Διαμεσολαβούντες

Στις 21 Μαρτίου η Γενική Συνέλευση του ΣΕΜΑ

Την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019, στις 14:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ).

Κατά τη διάρκεια αυτής θα γίνουν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη διετία.

Μεταξύ των θεμάτων που έχουν περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης είναι και η υποβολή και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και της Πειθαρχικής Επιτροπής επί των πεπραγμένων της χρήσης 2018, ο έλεγχος των ετήσιων λογαριασμών, η έγκριση του Ισολογισμού 2018 και του Προϋπολογισμού 2019, ο απολογισμός έργου των επιτροπών του ΣΕΜΑ για το 2018, η τροποποίηση του Καταστατικού του ΣΕΜΑ, πρόταση για αναπροσαρμογή της συνδρομής των μελών του Συνδέσμου και η συζήτηση διαφόρων θεμάτων που δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο λήψης απόφασης.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΜΑ, κ. Ιωάννης Ξηρογιαννόπουλος, καλεί όλα τα μέλη του Συνδέσμου να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση της 21ης Μαρτίου, τονίζοντας ότι «αποτελεί χρέος των μεσιτών ασφαλίσεων να δηλώνουν παρών στα κοινά, ώστε μέσα από την έκφραση των θέσεων, των προτάσεων και των παρατηρήσεών τους να συνδιαμορφώνεται μια κοινή συνισταμένη για κάθε κρίσιμο ζήτημα το οποίο απασχολεί τον κλάδο μας. Μόνο με την υποστήριξη και την ενεργή συμμετοχή όλων μας, ο ΣΕΜΑ θα διατηρήσει, αλλά και θα ενισχύσει τη φωνή του, παρεμβαίνοντας με τις θέσεις του στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Ο ιστορικός ρόλος του ΣΕΜΑ, αλλά και η κρισιμότητα της περιόδου, μας υποχρεώνει να επηρεάσουμε με τις απόψεις μας, αποφάσεις οι οποίες θα καθορίσουν το μέλλον της ασφαλιστικής αγοράς», τόνισε ο κ. Ξηρογιαννόπουλος.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας