Εταιρείες

Προς πώληση 4 ακίνητα της υπό εκκαθάριση Ασπίς Πρόνοια

Ανακοινώθηκε η πώληση τεσσάρων ακινήτων της Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ, μέσω πλειοδοτικού διαγωνισμού, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 23 Απριλίου 2024.

Στην περίληψη της ανακοίνωσης αναφέρονται τα εξής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» (ΑΦΜ 094006538) ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με την υπ’ αριθ. 156/2/21.9.2009 (ΦΕΚ τ. ΑΕ – ΕΠΕ 11292/21.9.2009) απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α., η εταιρεία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ» ετέθη σε ασφαλιστική εκκαθάριση. Με την υπ’ αριθ. 409/2/22.12.2021 (ΦΕΚ ΠΡΑΔΙΤ/2/7.1.2022) απόφαση της ΕΠΑΘ της Τράπεζας της Ελλάδας, ορίστηκε Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής, ο Σωτήριος Βασιλόπουλος του Ηλία.

Ο Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής προκηρύσσει:

Ι. Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές βάσει του Κανονισμού Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της Τράπεζας της Ελλάδας (ΕΠΑΘ 232/1/19.5.2017), με σκοπό την πώληση των κατωτέρω ακινήτων:

Α) Ακίνητο με αρ. 01
Γραφείο 2ου ορόφου επί της οδού Δρίζη 2 του Δήμου Κοζάνης 109,41 τ.μ. Τιμή Εκκίνησης: € 73.500,00. Εγγύηση: € 14.700,00.

Β) Ακίνητο με αρ. 02
i) Γραφεία σε πολυκατοικία επί των οδών Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Πλουτάρχου 82 του Δήμου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, 3.838,95 τ.μ. (2ος, 3ος, 4ος, 5ος, 6ος, όροφος) και
ii) Υπόγειος χώρος στάθμευσης σε πολυκατοικία επί των οδών Ιπποκράτους 17-19 και Καλλιπόλεως 4 του Δήμου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης 804,465 τ.μ.
Τιμή Εκκίνησης: € 4.647.500,00. Εγγύηση: € 929.500,00.

Γ) Ακίνητο με αρ. 03
Γραφεία 1ου ορόφου επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 176 του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, 160,60 τ.μ.
Τιμή Εκκίνησης: € 222.500,00. Εγγύηση: € 44.500,00.

Στα ακίνητα με αρ. 01 & 03 υφίστανται πολεοδομικές παραβάσεις και τυχόν τακτοποίησή τους επιβαρύνει τους αγοραστές.

ΙΙ. Επαναληπτικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές βάσει του Κανονισμού Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της ΤτΕ (ΕΠΑΘ 232/1/19.5.2017), με σκοπό την πώληση του κατωτέρω ακινήτου:

Δ) Ακίνητο με αρ. 04
Γραφεία επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 68 του Δήμου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης 257,55 τ.μ.
Τιμή Εκκίνησης: € 245.500,00. Εγγύηση: € 49.100,00.

Στο ακίνητο με αρ. 04 υφίστανται πολεοδομικές παραβάσεις και τυχόν τακτοποίησή τους επιβαρύνει τον αγοραστή.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 23 Απριλίου 2024 στα γραφεία της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας, στη Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 60, Αθήνα. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές το πρωί της ως άνω ημερομηνίας, από τις 10:30 π.μ. μέχρι τις 11:30 π.μ. Στις 12:00 μ.μ. θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών για το με αύξοντα αριθμό (α/α) 1 ακίνητο, στις 12:30 μ.μ. για το με α/α 2 ακίνητο, στις 13:00 μ.μ. για το με α/α 3 ακίνητο & στις 13:30 μ.μ. για το με α/α 4 ακίνητο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων του Διαγωνισμού, από την ιστοσελίδα, www.aspispronia.gr και να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 2114111086, 2114111657, 2114111656 και στo email: [email protected].

Αθήνα, 27.3.2024
Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας