Οικονομικά Μεγέθη

Όμιλος Τalanx: Καθαρά κέρδη €546 εκατ. το α’ εξάμηνο 2021

Βελτίωση των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων κατά 9,4% και καθαρά κέρδη ύψους 546 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε για το πρώτο εξάμηνο του 2021 ο Όμιλος Talanx, που εκπροσωπείται στη χώρα μας από το ελληνικό υποκατάστημα της HDI Global SE.

Ο Όμιλος Talanx βελτίωσε σαφώς τα καθαρά κέρδη του κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, επωφελούμενος μεταξύ άλλων από τη σημαντική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του. Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 9,4% στα 24,1 δις ευρώ, σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, ή κατά 13,0% μετά τις όποιες συναλλαγματικές προσαρμογές. Όλοι οι Τομείς του Ομίλου συνέβαλαν σε αυτήν την ανάπτυξη. Τα λειτουργικά κέρδη βελτιώθηκαν σημαντικά στα 1,3 δις ευρώ (από 0,7). Η ίδια χρονική περίοδος του προηγούμενου έτους είχε επηρεαστεί σοβαρά από την πανδημία του κορωνοϊού. Τα καθαρά έσοδα του ομίλου αυξήθηκαν κατακόρυφα σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2020, στα 546 εκατ. ευρώ (από 325). Ο μικτός λειτουργικός δείκτης βελτιώθηκε στο 95,9% (από 101,3%). Τα έξοδα από μεγάλες ζημιές μειώθηκαν σημαντικά το πρώτο εξάμηνο του 2021 σε σύγκριση με την  ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, είναι ήδη ξεκάθαρο ότι το δεύτερο εξάμηνο του έτους θα προκύψουν σημαντικά έξοδα από μεγάλες ζημιές: Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι πλημμύρες στη Δυτική Ευρώπη θα επιφέρουν τουλάχιστον 600 εκατ. ευρώ απαιτήσεων (μικτά). Ο καθαρός αντίκτυπος στα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου αναμένεται να είναι κάπως υψηλότερος από 300 εκατ. ευρώ, με σχεδόν τα δύο τρίτα αυτού να αφορούν στον Τομέα Αντασφάλισης. Οι πλημμύρες εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν τα καθαρά έσοδα του Ομίλου  του τρίτου τριμήνου κατά περίπου 150 εκατ. ευρώ. Εξαιτίας του δυναμικού ξεκινήματος κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ο Όμιλος Talanx βελτιώνει τις προβλέψεις του για το 2021 αναφορικά με τα καθαρά έσοδά του, στα 900-950 εκατ. ευρώ.

«Είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματά του πρώτου εξαμήνου. Όλοι οι Τομείς του Ομίλου σημείωσαν σαφή ανάπτυξη, λόγω, μεταξύ άλλων, των πρωτοβουλιών ανάπτυξης μας στους τομείς των ΜΜΕ και των ειδικών κινδύνων. Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου βελτιώθηκαν σημαντικά σε υψηλότερο επίπεδο από το πρώτο εξάμηνο του 2019 – πριν από την πανδημία του κορωνοϊού. Αυτό αποδεικνύει ότι η στρατηγική μας είναι σωστή και ότι καταφέραμε να ξεπεράσουμε τις τεράστιες προκλήσεις που έθεσε πέρυσι η πανδημία του κορωνοϊού. Ωστόσο, αυτές οι θετικές εξελίξεις δεν σημαίνουν ότι μπορούμε να αναμένουμε ανάλογη ανάπτυξη και παρόμοια αποτελέσματα και το δεύτερο εξάμηνο του 2021. Οι καταστροφικές πλημμύρες στη Δυτική Ευρώπη έχουν αφήσει πίσω τους μια τεράστια καταστροφή», δήλωσε ο Torsten Leue, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου. «Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα και τους πληγέντες. Οι συνάδελφοί μας κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να τους βοηθήσουν γρήγορα, σύμφωνα και με τον βασικό σκοπό μας στον Όμιλο: “Μαζί φροντίζουμε για το απροσδόκητο και ενθαρρύνουμε την επιχειρηματικότητα”. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, αναμένουμε να πραγματοποιήσουμε πληρωμές τουλάχιστον 600 εκ. ευρώ (μικτά και πριν την αντασφάλιση) στους πελάτες μας. Το γεγονός ότι παρόλα αυτά βελτιώνουμε τις προβλέψεις για τα καθαρά έσοδα του Ομίλου στα 900-950 εκ. ευρώ καταδεικνύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων μας κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους και δείχνει πόσο ανθεκτικός είναι ο Όμιλος μας».

Τα σχετιζόμενα με την πανδημία του κορωνοϊού έξοδα, συνέχισαν να επηρεάζουν τα καθαρά έσοδα, τα οποία αν και κυμάνθηκαν στα 278 εκ. ευρώ, ήταν μειωμένα σημαντικά σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενο έτους (824 εκ. ευρώ).  Και αυτό γιατί η κύρια αιτία του αντίκτυπου της πανδημίας έχει αλλάξει σημαντικά. Ενώ στο πρώτο εξάμηνο του 2020, οι ζημιές αφορούσαν στο κλείσιμο επιχειρήσεων, στις ακυρώσεις εκδηλώσεων και στην ασφάλιση πιστώσεων, οι αντασφαλίσεις Ζωής/ Νοσοκομειακής Περίθαλψης είναι πλέον οι κλάδοι που έχουν πληγεί περισσότερο (263 εκ. ευρώ) λόγω της αύξησης της θνησιμότητας.

Οι ζημίες από φυσικές καταστροφές αυξήθηκαν σε ετήσια βάση στα 261 εκ. ευρώ (από 190). Οι περισσότερες πληρωμές (185 εκ. ευρώ) αφορούσαν ζημιές που επέφερε η χειμερινή καταιγίδα που έπληξε το Τέξας το πρώτο εξάμηνο του 2021. Οι μεγάλες ανθρωπογενείς ζημιές ανήλθαν στα 264 εκ. ευρώ (από 67), ενώ οι μεγάλες ζημίες, ανήλθαν συνολικά στα 526 εκ. ευρώ (από 1.018), χαμηλότερες από τον αναλογικά μεγάλο προϋπολογισμό για ζημιές του πρώτου εξαμήνου, ο οποίος ήταν στα 681 εκατ. ευρώ (από 594).

Το τεχνικό αποτέλεσμα βελτιώθηκε κατά 13,0% στα –982 εκ. ευρώ (από –1.129).  Ο μικτός λειτουργικός δείκτης βελτιώθηκε κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες, κυρίως λόγω του μειωμένου αντικτύπου της πανδημίας του κορωνοϊού και κυμάνθηκε ικανοποιητικά στο 95,9% (από 101,3%) το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 32% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2020 στα 2,4 δις ευρώ (από 1,8). Η καθαρή απόδοση των επενδύσεων ήταν στο 3,3% (από 2,7%). Ο κύριος παράγοντας ήταν η αύξηση των καθαρών εσόδων από τις εκποιήσεις. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν στα 1.333 εκ. ευρώ (από 745). Τα καθαρά έσοδα του ομίλου αυξήθηκαν σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και ανήλθαν συνολικά στα 546 εκ. ευρώ (από 325). Η αντίστοιχη περσινή περίοδος είχε πληγεί πολύ από την πανδημία του κορωνοϊού. Το μερίδιο των καθαρών εσόδων του Ομίλου που σχετίζεται με την πρωτασφάλιση παρέμεινε σταθερό σε ετήσια βάση στο 44,5% (από 44,3%). Ο δείκτης Solvency II, στις 30 Ιουνίου 2021, κυμάνθηκε σε καλό επίπεδο, στο 210% (από 215 στις 31 Μαρτίου 2021).

Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 9,3% στα 10,4 δις. ευρώ (από 9,5) το δεύτερο τρίμηνο. Το τεχνικό αποτέλεσμα αυξήθηκε σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο, η οποία είχε πληγεί σοβαρά από την πανδημία του κορωνοϊού, στα –382 εκ. ευρώ (από –704). Ο μικτός λειτουργικός δείκτης βελτιώθηκε στο 95,7% (από 102,7%). Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 24,4% στα 1,1 δις. ευρώ (από 0,9). Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν στα 707 εκ. ευρώ (από 186) και τα καθαρά έσοδα του Ομίλου στα 269 εκ. ευρώ. (από 103)

Τομέας Βιομηχανικών Ασφαλίσεων

H αύξηση των μικτών εγγεγραμμένων οφείλεται και στην ανάπτυξη των εργασιών των Ειδικών Κινδύνων (Specialty Business) – To καθαρό εισόδημα του Τομέα ανήλθε στα 68 εκαt. ευρώ

Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων αυξήθηκαν κατά 8,7% στα 4,2 δις ευρώ (από 3,9). Προσαρμοσμένη στις όποιες συναλλαγματικές επιπτώσεις η αύξηση ανήλθε στο 11,0%, κυρίως λόγω της αύξησης των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων της HDI Global Specialty, του κλάδου Αστικής Ευθύνης αλλά και του κλάδου Περιουσίας.

Το τεχνικό αποτέλεσμα του πρώτο εξαμήνου αυξήθηκε στα συνολικά 27 εκατ. ευρώ (από –67) παρά τις μεγάλες ζημιές από φυσικές καταστροφές και ιδιαίτερα από τη χειμερινή καταιγίδα στο Τέξας και τον, άνω του μέσου όρου, αριθμό ανθρωπογενών μεγάλων ζημιών που καταγράφηκαν σε αυτόν τον Τομέα. Ο μικτός λειτουργικός δείκτης βελτιώθηκε σημαντικά στο 98,4% (από 104,7%). Συνεπώς, τα μέτρα που λαμβάνονται για την βελτίωση της κερδοφορίας έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα και άρα ο Τομέας βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη του στόχου του 95% μεσοπρόθεσμα.

Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις αυξήθηκαν στα 141 εκ. ευρώ (από 107) κυρίως λόγω των ιδίων κεφαλαίων. Στα 97 εκ. ευρώ (από 18) τα λειτουργικά κέρδη του Τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων αυξήθηκαν σημαντικά σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2020 λόγω της ουσιαστικής βελτίωσης του τεχνικού αποτελέσματος και των καθαρών εσόδων από επενδύσεις. Ο Τομέας Βιομηχανικών Ασφαλίσεων συνεισέφερε με 68 εκ. ευρώ (από 7)  στα καθαρά έσοδα του Ομίλου.

Δεύτερο τρίμηνο: Ο βελτιωμένος μικτός λειτουργικός δείκτης αποδεικνύει την επιτυχία των μέτρων αναδιάρθρωσης

Το δεύτερο τρίμηνο, τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 15,4% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2020, στα 1,5 δις. ευρώ (από 1,3). Η αύξηση μετά τις όποιες συναλλαγματικές προσαρμογές ανήλθε στο 17%. Το τεχνικό αποτέλεσμα βελτιώθηκε σημαντικά σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η οποία επηρεάστηκε έντονα από την πανδημία του κορωνοϊού και κυμάνθηκε στα 17 εκ. ευρώ (από –56). Σύμφωνα με αυτό, ο μικτός λειτουργικός δείκτης βελτιώθηκε από 107,7% σε 98,1%, αποδεικνύοντας ξεκάθαρα την επιτυχία των μέτρων που ελήφθησαν για την αύξηση της κερδοφορίας. Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις μειώθηκαν στα 64 εκ. ευρώ (από 73). Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν στα 46 εκ. ευρώ (από –12), ενώ η συνεισφορά του Τομέα στα καθαρά έσοδα του Ομίλου ανήλθε στα 29 εκ. ευρώ (από –10).

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας