Άρθρα

Παραμετρική ασφάλιση & κίνδυνος μεταβλητότητας της παραγωγής ΑΠΕ

Παραμετρική ασφάλιση & κίνδυνος μεταβλητότητας της παραγωγής ΑΠΕ

Απόψεις & Θέσεις Φοιτητών του ΠΑ.ΠΕΙ.
Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης

Σε όλο τον κόσμο, οι χώρες αυξάνουν το ενδιαφέρον τους για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ως μέρος της δέσμευσής τους για την επίτευξη των στόχων της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή και τη μείωση του ρυθμού των εκπομπών άνθρακα. Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελούν ένα φλέγον ζήτημα για τις επιχειρήσεις και ο αριθμός τέτοιου είδους έργων έχει αυξηθεί με πρωτοφανή ρυθμό τα τελευταία χρόνια, όπως και η ανάγκη ασφάλισής τους.

Παραμετρική ασφάλιση & κίνδυνος μεταβλητότητας της παραγωγής ΑΠΕ

Του Μαρίνου Σιγάλα, φοιτητή γ΄ εξαμήνου

Η παραγωγή ενέργειας που προέρχεται από ΑΠΕ είναι εξαιρετικά ασταθής και ευάλωτη στις καιρικές διακυμάνσεις, ειδικά όταν πνέει ασθενής άνεμος στα αιολικά πάρκα και όταν υπάρχει ξηρασία σε υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή έλλειψη ηλιακού φωτός στις ηλιακές εγκαταστάσεις, οδηγώντας στη μείωση της παραγωγής. Επιπρόσθετα, οι φυσικές καταστροφές και η κλιματική αλλαγή αποτελούν έναν ακόμη πιθανό κίνδυνο για τις υποδομές, οι οποίες με τη σειρά τους προκαλούν σημαντικές επιπτώσεις στην παραγωγή της ενεργειακής βιομηχανίας.

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα δυσμενών καιρικών συνθηκών, που είχαν αρνητικές επιπτώσεις στην αγορά Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας παγκοσμίως τις τελευταίες δεκαετίες: Τον Φεβρουάριο του 2008, η αγορά αιολικής ενέργειας στις ΗΠΑ κατέγραψε κατακόρυφη πτώση κατά 82% στην παραγωγή, λόγω των ασθενών ανέμων. Ομοίως, η Scottish Power, προμηθευτής ενέργειας στην Ευρώπη, είδε τα κέρδη της να μειώνονται κατά περίπου 40 εκατομμύρια λίρες σε διάστημα έξι μηνών, λόγω λιγότερου ανέμου από ό,τι αναμενόταν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016. Ακόμη, η ξηρασία στην Ινδία, που διήρκεσε από το 2013 έως το 2016, είχε ως αποτέλεσμα μια συνεχή πτώση της παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας, επηρεάζοντας ουσιαστικά την ινδική οικονομία. Ακραία συμβάντα, όπως αυτά, έφεραν την ανάγκη δημιουργίας ενός διαφορετικού συστήματος αντιμετώπισης κινδύνου.

Η συγκέντρωση παραμετρικών κινδύνων διαφέρει από τα παραδοσιακά ασφαλιστικά συστήματα, καθώς οι πληρωμές δεν βασίζονται σε εκτίμηση των πραγματικών ζημιών μετά το συμβάν, αλλά ενεργοποιούνται όταν πληρούνται ορισμένες προκαθορισμένες παράμετροι. Έτσι, κατά τη σύναψη ενός παραμετρικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου, τα μέρη της ασφαλιστικής σύμβασης ορίζουν ποιες κατηγορίες γεγονότων ενεργοποιούν το δικαίωμα πληρωμής, καθώς και το μέγεθος αυτών των πληρωμών. Για παράδειγμα, μπορεί να ορίζουν ότι ένας τυφώνας συγκεκριμένου μεγέθους που χτυπά μία από πολλές προκαθορισμένες πόλεις συνεπάγεται την πληρωμή ενός καθορισμένου ποσού. Αυτά τα προκαθορισμένα γεγονότα (ο τυφώνας, σε αυτήν την περίπτωση) συσχετίζονται με μια παράμετρο ή με έναν δείκτη παραμέτρων (π.χ. το μέγεθος του συμβάντος και τις πόλεις που χτυπήθηκαν). Η παραμετρική ασφάλιση σημαίνει ότι, όταν συμβαίνει ένα ασφαλιστικό συμβάν, είναι σχετικά απλό να καθοριστεί αντικειμενικά, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις πληρωμής και το μέγεθος των οφειλόμενων πληρωμών. Κατά συνέπεια, η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί γρήγορα, καθώς δεν υπάρχει καθυστέρηση από τη διαδικασία αξιολόγησης και υπολογισμού των πραγματικών ζημιών. Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις που πλήττονται από έναν κίνδυνο λαμβάνουν συχνά τη χρηματοδότηση, που χρειάζονται επειγόντως, αμέσως μετά το χτύπημα, επιτρέποντάς τους να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις σχεδόν αμέσως.

Ένα παραμετρικό ασφαλιστικό σχήμα βασίζεται σε μοντέλα κινδύνου καταστροφής που βασίζονται, με τη σειρά τους, σε ισχυρά σύνολα δεδομένων. Αυτά τα μοντέλα χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του κινδύνου, αλλά είναι, επίσης, σχετικά με τον προσδιορισμό του συμβάντος ενεργοποίησης. Για παράδειγμα, εάν συναφθεί παραμετρική ασφάλιση έναντι των επιπτώσεων ενός τυφώνα, το μοντέλο μπορεί να περιλαμβάνει κριτήρια όπως η ταχύτητα και η κατεύθυνση του ανέμου σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία και το αίτιο ενός κινδύνου θα μπορούσε κάλλιστα να είναι η ταχύτητα του ανέμου σε αυτήν τη συγκεκριμένη τοποθεσία.

Έτσι, λοιπόν, σε σύγκριση με την παραδοσιακή ασφαλιστική κάλυψη, η οποία περιορίζεται στις υλικές ζημιές και στο πραγματικό κόστος που προέκυψε, ενώ απαιτεί την απόδειξη της σωματικής βλάβης ή απώλειας ως προϋπόθεση για την αποζημίωση, η παραμετρική ασφάλιση παρέχει ευκαιρίες κάλυψης για ολόκληρο το φάσμα λειτουργίας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας: από τον κίνδυνο χρηματοδότησης ή καθυστερημένης εκκίνησης, μέχρι την απώλεια παραγωγής λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων. Ωστόσο, αν και η παραμετρική λύση έχει κάποια πλεονεκτήματα που ξεπερνούν τη συμβατική κάλυψη, αντιμετωπίζει, ταυτόχρονα, προκλήσεις.

Πλεονεκτήματα

1) Η παραμετρική ασφάλιση καλύπτει τη διακοπή εργασιών χωρίς ζημιά και τις οικονομικές απώλειες, όταν η παραγωγή ενέργειας είναι χαμηλότερη από την αναμενόμενη. Αυτή η απώλεια δεν συνδέεται απαραίτητα με οποιαδήποτε φυσική ζημιά στο ίδιο το ενεργειακό στοιχείο των ΑΠΕ.

2) Οι πληρωμές ενεργοποιούνται από την τιμή ενός δείκτη, όπως η μοντελοποιημένη παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας. Η αξία βασίζεται σε δεδομένα που παρέχονται από ανεξάρτητη τρίτη πηγή και το ποσό της πληρωμής υπολογίζεται με βάση ένα προσυμφωνηθέν όριο. Οι επιλογές κάλυψης είναι κατανοητές και αντικειμενικές, οι οποίες επιτρέπουν την άμεση διευθέτηση της αξίωσης κατά την έναρξη της σύμβασης. Ταυτόχρονα, απαλλάσσει σε μεγάλο βαθμό τον πελάτη από το βάρος της απόδειξης μιας δυσλειτουργίας στην παραγωγή του.

3) Από την άποψη των επενδυτών, η παραμετρική ασφάλιση κατοχυρώνει ένα ελάχιστο ποσό εσόδων για την επένδυση σε ΑΠΕ, ανεξάρτητα από τη μεταβλητότητα του κλίματος, έτσι ώστε οι δανειστές να μπορούν να προβούν σε μια πιο σίγουρη εκτίμηση των αναμενόμενων εσόδων τους. Αυτό σημαίνει ότι οι δανειστές μπορούν να προσφέρουν ευνοϊκότερους δείκτες κάλυψης εξυπηρέτησης χρέους. Τέλος, μειώνει την αβεβαιότητα έναντι της μεταβλητότητας του καιρού, διασφαλίζοντας και σταθεροποιώντας τις ταμειακές ροές και τη ροή εσόδων του έργου.

Προκλήσεις

1) Σε πολλές χώρες απαιτείται ρυθμιστική έγκριση, προτού εκδοθεί με νομικό υπόβαθρο ένα παραμετρικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Γι’ αυτό σε ορισμένες περιπτώσεις, ανάλογα με το ρυθμιστικό και νομικό πλαίσιο μιας χώρας, οι παραμετρικές λύσεις εκδίδονται ως παράγωγο και όχι ως ασφαλιστικό συμβόλαιο. Ο λόγος είναι ότι αυτές τείνουν να περιλαμβάνουν τον λεγόμενο ηθικό κίνδυνο (ή κίνδυνο βάσης), στον οποίο υπάρχει αβεβαιότητα για το εάν η πληρωμή θα ταιριάζει με τις πραγματικές ζημίες. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη θεμελιώδη βάση αποζημίωσης της ασφάλισης ως σύμβαση που πληρώνει ανάλογα με τις ζημίες που προκλήθηκαν από ένα ασφαλισμένο γεγονός.

Μια περαιτέρω ρυθμιστική ανησυχία μπορεί να είναι εάν ο ασφαλισμένος έχει έννομο ασφαλιστικό συμφέρον. Ωστόσο, για την παραμετρική ασφάλιση στις ΑΠΕ μπορούν να αναπτυχθούν έννομα ασφαλιστικά συμφέροντα από τρίτους. Για παράδειγμα, η τοπική κυβέρνηση μπορεί να επιθυμεί να αγοράσει παραμετρική ασφάλιση, για να υποστηρίξει τα κρατικά επιδοτούμενα έργα της για τον μετριασμό του κλιματικού κινδύνου. Δεδομένου ότι υπάρχει μια αυξανόμενη ώθηση προς τους στόχους ESG και την υποστήριξη των μέτρων για την κλιματική αλλαγή από τις κυβερνήσεις, αναμένεται ότι οι περιορισμοί στην παραμετρική ασφάλιση ΑΠΕ θα επανεξεταστούν περαιτέρω, για να απελευθερωθεί το ευρύ δυναμικό αυτής της μορφής μεταφοράς κινδύνου. Η υποστήριξη της ρυθμιστικής αρχής θα συνεχίσει να είναι ζωτικής σημασίας για την επιτάχυνση της υιοθέτησής της, η οποία με τη σειρά της θα συμβάλει στην κάλυψη του κενού προστασίας.

2) Μερικές φορές μπορεί να αποτελεί πρόκληση η απόκτηση αξιόπιστων και συνεπών δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τη χαμηλή πυκνότητα και τη μη ικανοποιητική ποιότητα των οργάνων καταγραφής καιρού σε ορισμένες χώρες. Οι καιρικές μετρήσεις που προέρχονται από δορυφόρους και προσομοιώνονται από υπολογιστή γίνονται όλο και περισσότερο αποδεκτές και χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση (ή ακόμα και την αντικατάσταση) των δεδομένων μετεωρολογικών σταθμών στη δόμηση και την εφαρμογή παραμετρικών ασφαλιστικών προγραμμάτων.

Συνεπώς, ενώ είναι αλήθεια ότι η συγκέντρωση παραμετρικών κινδύνων μπορεί να προσφέρει ένα πολύτιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση ζημιών ενεργειακών εγκαταστάσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι έρευνες δείχνουν, επίσης, ότι πρέπει να συμπληρωθεί από μια σειρά από άλλες μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πλήρως οι προκλήσεις απώλειας και ζημίας που τίθενται από την κλιματική αλλαγή. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τον καιρό, αλλά μπορούμε να ελέγξουμε πώς χειριζόμαστε τους τρόπους που επηρεάζει την αγορά Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Έτσι, η παραμετρική ασφάλιση προστατεύει την απόδοση της επένδυσης σε ΑΠΕ έναντι των καιρικών φαινομένων και διαδραματίζει όλο και σημαντικότερο ρόλο στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε όλο τον κόσμο, αλλά και στο βιώσιμο και πράσινο μέλλον της κοινωνίας.

Πηγές

  • Μ. Broberg, Parametric loss and damage insurance schemes as a means enhance climate change resilience in developing countries, p. 694.
  • Richard Zhang, Renewable energy and parametric insurance, p.1-2.
  • Wikipedia, Parametric insurance, Comparison to traditional indemnity insurance.
  • A. Nassania, Ecological footprints jeopardy for mineral resource extraction: Efficient use of energy, financial development and insurance services to conserve natural resources, p.1-2.
  • R. Pukala, N. Kirillova, A. Dorozhkin, Insurance instruments in estimating the cost energy assets with renewable energy sources, p. 1.

Δείτε εδώ όλες τις προηγούμενες εργασίες.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας