Άρθρα

Swiss Re: Η ασφάλιση στον παγκόσμιο χάρτη

Στοιχεία για την εξέλιξη των μεγεθών της αγοράς το 2022 και προβλέψεις για το 2023 και το 2024 περιλαμβάνει η έκδοση sigma 3/2023 – World insurance της Swiss Re, μια έκδοση που αποτελεί αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης για τον κλάδο των αντ/ασφαλίσεων.

Στην έκδοση Sigma 3/2023, που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο, σημειώνεται ότι η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη ήταν ισχυρότερη από ό,τι αναμενόταν μέχρι εκείνη τη στιγμή, αλλά οι προβλέψεις “μιλούν” για επιβράδυνση κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Ο ακόμη υψηλός πληθωρισμός σημαίνει ότι το “μάντρα” των επιτοκίων παραμένει «υψηλότερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα», γεγονός που έχει επιπτώσεις και στον ασφαλιστικό τομέα.

Τα υψηλά επιτόκια προκάλεσαν αστάθεια στον τραπεζικό τομέα νωρίτερα το 2023, αλλά με την υγιή κεφαλαιακή τους θέση οι ασφαλιστές δεν κλονίστηκαν από τις αναταράξεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Αν μη τι άλλο, η Swiss Re εκτιμά ότι ο κλάδος θα επιδείξει ανθεκτικότητα τα επόμενα δύο χρόνια. Προβλέπει, επίσης, ότι τα παγκόσμια ασφάλιστρα (ζημιών και ζωής) θα αυξηθούν κατά 1,1% το 2023 και κατά 1,7% το 2024 σε πραγματικούς όρους, μετά από συρρίκνωση κατά 1,1% το 2022.

Αντανακλώντας τα σημάδια ανάπτυξης της αγοράς, ο όγκος των ασφαλίστρων καταγράφει αύξηση σε νέα υψηλά επίπεδα φέτος, σε ονομαστικούς όρους.

Όπως δείχνει ο Πίνακας 1, πέρυσι οι ΗΠΑ παρέμειναν μακράν η μεγαλύτερη ασφαλιστική αγορά στον κόσμο, σε όγκο εγγεγραμμένων ασφαλίστρων, ενώ η Κίνα και το Ηνωμένο Βασίλειο κατέλαβαν τη 2η και 3η θέση, αντίστοιχα. Ο Καναδάς, η Ινδία και, κυρίως, η Βραζιλία αύξησαν πέρυσι το μερίδιό τους σε παγκόσμια ασφάλιστρα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η Ινδία θα είναι η 6η μεγαλύτερη αγορά μέχρι το 2032.

Swiss Re: Η ασφάλιση στον παγκόσμιο χάρτη

Ασφαλίσεις κατά Ζημιών

Στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών, ο κύριος μοχλός ανάπτυξης θα είναι η σκλήρυνση της αγοράς στις εμπορικές και πλέον και στις προσωπικές ασφαλίσεις, με τις ασφαλιστικές εταιρείες να αυξάνουν τις τιμές, για να αντισταθμίσουν το αυξανόμενο κόστος των αποζημιώσεων, που προκαλείται από τον πληθωρισμό. Ο κλάδος των αυτοκινήτων επιστρέφει σε ανάπτυξη μετά από τρία χρόνια συρρίκνωσης, αλλά η μείωση των ασφαλίστρων υγείας, λόγω του ότι σταμάτησαν να διατίθενται συμβόλαια που υποστήριζαν τους πολίτες λόγω της πανδημίας στις ΗΠΑ, θα μπορούσε να αντισταθμίσει τα κέρδη σε άλλους κλάδους.

«Με τις πληθωριστικές πιέσεις να εξακολουθούν να υφίστανται, οι δύσκολες συνθήκες της αγοράς στον κλάδο κατά Ζημιών θα συνεχιστούν, καθώς οι ασφαλιστές αντισταθμίζουν το αυξημένο κόστος αποζημιώσεων με υψηλότερες τιμές ασφαλίστρων. Μόλις ο αποπληθωρισμός εδραιωθεί με μείωση των τιμών, οι λιγότερο ακριβές αποζημιώσεις και οι μεγαλύτερες αποδόσεις από επενδύσεις ευαίσθητες στα επιτόκια θα πρέπει να στηρίξουν περαιτέρω την κερδοφορία του κλάδου», δήλωσε ο κ. Jérôme Haegeli, επικεφαλής οικονομολόγος του Ομίλου της Swiss Re.

Ασφαλίσεις Ζωής

Στις ασφαλίσεις Ζωής, η άνοδος των μισθών και των επιτοκίων στις προηγμένες αγορές δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης και κερδοφορίας, συμπεριλαμβανομένης της ζήτησης για προσόδους και προϊόντα μεταφοράς συνταξιοδοτικού κινδύνου. Καταγράφονται, επίσης, νέα poοls κινδύνων Ζωής στο Χονγκ Κονγκ ως αποτέλεσμα της επαναλειτουργίας της κινεζικής οικονομίας. Τα παγκόσμια ασφάλιστρα αποταμιευτικών προϊόντων θα αυξηθούν, λόγω της εκτιμώμενης αύξησης 4,3% που προβλέπεται για τις αναδυόμενες αγορές.

Οι προοπτικές για τα κέρδη των ασφαλιστών Ζωής είναι θετικές, βασιζόμενες σε τέσσερις κύριους παράγοντες: βελτίωση των επενδυτικών αποδόσεων, ομαλοποίηση των απαιτήσεων που σχετίζονται με την COVID-19, μείωση του κινδύνου από τα ασφάλιστρα προϊόντων σύνταξης και προσόδων και σταθεροποίηση της μεταβλητότητας των κερδών με την εφαρμογή του λογιστικού πλαισίου ΔΠΧΑ 17 φέτος. Από την άλλη, εν μέσω περιβάλλοντος χαμηλής ανάπτυξης και του ακόμη υψηλού πληθωρισμού, η Swiss Re επισημαίνει την υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας και τις ακυρώσεις ως δύο δυνητικούς κινδύνους για τα κέρδη του ασφαλιστικού κλάδου.

Swiss Re: Η ασφάλιση στον παγκόσμιο χάρτη

Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας