μπορούν να βοηθήσουν υποστηρίζοντας τις πράσινες βιομηχανίες –για παράδειγμα, μέσω νέων προϊόντων, όπως ο συμψηφισμός κινδύνου σε εγκαταστάσεις ηλιακής εκμετάλλευσης, που έχουν λιγότερο αξιόπιστη παραγωγή ενέργειας– και διαχειριζόμενοι την έκθεση στον κίνδυνο. Καθώς η ζήτηση για αντασφάλιση αυξάνεται, η παγκόσμια ευελιξία στην τοποθέτηση κεφαλαίων και κινδύνων θα επιτρέψει στους αντασφαλιστές να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα λιγοστά κεφάλαια και να παρέχουν μέγιστη ικανότητα μεταφοράς κινδύνου στην παγκόσμια οικονομία.

Δημιουργώντας ευκαιρίες για τη βελτίωση της κοινωνικής ανθεκτικότητας

Σε 20 χρόνια, το τοπίο κινδύνων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών θα είναι τελείως διαφορετικό. Ιστορικά, αναφέρει η κα Fan, τα ασφάλιστρα αυξάνονται σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με το ΑΕΠ, τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναδυόμενες αγορές. Αυτό αλλάζει τώρα, χάρη στην ισχυρή οικονομική ανάπτυξη που ωθεί τον κλάδο των οχημάτων στις νέες αγορές. Και επίσης επειδή οι αναδυόμενες αγορές είναι πρόθυμες να «γίνουν πράσινες». Για παράδειγμα, οι αναδυόμενες αγορές είναι, πλέον,­ οι μεγαλύτεροι επενδυτές σε υποδομές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες απαιτούν ασφαλιστική προστασία για αυτά τα έργα και τις λειτουργίες. «Στις αναδυόμενες αγορές, η αύξηση των ασφαλίστρων στους κλάδους ασφαλίσεων κατά Ζημιών θα συνεχίσει να ξεπερνά την αύξηση του ΑΕΠ. Στις αναπτυγμένες αγορές, οι κλάδοι ασφάλισης περιουσίας και ευθυνών συνεχίζουν να αυξάνονται ταχύτερα από το ΑΕΠ», επισημαίνει η κα Fan. «Οι αναδυόμενες αγορές στο μέλλον θα αυξήσουν το μερίδιό τους στην αγορά ασφαλίσεων κατά Ζημιών από 20% το 2020, σε 33% το 2040».

Δεδομένης της πολυπλοκότητας των κινδύνων που εντοπίζονται σε έναν πιο απρόβλεπτο κόσμο, υπάρχουν ευκαιρίες για τον ασφαλιστικό κλάδο να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση της βιώσιμης μακροπρόθεσμης ανάπτυξης των επιχειρήσεων και της κοινωνίας. Σήμερα, η συγκέντρωση κινδύνων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών (risk pool) ανέρχεται σε περίπου $1,8 τρις. Μέχρι το 2040, το ποσό αυτό θα υπερδιπλασιαστεί, φτάνοντας τα $4,3 τρις. Για να μετριαστεί αυτός ο κίνδυνος, θα χρειαστούν καινοτομία και στοχευμένες λύσεις. Ο περιορισμός του κινδύνου, οι λεπτομερείς προβλέψεις και οι εξελισσόμενες προϊοντικές λύσεις θα είναι σημαντικοί τρόποι διαχείρισης των αλλαγών στη συμπεριφορά και των κλιματικών επιπτώσεων. Μέσα από τη συνεργασία, οι ασφαλιστές, οι κυβερνήσεις και ο ιδιωτικός τομέας μπορούν να αντιμετωπίσουν τις παγκόσμιες προκλήσεις με τρόπο που να ωφελεί όλους.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας