Διαμεσολαβούντες

Στη ΔΕΙΑ η ΕΑΔΕ

Συνάντηση της Ένωσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος με τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, στις 16.10.2023 το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος (ΕΑΔΕ) επισκέφθηκε τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ).

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία της ΔΕΙΑ, υπό τον συντονισμό του Γενικού Διευθυντού κ. Σταύρου Κωνσταντά και με παρουσία των αρμόδιων Διευθυντριών εστίασε δε στα σημαντικά θέματα που αφορούν την πορεία του ασφαλιστικού κλάδου στην Ελλάδα. Παράλληλα και στο πλαίσιο της παρουσίασης του νέου της προεδρείου αναλύθηκαν διεξοδικά οι νέοι στόχοι της ΕΑΔΕ, καθώς και η επίτευξη της αμιγούς  εκπροσώπησης των 3 πυλώνων της διαμεσολάβησης (Ασφαλιστικοί Πράκτορες, Συντονιστές Ασφαλιστικών Πρακτόρων και Μεσίτες Ασφαλίσεων).

Αναλυτικότερα τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν:

1ον Ο συσχετισμός της κλιματικής αλλαγής και οι προτάσεις προς την Πολιτεία με κίνητρο την αναγκαιότητα βελτίωσης της διείσδυσης της ασφαλιστικής αγοράς στην κοινωνία και με πρωτεύοντα στόχο την ταχύτερη δυνατή επίτευξη των Ευρωπαϊκών μέσων όρων.

2ον Οι προσπάθειες υπέρ της βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στους ασφαλισμένους αλλά και η προστασία τους από πρακτικές που λειτουργούν παραπλανητικά και τελικώς τους αποπροσανατολίζουν. Σχετικό υπόμνημα κοινοποιήθηκε στην εποπτεύουσα αρχή.

3ον Οι τάσεις που διαμορφώνονται στο Ευρωκοινοβούλιο σχετικά με τη νομοθεσία για την ιδιωτική ασφάλιση, οι ελληνικές θέσεις καθώς και η αυστηροποίηση της εποπτείας σε θέματα που καταστρατηγούν την ισχύουσα νομοθεσία στο πλαίσιο λειτουργίας τόσο των ασφαλιστικών εταιριών όσο και των διαμεσολαβητών.

4ον Οι δράσεις για την επέκταση των εξετάσεων των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών σε κεντρικές πόλεις ανά την Ελλάδα αλλά και η αύξηση της συχνότητάς τους, προκειμένου να διασφαλιστεί δυνατότητα ευκολότερης πρόσβασης για την έκδοση της σχετικής άδειας.

5ον Η πρόθεση της Εποπτικής αρχής να πραγματοποιήσει έρευνα για την καταγραφή της δραστηριότητας διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, μέσω ειδικού ερωτηματολογίου που θα απευθύνει σε Ασφαλιστικούς Πράκτορες και Μεσίτες ασφαλίσεων.

Η ΕΑΔΕ επανέλαβε την πάγια δέσμευσή της προς τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος να συνεργαστεί στενά για την προαγωγή των ασφαλιστικών προτύπων, την προστασία των ασφαλισμένων αλλά και την ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης, υπέρ της Ελληνικής Κοινωνίας και Οικονομίας.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας