Διεθνή

Καθοριστικός ο ρόλος των ασφαλιστών στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Οι ασφαλιστές της ΕΕ είναι έτοιμοι να συνεχίσουν να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, επισημαίνει η Insurance Europe στο έγγραφο θέσης, που δημοσίευσε σήμερα, 4 Μαΐου, σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έναν ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα.

Όπως τονίζεται, «οι ασφαλιστές της Ευρώπης είναι έτοιμοι να συνεχίσουν να συνεισφέρουν στην πολιτική δέσμευση της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 και να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στη χρηματοδότηση της μετάβασης σε μηδενικές εκπομπές άνθρακα, στην αποδοτικότητα των πόρων και στη μεγαλύτερη βιωσιμότητα.

Δεδομένης της σημασίας των μέτρων πρόληψης και προσαρμογής του κλίματος, ο ασφαλιστικός κλάδος θα συνεχίσει να συμβάλλει στις προσπάθειες της Επιτροπής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σε εθνικό επίπεδο. Είναι σημαντικό, ωστόσο, να αναγνωριστεί ότι κάθε κράτος μέλος επηρεάζεται διαφορετικά από την κλιματική αλλαγή και ότι, ως εκ τούτου, δεν υπάρχει ενιαία λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Σύμφωνα με την Insurance Europe, απαιτούνται ευρύτερες εταιρικές σχέσεις και διάλογος με τη συμμετοχή όλων των σχετικών θεσμικών παραγόντων και ενδιαφερόμενων φορέων για την αντιμετώπιση των υποκείμενων αιτίων των κινδύνων και για την εξασφάλιση μεγαλύτερης ανθεκτικότητας. «Αυτό θα επέτρεπε στους θεσμικούς φορείς να αποκτήσουν μια πιο ολιστική εικόνα των κινδύνων και να λάβουν αναλόγως αποτελεσματικές αποφάσεις».

Όπως ήδη έχει αναφερθεί (βλ. εδώ) η συγκέντρωση στοιχείων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή αλλά και η στατιστική ανάλυση αυτών, θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην κατανόηση των κινδύνων και συνεπώς στην καλύτερη αντιμετώπισή τους.  Η Insurance Europe επισημαίνει σχετικά στο έγγραφό της ότι τα σύνολα δεδομένων υψηλής ανάλυσης βρίσκονται στο επίκεντρο του υπολογισμού των κινδύνων από μια ασφαλιστική εταιρεία και πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πνευματική ιδιοκτησία. Επομένως, κατά την εξέταση της χρήσης δεδομένων, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη την πνευματική ιδιοκτησία των ασφαλιστών.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας