Άνθρωποι και Αριθμοί

Παραγωγικά μεγέθη 38 ασφαλιστικών επιχειρήσεων για τα έτη 2016 – 2015

Οι 10 πρώτες εταιρείες του 2016 ανά κλάδο ασφάλισης βάσει εγγεγραμμένων ασφαλίστρων

Μέρος 1ο – Ασφαλίσεις Ζωής

 

Εντυπωσιακές είναι σε κάποιες περιπτώσεις οι ανακατατάξεις που παρατηρούνται μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, αν συγκρίνουμε την παραγωγή ασφαλίστρων των δύο τελευταίων ετών (2016-2015) και τα αντίστοιχα μερίδια αγοράς τους.

Πηγή των στοιχείων, τα οποία διέθεσαν οι ίδιες οι ασφαλιστικές εταιρείες που παρουσιάζουμε, είναι οι αντίστοιχες ετήσιες εκδόσεις «Άνθρωποι και Αριθμοί της Χρηματοοικονομικής & Ασφαλιστικής Βιομηχανίας».

Στους πίνακες που παραθέτουμε στη συνέχεια παρουσιάζονται με φθίνουσα σειρά οι πρώτες σε παραγωγή ασφαλίστρων εταιρείες για το 2016 και τα αντίστοιχα μεγέθη που κατέγραψαν το 2015, κατ’ αρχάς, με βάση τα συνολικά τους ασφάλιστρα και στη συνέχεια με βάση την ανά κλάδο παραγωγή τους.

Εκ προοιμίου επισημαίνουμε και πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα παραγωγικά στοιχεία των ετών 2016 και 2015 δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα, δεδομένου ότι οι εργασίες του κλάδου IV.2. «Ασφάλιση Υγείας» των ασφαλίσεων Ζωής (όπως είχαν καταγραφεί μέχρι 31.12.2015 σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.δ. 400/1970), κατατάσσονται από τον Ιανουάριο του 2016 στους κλάδους 1. «Ατυχήματα» και 2. «Ασθένειες» των ασφαλίσεων κατά Ζημιών (σύμφωνα με τα άρθρα 4, 49, 269 του Ν. 4364/5.2.2016).

 

Εθνική, ERB Eurolife Ζωής, NN, MetLife, Allianz και Generali: οι κορυφαίες σε παραγωγή το 2016

Στον πίνακα 1, παρατίθενται με φθίνουσα σειρά οι ασφαλιστικές εταιρείες που κατέγραψαν τη μεγαλύτερη παραγωγή ασφαλίστρων το 2016 και στους δύο κλάδους ασφάλισης, ενώ δίνονται και τα αντίστοιχα μεγέθη τους το 2015.

Παρατηρούμε ότι η Εθνική Ασφαλιστική διατηρεί την 1η θέση, αν και με μειωμένη παραγωγή έναντι του 2015, ενώ στη 2η θέση, καταγράφοντας σημαντική παραγωγική αύξηση, ανήλθε η ERB Eurolife, αφήνοντας την ΝΝ 3η και τη MetLife 4η, παρότι και οι δύο εταιρείες αύξησαν την παραγωγή τους.

Η Allianz διατήρησε την 5η θέση, αν και με μειωμένη παραγωγή, ενώ στην 6η θέση ανήλθε η Generali Hellas, που κατέγραψε σημαντική αύξηση στην παραγωγή της σε σχέση με το 2015.

Οι 10 εταιρείες με τη μεγαλύτερη παραγωγή ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις Ζωής

Στον πίνακα 2 παρατίθενται με φθίνουσα σειρά, βάσει εγγεγραμμένων ασφαλίστρων, οι 10 πρώτες εταιρείες του 2016 και τα αντίστοιχα μεγέθη και μερίδια αγοράς που είχαν καταγράψει το 2015. Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία από έτος σε έτος δεν είναι συγκρίσιμα, διότι από τον Ιανουάριο του 2016 οι εργασίες του κλάδου IV.2. «Ασφάλιση Υγείας» των ασφαλίσεων Ζωής κατατάσσονται πλέον στους κλάδους 1. «Ατυχήματα» και 2. «Ασθένειες» των ασφαλίσεων κατά Ζημιών.

Παρά ταύτα, οι διαφοροποιήσεις που συντελέστηκαν ως προς τα μερίδια αγοράς είναι αξιοσημείωτες, ενώ εντυπωσιακές είναι και οι παραγωγικές επιδόσεις συγκεκριμένων εταιρειών τη χρονιά που πέρασε.

ERB Eurolife Ζωής, ΝΝ και MetLife: οι πρώτες των πρώτων στους κλάδους Ζωής

Στους πίνακες 3, 4 και 5 παρουσιάζονται τα παραγωγικά μεγέθη και τα μερίδια αγοράς των 10 πρώτων εταιρειών στους τρεις σημαντικότερους κλάδους των ασφαλίσεων Ζωής.

Αναφερόμαστε, συγκεκριμένα, στον κλάδο Ι. Ασφαλίσεις Ζωής, ο οποίος το 2016 συγκέντρωσε το 74,7% της συνολικής παραγωγής εγγεγραμμένων ασφαλίστρων, στον κλάδο ΙΙΙ. Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις, ο οποίος συγκέντρωσε το 14,2%, και στον κλάδο VII. Διαχείρισης Ομαδικών Συνταξιοδοτικών Κεφαλαίων, που συγκέντρωσε το 11,0%.

Παραθέτουμε επίσης, στον πίνακα 6, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του κλάδου V. Υγείας για το 2015.

Όπως προκύπτει από τους παρατιθέμενους πίνακες, στην πρώτη θέση του κλάδου Ι. Ζωής, με μερίδιο αγοράς 28,6% βρίσκεται η ERB Eurolife Ζωής, η οποία υπερδιπλασίασε την παραγωγή της σε σχέση με το 2015. Έπονται η Εθνική, με 21,8%, και η ΝΝ, με 15,%.

Στον κλάδο ΙΙΙ. Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις, πρωταγωνιστεί η ΝΝ, με μερίδιο αγοράς 63,4% και με αυξημένη σημαντικά την παραγωγή της, και ακολουθούν η MetLife και η Εθνική, με μερίδια αγοράς 13,5% και 10,1%, αντίστοιχα.

Στον κλάδο VII. Διαχείρισης Ομαδικών Συνταξιοδοτικών Κεφαλαίων, πρώτη είναι η MetLife, με μερίδιο αγοράς 37,4%, δεύτερη με 23,3% η Εθνική, που πέτυχε υπερδιπλάσια αύξηση στα εγγεγραμμένα ασφάλιστρά της, και τρίτη η Groupama Φοίνιξ, με 9,9%.

Στο δεύτερο μέρος θα παρουσιάσουμε τις 10 πρώτες ασφαλιστικές εταιρείες των Ασφαλίσεων κατά Ζημιών.

Τα παραγωγικά μεγέθη και των 38 εταιρειών μπορείτε να τα βρείτε στην ετήσια έκδοσή μας ΑΝΘΡΩΠΟΙ & ΑΡΙΘΜΟΙ της Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής Βιομηχανίας 2016-2017.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας