Μέσω διαδικτυακής εφαρμογής ασφαλούς συστήματος μεταφόρτωσης αρχείου, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα διαβιβάζουν στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ, σε ηλεκτρονική κατάσταση, στοιχεία των ασφαλιστηρίων συμβολαίων κατοικίας φυσικών προσώπων που καλύπτουν τους ασφαλιστικούς κινδύνους σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας και τα οποία είναι σε ισχύ εντός του έτους αναφοράς, καθώς και τυχόν ανανεώσεις ή τροποποιήσεις αυτών.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Απόφαση Α. 1004, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β.134/9.1.2024, τα στοιχεία των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που θα διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ από τις ασφαλιστικές εταιρείες, είναι τα ακόλουθα:

α) ΑΦΜ και ονοματεπώνυμο του λήπτη της ασφάλισης,

β) αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου,

γ) ημερομηνία έναρξης και λήξης της ασφάλισης,

δ) ασφαλιστικοί κίνδυνοι σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας που καλύπτει το συμβόλαιο,

ε) ασφαλισμένο κεφάλαιο που καλύπτει και τους τρεις ανωτέρω ασφαλιστικούς κινδύνους (σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα),

στ) διεύθυνση και περιγραφή της ασφαλισμένης κατοικίας. Ειδικότερα: Νομός, Δήμος, Δημοτική Ενότητα, Δημοτικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα, Οδός, Αριθμός, Ταχυδρομικός Κώδικας, Ονομασία οδού ακινήτου, Όροφος, Επιφάνεια κυρίων και βοηθητικών χώρων και Έτος κατασκευής, εφόσον αναφέρονται στο συμβόλαιο,

ζ) μοναδικός αριθμός εγγραφής ασφαλιστηρίου.

Δείτε εδώ την Απόφαση Α. 1004.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News