Εταιρείες

Ορίζων: Εξειδικευμένη στις Ασφαλίσεις Περιουσίας από το 1964

Η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική από ιδρύσεώς της ειδικεύεται στις ασφαλίσεις περιουσίας, έχοντας στο ενεργητικό της την ασφάλιση ορισμένων από τους μεγαλύτερους εμπορικούς και βιομηχανικούς κινδύνους της χώρας.
Μέσω στρατηγικών αντασφαλιστικών συνεργασιών με top-rated οργανισμούς, διαθέτει υψηλό capacity, μεγάλη γκάμα προγραμμάτων, ανταγωνιστικό κόστος και, πάνω από όλα, την τεχνογνωσία και ευελιξία στη διαχείριση κάθε μεμονωμένου κινδύνου σαν να είναι μοναδικός.

Στις ασφαλίσεις περιουσίας, η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική εξειδικεύεται σε Tailor Made προγράμματα, που προστατεύουν τις κτηριακές εγκαταστάσεις, το περιεχόμενο, τα εμπορεύματα και τον μηχανολογικό εξοπλισμό κάθε επιχειρήσεως, προσφέροντας κάλυψη για σημαντικούς κινδύνους, όπως σεισμός, πυρκαγιά, φυσικά φαινόμενα, τρομοκρατικές ενέργειες, κακόβουλες πράξεις, κλοπή, απώλεια κερδών. Διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία και μεγάλη εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων, όπως ξενοδοχειακές μονάδες, βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων και ποτών, καπνοπαραγωγικές μονάδες, εκπαιδευτήρια, ναυτιλιακές εταιρίες, φαρμακευτικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παραγωγής μεταλλευμάτων, κ.ά. 

Μικρομεσαίες  Επιχειρήσεις
Στον τομέα ασφάλισης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η Εταιρεία διαθέτει tailor-made προγράμματα, το My Office και το My Store, με τα οποία παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις εξασφάλισης της οικοδομής και του περιεχομένου καταστημάτων και γραφείων, καθώς έχουν σχεδιαστεί ώστε να περιλαμβάνουν μια ευρεία σειρά καλύψεων πολλαπλών κινδύνων, που προκαλούνται συνεπεία τυχαίων, ανθρωπογενών ή φυσικών αιτιών.

Κατοικία
Ολοκληρωμένα και ευέλικτα είναι τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας που έχει σχεδιάσει η Εταιρεία. Παρέχουν πλήρη προστασία από ένα ευρύ φάσμα κινδύνων, μέσω μιας απλής διαδικασίας ασφάλισης, χωρίς ψιλά γράμματα, σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές.
Πιο συγκεκριμένα, στα προγράμματα κατοικίας Home Plan περιλαμβάνονται κίνδυνοι όπως φωτιά, σεισμός, κλοπή, πλημμύρα, επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, κακόβουλες ενέργειες και άλλα τυχαία ή απρόβλεπτα γεγονότα. Επιπρόσθετα, η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική έχει σχεδιάσει ειδικά προγράμματα ασφάλισης ενυπόθηκης κατοικίας, σε εξαιρετικά ανταγωνιστικό κόστος, ώστε να καλύπτει κάθε πιθανή απαίτηση ασφάλισης του πιστωτικού ιδρύματος που χορήγησε το δάνειο.

Φωτοβολταϊκά Έργα
Στον τομέα ασφάλισης φωτοβολταϊκών μονάδων, η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική παρέχει εξειδικευμένες καλύψεις για την εξασφάλιση κάθε έργου, που περιλαμβάνουν:

  • EAR – Κατά παντός κινδύνου συναρμολόγησης φωτοβολταϊκών συστημάτων.
  • Ασφάλιση πυρός και συμπληρωματικών κινδύνων φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες κατά τη λειτουργία τους.
  • Ασφάλιση πυρός και συμπληρωματικών κινδύνων φωτοβολταϊκών συστημάτων σε ύπαιθρο κατά τη λειτουργία τους.

O κ. Θεόδωρος Αχής, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, επισημαίνει σχετικά τα εξής: «Η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική, σε όλη την ιστορική της πορεία από το 1964, προσπάθησε να διαφοροποιηθεί και να καθιερωθεί ως ένα brand name συνώνυμο των εξειδικευμένων ασφαλιστικών υπηρεσιών διαχείρισης εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων, με μοναδικό σκοπό τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τον ασφαλισμένο. Η Εταιρεία διαθέτει τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία, έχοντας διαχρονικά στο ενεργητικό της την ασφάλιση ορισμένων από τους μεγαλύτερους εμπορικούς και βιομηχανικούς  κινδύνους της χώρας, καθώς διαθέτει υψηλό capacity και ισχυρή αντασφαλιστική υποστήριξη από διεθνούς εμβέλειας top-rated αντασφαλιστικούς οργανισμούς».

Ο κ. Χρήστος Αχής, Υπεύθυνος Πωλήσεων & Μάρκετινγκ, δηλώνει χαρακτηριστικά: «Το γεγονός ότι η ΟΡΙΖΩΝ έχει αποκτήσει συσσωρευμένη εμπειρία και γνώση στη διαχείριση πάσης φύσεως κινδύνων περιουσίας αποτελεί μεγάλη παρακαταθήκη αλλά και πρόκληση για όλους όσους ανήκουμε στη νεότερη γενιά, που καλείται να στηρίξει επάξια αυτό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, προσπαθώντας παράλληλα να επενδύει συνεχώς σε νέα, καινοτόμα προϊόντα και καλύψεις, που θα έρθουν να ικανοποιήσουν τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών».

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας