Άρθρα

Πώς σχολιάστηκε το υπό ψήφιση νομοσχέδιο για τα ανασφάλιστα οχήματα

• Απόσπασμα από την Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης

Όπως είναι γνωστό, το προσχέδιο του νόμου «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στις 31 Ιανουαρίου για δημόσια διαβούλευση, η οποία διήρκεσε μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου.
Από την Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης, παραθέτουμε το απόσπασμα που αφορά τα ανασφάλιστα οχήματα:

«Σχόλια
Η πλειοψηφία των σχολίων που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης του υπό ψήφιση νομοσχεδίου για τα ανασφάλιστα οχήματα, αφορούσε στο θέμα της εξαίρεσης της υποχρεωτικής ασφάλισης καθ’ όλη τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους των οχημάτων (ΙΧ και δικύκλων-μοτοποδηλάτων) που χρησιμοποιούνται από γραφεία ενοικιάσεως κυρίως σε περιοχές (ηπειρωτικές και νησιωτικές) εκτός Αθηνών. Το ίδιο αναφέρθηκε και για τα οχήματα των εταιρειών Leasing και για τα τουριστικά λεωφορεία.

Το δεύτερο σε σημασία θέμα που αναφέρθηκε σε μεγάλο αριθμό σχολίων, είναι η εξαίρεση της υποχρεωτικής ασφάλισης των δικύκλων, τα οποία κυκλοφορούν εποχιακά μέσα στο ημερολογιακό έτος εντός και εκτός Αθηνών.

Το τρίτο σε σημασία θέμα που αναφέρθηκε σε μικρότερο αλλά επίσης σημαντικό αριθμό σχολίων, είναι ηεξαίρεση της υποχρεωτικής ασφάλισης των οχημάτων και δικύκλων που βρίσκονται παρκαρισμένα σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης για μεγάλο χρονικό διάστημα και για διαφορετικούς λόγους. Ενδεικτικά, αναφέρθηκαν περιπτώσεις ιδιοκτητών οχημάτων, μονίμων κατοίκων εξωτερικού, ασθενών με προβλήματα κινητικά, οικονομικοί λόγοι, κτλ. Σ’ αυτή την κατηγορία, ανήκουν και επαγγελματικά ΙΧ φορτηγά επιχειρήσεων που λόγω έλλειψης εργασιών των επιχειρήσεων αυτών, οι ιδιοκτήτες τους αδυνατούν να πληρώνουν καθ’ όλη τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους ασφάλιστρα.

Επιπλέον, μονομερώς αναφέρθηκαν τα εξής θέματα:
α) Το πρόστιμο των 250 ευρώ και λοιπών χρηματικών ποσών που προβλέπονται στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο αποτελούν ένα νέο “χαράτσι”.
β) Προτείνεται να γίνει εξυγίανση πρωτίστως του τομέα των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών με ενίσχυση της εποπτείας αυτών.
γ) Υπάρχει αντίρρηση ως προς το ύψος του προστίμου σε αντιδιαστολή με χαμηλούς μισθούς και υψηλά ασφάλιστρα.
δ) Προτείνεται να υπάρξει υψηλό ασφάλιστρο σε οχήματα με ξένες πινακίδες και υπαγωγή αυτών στον ΚΟΚ.
ε) Προτείνεται να εξαλειφθεί εντελώς το μέτρο της επιβολής προστίμου και να υπάρχει μόνο η αφαίρεση διπλώματος και των πινακίδων κυκλοφορίας.
στ) Υπάρχει αντίρρηση ως προς την επιβολή υποχρεωτικής ασφάλισης σε ιδιωτικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις.
ζ) Προτείνεται να ισχύσει και αντίστοιχο μέτρο και για ΚΤΕΟ.

Συμπεράσματα επί των σχολίων:
Η εξαίρεση της υποχρεωτικής ασφάλισης των κατηγοριών αυτών (οχήματα γραφείων ενοικιάσεως, τουριστικά λεωφορεία) λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψιν και θα μελετηθεί με τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων.

Η εξαίρεση της υποχρεωτικής ασφάλισης των δικύκλων δεν μπορεί να εισαχθεί στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο, γιατί αποτελεί προνομιακή μεταχείριση συγκεκριμένης κατηγορίας οχημάτων.

Η εξαίρεση της υποχρεωτικής ασφάλισης οχημάτων που είναι μόνιμα παρκαρισμένα σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης δεν μπορεί να εισαχθεί στο νόμο. Η υποχρέωση ασφάλισης ισχύει για όλα τα οχήματα πλην εξαιρέσεων που ρητά προβλέπονται στη νομοθεσία (άρθρο 3 του π.δ. 489/1986).

α) Το “χαράτσι” είναι ένα μέτρο το οποίο επιβάλλεται σ’ όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Το μέτρο επιβολής προστίμου που προβλέπεται στον παρόντα νόμο, επιβάλλεται μόνο σε περίπτωση παράβασης της υποχρεωτικής εκ του νόμου ασφάλισης οχήματος.

β) Η εξυγίανση του τομέα των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών, αποτελεί θέμα της εποπτείας αυτών, η οποία ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος (ν. 3867/2010).

γ) Το ύψος των προστίμων εντάσσεται σε “αυστηρό” πλαίσιο, προκειμένου να είναι αποτελεσματικό σαν μέτρο για την επίτευξη του σκοπού του νόμου, που είναι η αποφυγή της αύξηση της κυκλοφορίας των ανασφάλιστων οχημάτων.

δ) Το θέμα των υψηλών ασφαλίστρων σε οχήματα με ξένες πινακίδες άπτεται της πολιτικής των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών και δεν αποτελεί αντικείμενο επεξεργασίας του νόμου αυτού. Η υπαγωγή των ανωτέρω οχημάτων στον ΚΟΚ, επίσης αποτελεί αντικείμενο της νομοθεσίας που διέπει τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και ούτε αυτό αποτελεί αντικείμενο επεξεργασίας του άρθρου αυτού.

ε) Το μέτρο της επιβολής προστίμου θεωρήθηκε απαραίτητο, επειδή η επιβολή εν γένει χρηματικού προστίμου αποτρέπει τον “υποψήφιο παραβάτη” από τη μη εφαρμογή των υπό ψήφιση νομοθετικών διατάξεων. Έτσι, επιτυγχάνεται ο σκοπός του νομοθετήματος, που είναι η πάταξη του φαινομένου της κυκλοφορίας των ανασφάλιστων οχημάτων.

στ) Η εκ του νόμου υποχρεωτική ασφάλιση οχήματος πραγματοποιείται σε οποιαδήποτε νομίμως λειτουργούσα ασφαλιστική επιχείρηση, η οποία πρέπει να καλύπτει ό,τι προβλέπεται στο άρθρο 6 του π.δ. 489/1986 και το οποίο ισχύει σ’ όλες τις αναπτυγμένες οικονομίες και κοινωνίες.

ζ) Το θέμα της διαμόρφωσης αντίστοιχου μέτρου και για τα ΚΤΕΟ είναι αντικείμενο μελέτης και έρευνας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

η) Μετά από ισχυρά επιχειρήματα που αναπτύχθηκαν κατά τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης και λαμβάνοντας υπόψη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, κρίθηκε σημαντικό να υπάρξει ένα χρονικό διάστημα προσαρμογής στο “πνεύμα” των εν λόγω τροποποιήσεων που αφορά στη διεύρυνση της υποχρεωτικότητας της ασφάλισης των οχημάτων και στις περιπτώσεις όπου αυτά είναι ακινητοποιημένα με ταυτόχρονη επιβολή κυρώσεων. Ως εκ τούτου, η ισχύς των διατάξεων του προτεινόμενου άρθρου μετατίθεται στις 15/4/2013».

Για το τι προβλέπει το Σχέδιο Νόμου πατήστε εδώ.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας