Πώς θα διασφαλιστεί η βιωσιμότητα στο πλαίσιο του Solvency II και της ΙDD

1592
aeiforia

Στις 3 Μαΐου η EIOPA δημοσίευσε τεχνική συμβουλή, μετά από κλήση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη διασφάλιση των κινδύνων και παραγόντων βιωσιμότητας στο πλαίσιο του Solvency II καθώς και της Οδηγίας ΙDD.

Όπως εξηγεί η ΕΑΕΕ με εγκύκλιο προς τα μέλη της, η έννοια του κινδύνου και των παραγόντων βιωσιμότητας χρησιμοποιούνται προκειμένου να κριθεί εάν και σε ποιο βαθμό οι επενδυτικές επιλογές των ασφαλιστικών εταιρειών και η ανάληψη υποχρεώσεων εκ μέρους αυτών λαμβάνουν υπ’ όψιν τους κριτήρια περιβαλλοντικά, κοινωνικά ή εταιρικής διακυβέρνησης (environmental, social, governance –ΕSG factors).

Για τις ανάγκες καθορισμού του όρου ESG factors η ΕΙΟΡΑ υιοθετεί έναν γενικό ορισμό ως εξής:

Τα περιβαλλοντικά κριτήρια σχετίζονται με την ποιότητα και τη λειτουργία του φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών συστημάτων. Τα κοινωνικά κριτήρια αφορούν στα δικαιώματα, την ευημερία και τα ενδιαφέροντα ανθρώπων και κοινοτήτων και ζητήματα διακυβέρνησης που σχετίζονται με τη διοίκηση των εταιρειών και επενδυτών.

Ειδικότερα, οι εισηγήσεις της ΕΙΟΡΑ έχουν εν συντομία ως εξής:

Στο πλαίσιο του Solvency II η EIOPA εισηγείται πλείστες τροποποιήσεις στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/35 με στόχο οι ασφαλιστές να λαμβάνουν υπ’ όψιν τους κριτήρια περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης όταν λειτουργούν με βάση την αρχή του συνετού προσώπου (prudent person principle), τη διαχείριση των κινδύνων, την αναλογιστική λειτουργία, την πολιτική αμοιβών αλλά και τις συνολικές ανάγκες φερεγγυότητας. H σχετική απαίτηση δεν πρέπει, κατά την ΕΙΟΡΑ, να περιορίζεται στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ζωής αλλά θα πρέπει να καταλαμβάνει και τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ζημιών, παρά το ότι η πρόσκληση της Επιτροπής φαίνεται να εστιάζει στα ασφαλιστικά προϊόντα ζωής.

Όσον αφορά στην Οδηγία ΙDD, η EIOPA προτείνει τροποποιήσεις των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 2017/2359 και 2017/593 ούτως ώστε η διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και ειδικώς η παροχή συμβουλής, η διακυβέρνηση και ο έλεγχος προϊόντος (POG) καθώς και η αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων να ασκούνται λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης. Σε κάθε περίπτωση η EIOPA αναγνωρίζει ότι οι περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οι προτιμήσεις διακυβέρνησης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνο, εφόσον αυτές είναι συναφείς.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει υπόψη της τη συμβουλή της EIOPA και θα ενσωματώσει σχετικές τροποποιήσεις στο Solvency II γύρω στα τέλη 2019, καθώς οι αλλαγές αυτές θεωρούνται βασική κοινοτική προτεραιότητα και δεν μπορεί να περιμένουν την αναθεώρηση του 2020.

Διαβάστε επίσης: Οι προτάσεις της ΕΕ για βιώσιμη ανάπτυξη επηρεάζουν την ασφαλιστική αγορά

Προηγούμενο άρθροΔιευρύνεται η ΠΟΑΔ με νέα σωματεία μέλη
Επόμενο άρθροΝέα Full [Home] προγράμματα από την Εθνική Ασφαλιστική