Διεθνή

Στην Generali το 100% της Generali China Insurance Company Limited

Η Generali υπέγραψε συμφωνία για την εξαγορά του 51% της Generali China Insurance Company Limited, έναντι τιμήματος περίπου €99 εκατ. (774 εκατ. RMB). Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής η Generali θα κατέχει το 100% των μετοχών της GCI. Η υπογραφή ακολουθεί τη διαδικασία της δημόσιας δημοπρασίας που ξεκίνησε η CNPC Capital, σύμφωνα με τη γνωστοποίηση που έγινε από το Χρηματιστήριο του Πεκίνου, στις 2 Νοεμβρίου 2023. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται σε ρυθμιστικές εγκρίσεις.

Ο εκτιμώμενος αντίκτυπος στον δείκτη φερεγγυότητας του Ομίλου Generali είναι περίπου -1 π.μ. Η εξαγορά αντιπροσωπεύει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική επένδυση για την ανάπτυξη μιας πλήρως ιδιόκτητης και ελεγχόμενης επιχείρησης Γενικών Ασφαλίσεων στην Κίνα, τοποθετώντας την Generali σε πλεονεκτική θέση, για να κατακτήσει μεγαλύτερο μερίδιο στην αναπτυσσόμενη κινεζική αγορά. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Generali θα γίνει ο πρώτος ξένος παίκτης που θα αποκτήσει πλειοψηφικό μερίδιο σε ασφαλιστική εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων από κρατική οντότητα στην Κίνα, αποκλειστικά μέσω υποχρεωτικής διαδικασίας δημόσιας δημοπρασίας.

Ως μοναδικός ιδιοκτήτης της GCI, η Generali θα επιδιώξει να επεκτείνει το δίκτυο διανομής της στην Κίνα, να αναπτύξει τις εκεί επενδύσεις της προς την κατεύθυνση της ανθρακικής ουδετερότητας, ώστε να επεκτείνει την πράσινη επιχειρηματική ασφάλιση και έτσι να διαφοροποιήσει την Generali στην αγορά, και τέλος, να αξιοποιήσει την παγκόσμια, περιφερειακή και τοπική τεχνογνωσία του Ομίλου για τη βελτίωση της στρατηγικής διανομής της GCI.

Η Generali και η CNPC Capital παραμένουν εταίροι στην κοινοπραξία Generali China Life Insurance Company, η οποία δημιουργήθηκε το 2002 και κατέγραψε ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα άνω των €3 δισ. το 2022, καθώς και στην Generali China Asset Management Company.

Ο κ. Jaime Anchústegui, CEO International της Generali, δήλωσε: «Η εξαγορά αυτή είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική του Ομίλου μας, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της παρουσίας μας σε βασικές ασιατικές αγορές. Το να γίνουμε ο αποκλειστικός μέτοχος της GCI θα μας επιτρέψει να επεκτείνουμε περαιτέρω τις παροχές μας, την εμβέλειά μας και το δίκτυο διανομής μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη CNPC Capital για τη συμβολή της και τη στενή συνεργασία της στην ανάπτυξη της GCI από κοινού με την Generali, μέχρι σήμερα και στο μέλλον. Η εποικοδομητική, μακροπρόθεσμη και με προοπτική συνεργασία μας θα συνεχιστεί με επιτυχία στην κοινοπραξία ασφαλίσεων ζωής Generali China Life, η οποία εστιάζει στη Ζωή, την Υγεία και τη Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων».

Ο κ. Rob Leonardi, Περιφερειακός Δ/ντής Ασίας της Generali, δήλωσε: «Η Κίνα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε ασφάλιστρα αγορά Γενικών Ασφαλίσεων παγκοσμίως και διαθέτει ελκυστικό προφίλ ανάπτυξης. Αυτή η συναλλαγή, με την οποία η Generali αποκτά την πλήρη κυριότητα της GCI, θα αξιοποιήσει την υψηλής ποιότητας επιχειρηματική δραστηριότητα που έχει αναπτυχθεί με τη CNPC Capital. Είμαστε βέβαιοι ότι μαζί με τη διοικητική ομάδα και τους εργαζόμενους μπορούμε να επωφεληθούμε από τις διάφορες ευκαιρίες σε αυτή την αγορά και να γίνουμε ο Lifetime Partner για ακόμη περισσότερους πελάτες σε όλη την Κίνα».

Σημειώνεται ότι η UBS ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Generali για τη συναλλαγή και η Fangda Partners ως νομικός σύμβουλος.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας