Στις 28 Μαΐου το συνέδριο του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης

29

Συνέδριο με θέμα: «Διεθνής Ασφάλιση και Προστασία θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων», πραγματοποιεί το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης την Τρίτη, 28 Μαΐου 2019, 9.00 π.μ., στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt», (λεωφ. Συγγρού 115, Αθήνα).

Στο Συνέδριο θα παρουσιαστούν επίκαιρα θέματα του Συστήματος της Διεθνούς Ασφάλισης Αυτοκινήτου, κύριος σκοπός του οποίου είναι η προστασία των θυμάτων των διασυνοριακών τροχαίων ατυχημάτων.

Μεταξύ των θεμάτων συγκαταλέγονται οι αλλαγές, τεχνολογικές, οργανωτικές, νομικές, που απασχολούν το Συμβούλιο των Γραφείων, θέματα χρηματοοικονομικής σταθερότητας του Συστήματος αλλά και ειδικά ζητήματα που σχετίζονται με το Brexit και τη νομοθεσία αποζημιώσεων τροχαίων ατυχημάτων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Επίσης θα αναλυθούν νομικά ζητήματα που ανακύπτουν από τη διεθνή δικαιοδοσία σε υποθέσεις διασυνοριακών τροχαίων ατυχημάτων αλλά και από το Σχέδιο του νέου Ποινικού Κώδικα σχετικά με την ασφαλιστική απάτη.

Οι παρουσιάσεις των θεμάτων θα γίνουν από την Πρόεδρο του Συμβουλίου των Γραφείων (CoB), Sandra Schwarz, και εκλεκτούς ομιλητές, εκπροσώπους ξένων Γραφείων και διακεκριμένους νομικούς με μεγάλη εμπειρία στα συγκεκριμένα θέματα.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα διεξαχθεί Workshop για τις αρμοδιότητες των Διακανονιστών, Ανταποκριτών και Αντιπροσώπων Ζημιών των διεθνών τροχαίων ατυχημάτων.