Διεθνή

Πιο ελκυστικά μακροπρόθεσμα επενδυτικά ταμεία ζητά η Insurance Europe

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να καταστήσει τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά ταμεία πιο ελκυστικά για τους μακροπρόθεσμους θεσμικούς επενδυτές, υποστηρίζει η Insurance Europe.

Η Insurance Europe δημοσίευσε σήμερα την απάντησή της της σε μία αρχική εκτίμηση επιπτώσεων που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού για τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά ταμεία (European Long-Term Investment Funds – ELTIF). Ο στόχος της Επιτροπής για την ανάπτυξη των ELTIFs είναι να προσελκύσει επενδύσεις από θεσμικούς και ιδιωτικούς επενδυτές για να αυξήσει το ποσό της ιδιωτικής χρηματοδότησης που διατίθεται για τις ευρωπαϊκές εταιρείες.

Όπως τονίζεται στην απάντηση, ο ασφαλιστικός κλάδος υποστηρίζει τις προτάσεις της Επιτροπής για τη μείωση των εμποδίων στο νομικό πλαίσιο που διέπει τα ELTIF. Οι ασφαλιστές είναι οι μεγαλύτεροι θεσμικοί επενδυτές της Ευρώπης και χρειάζονται πρόσβαση σε μια σειρά περιουσιακών στοιχείων που παρέχουν ελκυστικές αποδόσεις και διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου. Ωστόσο, επειδή το νομικό πλαίσιο των ELTIF έχει ενιαίο σχεδιασμό, αυτά προσφέρουν στους θεσμικούς επενδυτές λιγότερη ευελιξία και είναι λιγότερο πιθανό να καλύψουν τις επενδυτικές τους ανάγκες από άλλα εναλλακτικά επενδυτικά ταμεία.

Επομένως, οι Ευρωπαίοι ασφαλιστές ενθαρρύνουν την Επιτροπή να βελτιώσει τα ELTIF, για να τα καταστήσει πιο ελκυστικά για θεσμικούς επενδυτές και να καταργήσει περιορισμούς που εμποδίζουν τον ασφαλιστικό κλάδο να δείξει οποιοδήποτε σημαντικό ενδιαφέρον. Αυτό θα απαιτούσε αναθεωρήσεις στα εξής:

• Σχεδιασμός κεφαλαίων
Τα ELTIF δεν πρέπει να περιορίζονται σε κεφάλαια κλειστού τύπου. Αντίθετα, θα πρέπει να μπορούν να προσφέρουν τακτικές δυνατότητες συνδρομής και εξαργύρωσης σε κατάλληλες συχνότητες.

• Σύνθεση και διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου
Τα ELTIF θα πρέπει να βελτιωθούν, ώστε να παρέχουν περισσότερη ευελιξία και στοχοθετημένη προστασία των επενδυτών, ιδίως για τα κατώτατα όρια των χαρτοφυλακίων χρηματοοικονομικών μέσων και σε σχέση με τις αυστηρές και περιοριστικές απαιτήσεις διαφοροποίησης.

• Επιλεξιμότητα των επενδυτικών στοιχείων
Το πεδίο των επιλέξιμων περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να επεκταθεί, για να επιτρέψει καλύτερη διαφοροποίηση και ρευστότητα του ταμείου.

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας