“Πόλεμος” για τα δεδομένα των οχημάτων (συνασπισμός απέναντι στους κατασκευαστές)

1411
vehicle data

H Insurance Europe, ενώσεις και συλλογικά όργανα εμπόρων οχημάτων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων και φορέων εκμετάλλευσης υπηρεσιών κινητικότητας, καθώς και ευρωπαϊκές καταναλωτικές οργανώσεις και οργανώσεις ΜΜΕ δημιούργησαν έναν ευρύ συνασπισμό, καλώντας τους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων της ΕΕ να ενεργήσουν άμεσα, ώστε να υπάρχει ισότιμη πρόσβαση στα δεδομένα και τις λειτουργίες των οχημάτων.

Το Μανιφέστο

Ο Συνασπισμός αυτός προωθεί ένα Μανιφέστο, καλώντας τους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων της ΕΕ, και πρωτίστως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να «ενεργήσουν τώρα», εισάγοντας σχετικές απαιτήσεις που αποσκοπούν στην καθιέρωση, κατά τα επόμενα χρόνια, της «διαλειτουργικής, τυποποιημένης, ασφαλούς και ανοικτής πλατφόρμας τηλεματικής», που ορίζει ο κανονισμός της ΕΕ για το eCall του 2015, προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού.

Η λύση αυτή θα προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής στους καταναλωτές και θα διατηρήσει την ανεξάρτητη επιχειρηματικότητα, τον ανταγωνισμό και την καινοτομία για όλες τις υπηρεσίες γύρω από το αυτοκίνητο, εξασφαλίζοντας παράλληλα το ίδιο υψηλό επίπεδο ασφάλειας, ευθύνης και προστασίας των δεδομένων που χρησιμοποιούν οι ίδιοι οι κατασκευαστές οχημάτων (VMs). Σύμφωνα με την έκθεση του Ερευνητικού Εργαστηρίου Μεταφορών (TRL) της Κομισιόν, είναι η μόνη λύση που θα επέτρεπε ίσες ευκαιρίες για τους ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών και αληθινή ανταγωνιστική επιλογή για τους καταναλωτές, αλλά απαιτεί νομοθετική παρέμβαση.

Τι ζητάει ο Συνασπισμός

Ειδικότερα ο Συνασπισμός ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρχίσει να επεξεργάζεται ένα ισχυρό ρυθμιστικό πλαίσιο για μια διαλειτουργική, τυποποιημένη και ασφαλή πλατφόρμα εφαρμογών επί του οχήματος. Οι αρχές και οι απαιτήσεις υψηλού επιπέδου θα πρέπει να ενσωματωθούν τώρα στο Data/Third Mobility Package, βάσει του οποίου μπορούν να ενεργοποιηθούν οι εργασίες, έτσι ώστε να υπάρξει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, λύση για τον ταχύτατα αυξανόμενο αριθμό συνδεδεμένων οχημάτων στις αγορές αυτοκινήτων και υπηρεσιών κινητικότητας.

Εν τω μεταξύ, μέχρις ότου τεθεί σε λειτουργία μια τέτοια πλατφόρμα, θα πρέπει να υπάρχει ένα «δικαίωμα επιχειρηματικής δραστηριότητας» και οι κατασκευαστές οχημάτων θα πρέπει να παρέχουν, από 1.1.2020, πρόσβαση χωρίς διακρίσεις στα συστήματα τηλεματικής εντός οχημάτων που χρησιμοποιούν οι ίδιοι, καθώς και στα συστήματα και τις διεπαφές επί οχημάτων που επιτρέπουν την πρόσβαση τρίτων παρόχων υπηρεσιών.

Τέλος, ζητούν να υιοθετηθεί ένας ορισμός της υποστήριξης της εξ αποστάσεως διάγνωσης (RDS), ο οποίος συζητείται επί του παρόντος με τη DG GROW ως συνέχεια του νέου κανονισμού που αφορά την έγκριση τύπου οχήματος (Vehicle Type-Approval Regulation), επιτρέποντας την απομακρυσμένη, απευθείας αμφίδρομη επικοινωνία με το όχημα μέσω τυποποιημένης διεπαφής εντός του οχήματος, για τη διενέργεια ανάλυσης απομακρυσμένης διάγνωσης.

Αυτή η «πρόσκληση για δράση» ευθυγραμμίζεται, επίσης, με την έκθεση της επιτροπής TRAN του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το C-ITS, η οποία καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει νομοθετική πρόταση σχετικά με την πρόσβαση στα δεδομένα και τις λειτουργίες των οχημάτων μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Ο συνασπισμός υποστηρίζει ότι το σημερινό μοντέλο τηλεματικής πρόσβασης –που ελέγχεται και λειτουργεί από κατασκευαστές αυτοκινήτων– εμποδίζει τις ανεξάρτητες επιχειρήσεις να υιοθετήσουν ψηφιακές ευκαιρίες, θέτει σε κίνδυνο την επιλογή των καταναλωτών, την καινοτομία και μια ευημερούσα ψηφιακή οικονομία της ΕΕ. Είναι σαφές τι διακυβεύεται εδώ. «Η λύση μας είναι η δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση στην τηλεματική των οχημάτων, και η διασφάλιση της ασφάλειας, διατηρώντας ταυτόχρονα τον ανταγωνισμό, την καινοτομία και την επιλογή των καταναλωτών. Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας ο ανταγωνισμός, η καινοτομία και τα συμφέροντα των καταναλωτών να τεθούν στο επίκεντρο της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς της ΕΕ».

Πηγή: Insurance Europe

Προηγούμενο άρθροPENCO ΑΕ: Αγγελία εργασίας (κλάδος αυτοκινήτου)
Επόμενο άρθροΕθνική Ασφαλιστική: κάλεσμα συμμετοχής στο No Finish Line Athens 2018